Przedszkole nr.9 © 2013

Agnieszka Wagner

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna , Studia podyplomowe: Zarządzanie oświatą

 

Konsultacje: wtorek: godz.:15.00-15.30

 

 

Dorota Pietryka-Stępniak - dyrektor

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

Aktualności na miesiąc:

 

Listopad

 

1. Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: 

• Stwarzanie okazji do czynienia dobrych uczynków.

• Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności i uprzejmości.

• Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania.

• Tworzenie miłej atmosfery i przyjaznych stosunków wśród dzieci

 

2. Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: 

• Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej.

• Budowanie prostych konstrukcji latających.

• Konstruowanie instrumentów wydających dźwięki, dętych.

• Bogacenie czynnego słownika dzieci

 

3. Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: 

• Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych.

• Rozbudzenie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych.

• Bogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych.

 

4. Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: 

• Oswajanie strachu przed nieznanym i własną wybujałą wyobraźnią.

• Doskonalenie znajomości kolorów i barw.

• Poznanie zwierząt prowadzących nocny tryb życia.

• Nabieranie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.

 

 

 

 

 

 

nauczycielki

w grupie Kaczuszek

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

gr.1 Kaczuszki