Przedszkole nr.9 © 2013

Nauczycielki

w grupie Sówki

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE  NA MIESIĄC LISTOPAD

 

TEMATYKA:

 

Listopadowe wspomnienia

 

Jesienna pogoda

 

Zwierzęta domowe

 

Zimno, coraz zimniej

 

CELE:

 

rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny 

 

kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny

 

wdrażanie do globalnego czytania wyrazów: mama, tata, brat, siostra

 

zapoznanie dzieci z przedmiotami codziennego użytku z dawnych czasów

 

kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych

 

doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

 

identyfikowanie i nazywanie własnych stanów emocjonalnych

 

poznanie znaczenia deszczu dla ludzi, roślin i zwierząt

 

dostrzeganie rytmu i następstwa dnia i nocy

 

rozwijanie umiejętności rozróżniania pór roku

 

kształcenie umiejętności kodowania i odkodowywania informacji

 

rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i klasyfikowania

 

zapoznanie z pracą weterynarza

 

kształtowanie odpowiedzialności za swoje zwierzę

 

kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej

 

poznanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy

 

rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce

 

wdrażanie do mądrego i odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt w czasie zimy

doskonalenie umiejętności współdziałania 

 

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

gr.3 Sówki

Małgorzata Krajewska

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika

 

 

Konsultacje z nauczycielką: środa 16.00.16.30

 

Małgorzata Bartnik

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Konsultacje z nauczycielką: wtorek 15.00-15.30