Przedszkole nr.9 © 2013

ramowy

rozkład dnia

1. W jakich godzinach otwarte jest przedszkole?

Przedszkole otwarte jest w godzinach od 6 do 17.

 

2. Czy przedszkole pracuje w dni świąteczne oraz wakacje?

W święta oraz dni ustawowo wolne od pracy, przedszkole jest nieczynne. W wakacje natomiast przedszkole pełni dyżur w miesiącu lipcu lub sierpniu (konkretny miesiąc dyżuru ustalany jest do końca maja – w miesiącu zamknięcia naszego przedszkola dyżur pełni inna placówka).

 

3. Ile dzieci i ilu nauczycieli jest w grupie przedszkolnej?

W grupie przedszkolnej jest 25 wychowanków. Pozostają one pod opieką jednej nauczycielki na danej zmianie, w grupie pracuje również pani woźna, w grupach 3 latków - pomoc nauczyciela

 

4. Jakie są wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu?

Pobyt dziecka w przedszkolu do 5 godzin dziennie jest pobytem bezpłatnym. Za każdą dodatkową godzinę rodzic ponosi koszt w wysokości 1zł. Ponadto rodzic uiszcza opłatę za wyżywienie dziecka.

 

5. Czy przedszkole zapewnia wyprawkę?

Rodzice na początku roku ustalają wspólnie kwotę wyprawki oraz kwoty jakie chcą przeznaczyć na wycieczki i inne dodatkowe okazje. Wpłaty te przyjmuje nauczycielka lub Rada Rodziców. Rodzice są informowani na co przeznaczane są pieniądze, każdy z zainteresowanych może zwrócić się do osoby opiekującej się finansami grupy w razie posiadanych wątpliwości.

 

6. Jakie zajęcia dodatkowe odbywają się w placówce?

W placówce dzieci dodatkowo mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach logopedycznych, gimnastyce korekcyjnej, rytmice i języku angielskim. Ponadto Rodzice dobrowolnymi wpłatami zasilają fundację organizującą zajęcia z zakresu muzyki i teatru, szachów oraz tańców.

 

7. Ile posiłków zapewnia przedszkole dziecku i czy uwzględniają one ewentualną potrzebę przestrzegania diety przez dziecko?

Przedszkole zapewnia dziecku I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek. W przypadku dziecka z alergią pokarmową jadłospis w miarę możliwości placówki jest modyfikowany do potrzeb dziecka na zasadzie wykluczenia produktów uczulająych.

 

8. Czy można przyprowadzać do przedszkola dzieci chore?

Ze względu na możliwość zarażenia innych dzieci oraz pracowników placówki, dzieci chore nie mogą przebywać w przedszkolu. W razie przyprowadzenia dziecka chorego nauczycielka ze względu na dobro innych wychowanków może odmówić jego przyjęcia.

 

9. Czy w razie wypadku pracownicy przedszkola są w stanie pomóc poszkodowanemu dziecku?

W przedszkolu wszyscy pracownicy odbyli specjalne szkolenie w zakresu udzielania pierwszej pomocy. W przypadku wypadku rodzic jest niezwłocznie o nim informowany. W przypadku niewielkich stłuczeń, drobnych zadrapań czy skaleczeń (niezagrażających zdrowiu dziecka) nauczycielka zapewnia potrzebną pomoc i informuje rodzica lub upoważnionego opiekuna obierającego dziecko o zaistniałym incydencie.

 

 

 

lista najczęściej zadawanych

pytań do naszego przedszkola

opłaty za przedszkole

 

Z dniem 1 stycznia 2019 roku uległy zmianie zasady odpłatności za pobyt dziecka w  przedszkolu

 

1,00 zł za każdą godzinę przekraczającą podstawę programową;

5,50 zł dzienna stawka zwrotu kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie dziecka

 

Zakres świadczeń oraz odpłatności za pobyt dziecka

w przedszkolu, reguluje  informacja przekazana

przez Dyrektora Przedszkola.Rodzicom lub Prawnym Opiekunom.

 

Uprzejmie informujemy, iż opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu należy dokonywać za dany miesiąc, czyli za faktyczną liczbę dni obecności dziecka w przedszkolu, tj. za miesiąc styczeń dokonają Państwo wpłaty w miesiącu lutym, za luty w miesiącu marcu itd.,  przelewem do 10 dnia  każdego miesiąca na indywidualny rachunek bankowy każdego dziecka podany w przekazanej informacji.

 

Dokonując opłaty w polu: "Tytułem przelewu/wpłaty" należy wpisać:opłata za przedszkole, nazwisko i imię dziecka, numer ewidencyjny dziecka.

 

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu