ul.Pogodna 5, 20-321 Lublin

tel: 81 744 16 67

Przedszkole nr.9 © 2013

 
 

informacje

dla poszczególnych grup

aktualności

przedszkolne

 

9 czerwca br. o godz. 10.00 zorganizowany będzie ostatni w tym roku szkolnym koncert w wykonaniu muzyków z filharmonii.

Temat koncertu: Niech żyją wakacje 

rekrutacja

na rok szkolny 2014/2015 

Zmiana zasad rekrutacji do:

- publicznych przedszkoli

- oddziałów przedszkolnych przy szkołach

  podstawowych

- innych form wychowania przedszkolnego

  w mieście Lublin

Terminy postępowania rekrutacyjnego

1) Składanie wniosków w terminie od 1 marca

2) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych - 22 kwietnia br., o godzinie 14.00.

3) Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w terminie: od 23 kwietnia br. od godziny 8.00 do 30 kwietnia br., do godziny 17.00.

4) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w dniu 5 maja br., o godzinie 14.00.

5) Podpisywanie umów do dnia 15 czerwca br.

6) Rekrutacja uzupełniająca – lipiec 2014r.

 

jadłospis

 

30 maja br. dzieci młodsze z grup: I, II, VII będą miały zorganizowane magiczno-fizyko-chemiczno-przyrodnicze pokazy prowadzone przez firmę GEMINUS, które rozpoczną się o godz. 10.00. 

Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele w poszczególnych grupach.

 

- Składanie wniosków w terminie od 1 marca

do 31 marca 2014r.

 

- Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 22 kwietnia br., o godzinie 14.00.

 

- Potwierdzenie przez kandydata woli  przyjęcia w terminie: od 23 kwietnia br. od godziny 8.00 do 30 kwietnia br., do godziny  17.00.

 

- Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w dniu 5 maja br., o godzinie 14.00.

 

- Podpisywanie umów do dnia 15 czerwca br.

 

- Rekrutacja uzupełniająca – lipiec 2014r.