Przedszkole nr.9 © 2013

Nauczycielki

w grupie Sówki

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LUTY

 

 

 

 

TEMATYKA:

 

• Bale, bale w karnawale

• Baśnie, bajki, legendy

• W dawnych czasach

• Wynalazki

 

 

CELE:

 

• zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi,

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat własnych emocji i rozpoznawania różnych      

           emocji u innych

• kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

• rozbudzanie zainteresowania książką, literaturą dla dzieci,

• rozwijanie umiejętności układania historyjek obrazkowych,

• rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zabawy parateatralne i dramowe,

• kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem,

• rozbudzanie ciekawości badawczej,

• rozbudzanie fantazji i wyobraźni,

• rozwijanie poczucia rytmu,

• kształtowanie umiejętności współpracy w parach,

• kształtowanie umiejętności posługiwania się nożyczkami,

• doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,

• rozwijanie spostrzegawczości,

• kształcenie umiejętności układania rytmów,

• rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

gr.3 Sówki

Małgorzata Krajewska

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika

 

 

Konsultacje z nauczycielką: środa 16.00.16.30

 

Małgorzata Bartnik

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Konsultacje z nauczycielką: wtorek 15.00-15.30