Przedszkole nr.9 © 2013

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

nauczycielki

w grupie Kotki

 

Małgorzata Gustaw

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie licencjackie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Konsultacje z nauczycielką: wtorek 15.30-16.00

 

Dorota Pietryka-Stępniak - dyrektor

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

Małgorzata Bartnik

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Konsultacje z nauczycielką: wtorek 15.00-15.30

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

gr.1 Jeżyki

LISTOPAD      

 

• wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku

• zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności

• zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku

• zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota

• wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy

• wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym

• rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów

• rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni; posługiwania się pojęciami dotyczącymi długości, wielkości

• rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami

• kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich

• nauka piosenek i pląsów

• wdrażanie do udziały w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.