Przedszkole nr.9 © 2013

Beata Bąk

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna .Trener Systemu Edukacja Przez Ruch.

 

Konsultacje: środa 15.30-16.00

 

 

Dorota Pietryka-Stępniak - dyrektor

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

Konsultacje: poniedziałek 16.00-16.30

Aktualności na miesiąc:

MARZEC

 

 

Krąg tematyczny: Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Poznanie zasad obowiązujących w teatrze.

• Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role.

• Poznawanie tekstów bajek, dostrzeganie podobieństw między nimi.

• Doskonalenie uwagi, pamięci i spostrzegawczości.

 

Krąg tematyczny: Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny.

• Utrwalenie pojęcia „para”.

• Doskonalenie umiejętności współpracy w toku zabawy i ćwiczeń.

• Wprowadzenie do rozumienia zmian odwracalnych.

• Klasyfikowanie i przeliczanie elementów.

 

Krąg tematyczny: Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin.

• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku.

• Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa.

• Ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną i aparatu oddechowego.

 

Krąg tematyczny: Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi.

• Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego    utworu.

• Zapoznanie z rozwojem kurczątka oraz budową jajka.

 

 

nauczycielki

w grupie Misiów

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

gr.1 Misie