Przedszkole nr.9 © 2013

Agnieszka Wagner

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna , Studia podyplomowe: Zarządzanie oświatą

 

Konsultacje: wtorek: godz.:15.00-15.30

 

 

Dorota Pietryka-Stępniak - dyrektor

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

Aktualności na miesiąc:

Marzec

 

 

Krąg tematyczny: Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiału.

• Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role.

• Poznawanie tekstów bajek, dostrzeganie podobieństw między nimi

 

Krąg tematyczny: Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin.

• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku.

• Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa.

• Ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną i aparatu oddechowego.

 

Krąg tematyczny: Słychać śpiew wśród drzew i chmur – to artystów ptasich chór

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii.

• Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych.

• Poznanie kształtu niektórych figur geometrycznych.

 

Krąg tematyczny: Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe).

• Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego „ja”.

• Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu.

• Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na konkretny temat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczycielki

w grupie Kaczuszek

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

gr.1 Kaczuszki