Przedszkole nr.9 © 2013

Agnieszka Wagner

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Studia podyplomowe: Zarządzanie oświatą

 

Konsultacje: czwartek: godz.:16.00-16.30

 

 

 

Mirosława Matysiak

Nauczyciel mianowany. Wykształcenie licencjackie o kierunku pedagogika przedszkolna

 

Konsultacje: środa:godz.16.00-16.30

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczycielki

w grupie Kaczuszek

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

gr. 2 Kaczuszki

LISTOPAD

● Krąg tematyczny: Mój dom

Obszar fizyczny• rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych• rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych Obszar emocjonalny• kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji i uczuć• kształtowanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami• wdrażanie do wyrażania wdzięczności i szacunku rodzicom i dziadkom

Obszar społeczny• kształtowanie postaw prospołecznych• uświadomienie dzieciom, jak ważna jest znajomość własnego nazwiska i adresu• budowanie tożsamości dziecka wynikającej z przynależności do rodziny Obszar poznawczy• rozwijanie orientacji przestrzennej• doskonalenie umiejętności liczenia

● Krąg tematyczny: Moje miasteczko

Obszar fizyczny• rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych• inicjowanie zabaw konstrukcyjnych

• usprawnianie percepcji wzrokowej Obszar emocjonalny• kształtowanie umiejętności nazywania uczuć i emocji• wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami Obszar społeczny• kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy• wdrażanie do posługiwania się swoim imieniem, nazwiskiem oraz adresem• budowanie tożsamości dziecka wynikającej z przynależności do rodziny, środowiska lokalnego

Obszar poznawczy• rozwijanie mowy i myślenia• rozwijanie orientacji przestrzennej• dokonywanie pomiaru długości przedmiotów z wykorzystaniem np.: kroków, stóp, łokci, klocków• budowanie czynnego i biernego słownika dziecka

● Krąg tematyczny: Dawno, dawno temu

Obszar fizyczny• wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych• rozwijanie umiejętności samoobsługowych

• rozwijanie dużej i małej motoryki Obszar emocjonalny• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji

Obszar społeczny• wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu• wdrażanie do respektowania zasad zabawy w grupie• wdrażanie do współdziałania z dziećmi w zabawie Obszar poznawczy• rozwijanie twórczej wyobraźni• rozwijanie mowy i myślenia

• wdrażanie do uważnego słuchania• rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorach

● Krąg tematyczny: Bawimy się w króla i królową

Obszar fizyczny• wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych• rozwijanie umiejętności samoobsługowych

• rozwijanie motoryki dużej i małej Obszar emocjonalny• kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami• stwarzanie okazji do samodzielnego rozwiązywania zadań i czerpania radości z efektów pracy Obszar społeczny• kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole

Obszar poznawczy• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej• kształtowanie umiejętności określania liczebności zbiorów z użyciem zwrotów: „tyle samo”, „mniej o 1”, „więcej o 1”• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej• budowanie czynnego i biernego słownika dziecka