Przedszkole nr.9 © 2013

Agnieszka Wagner

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Studia podyplomowe: Zarządzanie oświatą

 

Konsultacje: czwartek: godz.:16.00-16.30

 

 

 

Mirosława Matysiak

Nauczyciel mianowany. Wykształcenie licencjackie o kierunku pedagogika przedszkolna

 

Konsultacje: środa:godz.16.00-16.30

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczycielki

w grupie Kaczuszek

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

gr. 2 Kaczuszki

STYCZEŃ

 

Z Panią Zimą wesoło mija czas

Obszar fizyczny y wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych y wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych y rozwijanie sprawności manualnej y rozwijanie umiejętności samoobsługowych Obszar emocjonalny y kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi Obszar społeczny y budowanie pozytywnych relacji w grupie y rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach Obszar poznawczy y wdrażanie do uważnego słuchania y rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności y rozbudzanie ciekawości oraz aktywności poznawczej y rozwijanie mowy i myślenia y rozwijanie percepcji wzrokowej

 

Zabawy z bałwankiem i śnieżynką

Obszar fizyczny y wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych y wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych y rozwijanie sprawności manualnej Obszar emocjonalny y kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich emocji y rozwijanie umiejętności odczuwania radości ze wspólnej zabawy y rozwijanie umiejętności radzenia sobie z porażką Obszar społeczny y budowanie pozytywnych relacji w grupie y kształtowanie umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania się podczas zabaw y rozwijanie umiejętności tworzenia zasad zabawy w grupie Obszar poznawczy y rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej y rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

 

Niespodzianka dla babci i dziadka

Obszar fizyczny y wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych y kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała y rozwijanie sprawności manualnej Obszar emocjonalny y kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozu- mienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi Obszar społeczny y kształtowanie postaw prospołecznych y wdrażanie do okazywania szacunku i miłości babci i dziadkowi y rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych Obszar poznawczy y rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności y rozwijanie mowy y kształtowanie umiejętności orientacji w schemacie swojego ciała y rozwijanie umiejętności tanecznych i wokalnych y kształtowanie myślenia matematycznego

 

Robimy eksperymenty

Obszar fizyczny y wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych y wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych y rozwijanie sprawności manualnej Obszar emocjonalny y kształtowanie umiejętności pokonywania trudności y kształtowanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody Obszar społeczny y kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w naj- bliższym otoczeniu Obszar poznawczy y rozwijanie zainteresowania światem przyrody y rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności y rozwijanie umiejętności logicznego myślenia y rozwijanie umiejętności matematycznych