dane adresowe + BIP

 • Przedszkole nr.9, ul. Pogodna 5, 20-321 Lublin;
 • tel.: 81 744 16 67;
 • e-mail: poczta@p9.lublin.eu;
 • Czynne: 6.00 - 17.00

Rekrutacja na rok 2021/2022

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022
trwa od 1 do 12 marca 2021 r.

1 marca od godz. 8.00 do 12 marca do godz. 15.00 - rejestracja kandydatów przystępujących do naboru - wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców. Wniosek należy wypełnić poprzez platformę rekrutacyjną dla rodziców, dostępną na stronie:

https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola należy w terminie rekrutacji, tj. od 1 marca br. do dnia 12 marca br.:

 • wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu
 • w lewym panelu wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów
 • kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę "zgłoś kandydaturę". Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami.

Weryfikacja i akceptacja wniosku rekrutacyjnego będzie możliwa na podstawie dokumentów dostarczonych do placówki lub wniosku ze stosownymi załącznikami podpisanego profilem zaufanym/podpisem kwalifikowanym przez obojga rodziców.

12 kwietnia godz. 12.00 - publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych (otwarcie strony dla rodziców)

12 kwietnia od godz.12.00 do 16 kwietnia do godz. 15.00 - potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia
w placówce zakwalifikowania poprzez złożenie deklaracji.

19 kwietnia godz. 12.00 - publikacja listy kandydatów przyjętych (otwarcie strony dla rodziców)

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

 1. Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców.
  W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
 2. Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:
  • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola, w dniach od 1 do 12 marca 2020 r. do godziny 15.00.
  • wydrukować czysty wniosek z zakładki "pliki do pobrania", wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola, w dniach od 1 do 12 marca 2020 r. do godziny 15.00.

Ważne informacje:

 • Wniosek powinien być podpisany przez oboje rodziców. Jeśli nie ma takiej możliwości, przyjmujący wniosek zrobi na wniosku adnotację, z jakich powodów drugi rodzic nie może podpisać wniosku (np. pozbawienie praw, pobyt za granicą, etc.)
 • Rekrutacja uzupełniająca jest tylko w przypadku, kiedy w placówce po zakończeniu rekrutacji pozostaną wolne miejsca.
 • Listy kandydatów – odwołania:
  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych, tj. po 19 kwietnia 2021 r., rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.

Comments are closed.