Skrzaty
(3 lata)

Nauczycielki:
Barbara Szczepaniuk, Dorota Pietryka-Stępniak

Read more

Pszczółki
(3-4 lata)

Nauczycielki:
Beata Bąk, Mirosława Matysiak

Read more

Żabki
(4-5 lat)

Nauczycielki:
Agnieszka Sarat, Beata Bąk

Read more

Jeżyki
(5 lat)

Nauczycielki:
Małgorzata Gustaw, Małgorzata Bartnik

Read more

Kaczuszki
(6 lat)

Nauczycielki:
Agnieszka Wagner, Joanna Błaszczak

Read more