Przedszkole nr.9 © 2013

Beata Bąk

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna .Trener Systemu Edukacja Przez Ruch.

 

Konsultacje: środa 15.30-16.00

 

 

Dorota Pietryka-Stępniak - dyrektor

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

Konsultacje: poniedziałek 16.00-16.30

Aktualności na miesiąc:

 

KWIECIEŃ 

 

Krąg tematyczny: Słychać śpiew wśród drzew i chmur – to artystów ptasich chór

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian

i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii.

• Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych.

• Poznanie kształtu niektórych figur geometrycznych.

 

 

Krąg tematyczny: Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka.

• Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku.

• Zapoznanie z rodzinami zwierząt, domami, w jakich mieszkają wybrane zwierzęta.

• Określanie korzyści płynących z hodowli zwierząt dla człowieka.

 

 

Krąg tematyczny: Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Kształtowanie szacunku dla przyrody w jej naturalnej formie.

• Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony.

• Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia.

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

 

 

Krąg tematyczny: Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.

• Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody.

• Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

nauczycielki

w grupie Misiów

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

gr.1 Misie