Przedszkole nr.9 © 2013

gr.1 Biedronki

Zapraszamy dzieci na zajęcia realizowane w ramach programu

"Rozwój Talentów" 

Zajęcia odbywają się na terenie przedszkola w godzinach pobytu dziecka

 

Celem programu jest rozwijanie predyspozycji muzycznych i tanecznych a także wczesne odkrywanie szczególnych uzdolnień dziecka.

 

Prosimy o wspieranie Fundacji darowizną, przekazywaną na wskazane poniżej konto

 

Fundacja Misja Dzieciom

Nordea Bank Polska

39144012730000000016676349

 

Zajęcia dodatkowe

 

 

PIOSENKA DO NAUKI:

 

Życzenia dla Polski (sł. Ewa Stadtmüller,

muz. A. Wolski).

Choć jesteśmy jeszcze mali, szybko urośniemy.

Nowe ścieżki wydepczemy domy zbudujemy.

Posadzimy nowe kwiaty, posadzimy drzewa,

i będziemy bić rekordy, i „Mazurka” śpiewać.

Napiszemy nowe książki, filmy nakręcimy…

Tego na Twe urodziny dzisiaj Ci życzymy.

 

 

 

WIERSZ DO NAUKI

 

 

„Katechizm polskiego dziecka”- W. Bełza

 

– Kto ty jesteś?– Polak mały.

– Jaki znak twój?– Orzeł biały.

– Gdzie ty mieszkasz?– Między swemi.

– W jakim kraju?– W polskiej ziemi.

– Czem ta ziemia?– Mą ojczyzną.

– Czem zdobyta?– Krwią i blizną.

– Czy ją kochasz?– Kocham szczerze.

– A w co wierzysz?– W Polskę wierzę.

– Coś ty dla niej?– Wdzięczne dziecię.

– Coś jej winien?– Oddać życie.

 

gr.1 KACZUSZKI

gr.1

gr.I Kaczuszki

Terminy postępowania rekrutacyjnego

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

 

gr.1 Kaczuszki

 

DO NAUKI: