Przedszkole nr.9 © 2013

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

nauczycielki

w grupie Kotki

 

Małgorzata Gustaw

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie licencjackie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Konsultacje z nauczycielką: wtorek 15.30-16.00

 

Dorota Pietryka-Stępniak - dyrektor

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

Małgorzata Bartnik

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Konsultacje z nauczycielką: wtorek 15.00-15.30

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

gr.1 Jeżyki

GRUDZIEŃ  

 

• wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku

• zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku

• zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha

• wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków

• kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

• zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt

• rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów

• rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami

• kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności

• kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich

• nauka piosenek i pląsów

• wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom