Przedszkole nr.9 © 2013

nauczycielki

w grupie Misie

 

Beata Bąk

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna .Trener Systemu Edukacja Przez Ruch.

 

Konsultacje: czwartek 15.00-15.30

 

 

Mirosława Matysiak

Nauczyciel mianowany. Wykształcenie licencjackie o kierunku pedagogika przedszkolna

 

Konsultacje: środa 16.00-16.30

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

 

gr.4 Misie

 

 

LISTOPAD

 

TEMATYKA: MOJA OJCZYZNA – POLSKA

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

Wdrażanie do respektowania praw i obowiązków swoich i innych osób, w tym praw

i obowiązków wynikających z przynależności do społeczności lokalnej

Kształtowanie tożsamości narodowej przez ukazanie największych miast Polski, sylwetek sławnych Polaków, piękna przyrody.

Kształtowanie przynależności do społeczności lokalnej (mała ojczyzna)

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

Kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie

Kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej

Kształtowanie orientacji przestrzennej – określanie położenia przedmiotów względem własnej osoby (stosowanie zwrotów: „przede mną”, „za mną”, „obok mnie”, „z prawej strony”, „z lewej strony”, „blisko”, „bliżej”, „daleko”, „dalej”)

Klasyfikowanie przedmiotów zgodnie z podanym kryterium (jednym, np. kształt, kolor, wielkość, lub dwoma łącznie)

Rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności.

 

TEMATYKA: DAWNIEJ I DZIŚ

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

Rozwijanie sprawności i zwinności ruchowej przez zabawy ruchowe.

Budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas .pracy w grupach .

Kształtowanie świadomości własnego ciała.

Wdrażanie do poprawnego posługiwania się poznanymi pojęciami: „prawa”, „lewa”, „z tyłu”, „z przodu”, „obok”, „między”

 

TEMATYKA: PODRÓŻUJEMY W DAWNE CZASY

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

Kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych.

Kształtowanie uczuć patriotycznych.

Wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł.

Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat pełnymi zdaniami.

Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego.

Wspomaganie myślenia operacyjnego – kształtowanie pojęcia liczby.

 

 

TEMATYKA: NASZE RODZINY

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i wycieczek.

Wyrażanie swoich emocji i uczuć stosownie do sytuacji.

Wdrażanie do kulturalnego komunikowania własnych potrzeb i oczekiwań.

Kształtowanie umiejętności okazywania szacunku i wdzięczności członkom rodziny.

Wspomaganie rozwoju mowy oraz umiejętności komunikacyjnych.

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny.

Wdrażanie do poprawnego posługiwania się poznanymi pojęciami:„kuzyn”, „wujek”, „krewny”, „stryjek”, „ciocia”, „prababcia”, „pradziadek”, „szwagier”, „siostrzenica”, „bratanek”