Przedszkole nr.9 © 2013

nauczycielki

w grupie Misie

 

Beata Bąk

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna .Trener Systemu Edukacja Przez Ruch.

 

Konsultacje: czwartek 15.00-15.30

 

 

Mirosława Matysiak

Nauczyciel mianowany. Wykształcenie licencjackie o kierunku pedagogika przedszkolna

 

Konsultacje: środa 16.00-16.30

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

 

gr.4 Misie

 

Luty

Krąg tematyczny: Odkrywamy świat muzyki

Cele ogólne

• kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych

• wdrażanie do przedstawiania swoich uczuć za pomocą ruchu i gestu

• wdrażanie do wyrażania uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób

• budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach

• respektowanie zasad panujących w grupie

• wdrażanie do uważnego i aktywnego słuchania rówieśników  i nauczycieli/dorosłych

• nazywanie i rozróżnianie instrumentów oraz ich dźwięków

• poznanie różnych form tańca

• poznanie różnych rodzajów muzyki

 

Krąg tematyczny: Jak powstają obrazy i rzeźby?

Cele ogólne

• kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych

• wdrażanie do wyrażania własnych uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób

• rozwijanie umiejętności oceniania swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych

• respektowanie norm społecznych, przestrzeganie zasad w czasie gier i zabaw grupowych

• odpowiadanie na pytania pełnym zdaniem, układanie historyjek obrazkowych, rozwiązywanie zagadek

• odczytywanie treści obrazów, wyodrębnianie i nazywanie ich elementów,

wyjaśnianie ich znaczenia i przesłania

• klasyfikowanie przedmiotów według podanych kryteriów

• określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów

 

Krąg tematyczny: Idziemy do teatru

Cele ogólne

• rozwijanie sprawności motorycznej w zakresie szybkości, skoczności, zwinności i zręczności

• inicjowanie zabaw konstrukcyjnych, majsterkowanie, budowanie,

z wykorzystaniem zabawek, materiałów użytkowych, w tym materiałów naturalnych

• odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości

• wdrażanie do zadawania pytań i odpowiadanie na nie pełnym zdaniem

• rozwijanie wyobraźni muzycznej poprzez słuchanie, odtwarzanie i tworzenie muzyki, śpiewanie piosenek i ruch przy muzyce

• podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej

 

Krąg tematyczny: Jesteśmy artystami

Cele ogólne

• aktywne uczestnictwo w zabawach muzyczno-ruchowych

• kształtowanie poczucia własnej wartości, określenie swoich mocnych stron, zainteresowań i upodobań

• wyrażanie szacunku wobec siebie i innych osób, nawiązywanie relacji rówieśniczych z przestrzeganiem tych wartości

• wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi  z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych

• wdrażanie do zadawania pytań i odpowiadania na nie pełnym zdaniem

• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

• klasyfikowanie przedmiotów według podanych kryteriów

• określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów

• przeliczanie elementów zbiorów (z prawej do lewej i z lewej do prawej)