Przedszkole nr.9 © 2013

Agnieszka Wagner

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna , Studia podyplomowe: Zarządzanie oświatą

 

Konsultacje: wtorek: godz.:15.00-15.30

 

 

Dorota Pietryka-Stępniak - dyrektor

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

Aktualności na miesiąc:

Styczeń 

Krąg tematyczny: Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Dostrzeganie występowania zdarzeń czasowych, pór roku, miesięcy, zapoznanie dzieci z nazwami.

• Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania się rytmów i sekwencji czasowych.

• Poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych.

• Udział w uroczystościach przedszkolnych organizowanych dla wszystkich dzieci.

Krąg tematyczny: Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu.

• Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.

• Wzbogacanie wiedzy przez przeprowadzanie doświadczeń i zabawy badawcze.

• Poznanie najlepszych utworów literatury dla dzieci.

• Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym.

Krąg tematyczny: Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie zdolności mówienia o uczuciach.

• Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych.

• Umożliwienie wykonania własnoręcznie prezentów.

• Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

Krąg tematyczny: Co marzenie, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Wyrażanie własnych myśli i życzeń.

• Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych.

• Dostrzeganie potrzeb, marzeń innych ludzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczycielki

w grupie Kaczuszek

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

gr.1 Kaczuszki