Przedszkole nr.9 © 2013

 

Agnieszka Wagner

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Studia podyplomowe: Zarządzanie oświatą

 

Konsultacje: czwartek: godz.:16.00-16.30

 

 

 

Mirosława Matysiak

Nauczyciel mianowany. Wykształcenie licencjackie o kierunku pedagogika przedszkolna

 

Konsultacje: środa:godz.16.00-16.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczycielki

w grupie Kaczuszek

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

gr. 2 Kaczuszki

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 

I TYDZIEŃ CZERWCA:

 

Świętujemy Dzień Dziecka

 

 

1. 06.2020r.(poniedziałek)

 

 

1.Zabawę muzyczno- ruchowa do piosenki M. Jeżowskiej „Kolorowe dzieci”

 

- https://www.youtube.com/watch?v=XMnJupsJnm8

 

Rodzic włącza piosenkę , a dziecko porusza się w jej rytm – na przerwie w muzyce wita się z Rodzicem- jak Japonka poprzez złożenie rąk i ukłon; jak Eskimos- noskami; jak Afrykanin- poprzez klaskanie i podskakiwanie ; jak Indianin poprzez przyłożenie ręki do serca i odchylenie jej zataczając koło i mówią „Wingapo”(łingapo) i jak polski przedszkolak – przybicie piątki itp.

 

2. Słuchanie wiersza „Prawa dziecka” Janusza Korczaka.

Niech się wreszcie każdy dowie I rozpowie w świecie całym,

Że dziecko to także człowiek, Tyle, że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni, Którym za to należą się brawa,

Chcąc wielu dzieci los odmienić, Spisali dla was mądre prawa.

Więc je na co dzień i od święta Spróbujcie dobrze zapamiętać:

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,

A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,

I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,

Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,

A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu wiersze poukładały, Prawa dla dzieci na całym świecie,

Byście w potrzebie z nich korzystały Najlepiej, jak umiecie

 

Rozmowa na temat wiersza (pytania pomocnicze)

- Jakie prawa mają dzieci ?

- Czy potrzebne są prawa dla dzieci ?

- Jakie prawo jest według Ciebie najważniejsze ?