ul.Pogodna 5, 20-321 Lublin

tel: 81 744 16 67

Przedszkole nr.9 © 2013

 
 

informacje

dla poszczególnych grup

aktualności

przedszkolne

 

rekrutacja

na rok szkolny 2014/2015

 

Informujemy, że na chwilę obecną nie dysponujemy wolnymi miejscami.

jadłospis

 

 

rekrutacja

na rok szkolny 2015/2016

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjnena rok 2015/2016

Wniosek można pobrać i wypełnić korzystając ze strony

Wygenerowany wniosek wraz z oświadczeniami należy złożyć w kancelarii przedszkola

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Lublin

 

14 kwietnia (wtorek) w godz. 14.00-16.30

zapraszamy zainteresowanych rodziców

na indywidualne konsultacje z pedagogiem

z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1.

Konsultacje bedą w budynku przy ul.Pogodnej 5.

- Wypełnianie i składanie wniosków w terminie od 2 marca do 31 marca 2015r.

 

- Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 22 kwietnia br., o godzinie 14.00.

 

- Potwierdzenie przez kandydata woli  przyjęcia w terminie: od 23 kwietnia br. od godziny 8.00 do 30 kwietnia br., do godziny  17.00.

 

- Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w dniu 8 maja br., o godzinie 14.00.

 

- Podpisywanie umów do dnia 10 czerwca br.

 

- Rekrutacja uzupełniająca – od 15 czerwca 2015r. do 30 czerca 2015r.