Przedszkole nr.9 © 2013

nauczycielki

w grupie Misie

 

Beata Bąk

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna .Trener Systemu Edukacja Przez Ruch.

 

Konsultacje: czwartek 15.00-15.30

 

 

Mirosława Matysiak

Nauczyciel mianowany. Wykształcenie licencjackie o kierunku pedagogika przedszkolna

 

Konsultacje: środa 16.00-16.30

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

 

gr.4 Misie

 

 

 

Marzec

 

Krąg tematyczny: Ziemia – nasza planeta

 

Cele ogólne:

• kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych oraz zabaw ruchowych

• dostrzeganie wartości emocjonalnej otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

• respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie z dziećmi w zabawie

• wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, dotyczących życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym

 

Krąg tematyczny: Życie na naszej planecie

 

Cele ogólne

• inicjowanie zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów

• kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami w różnych sytuacjach

• wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi, z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych, wyrażanie swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka, grupy  

 

Krąg tematyczny: Kosmos – co to takiego?

 

Cele ogólne

• aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, muzycznych i naśladowczych

• wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po liniach prostych

• doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

• doskonalenie umiejętności radzenia sobie z agresją, złością i gniewem

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat pełnym zdaniem

• wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych

• rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych

 

Krąg tematyczny: Witaj, Wiosno!

 

Cele ogólne

• rozwijanie motoryki małej i dużej

• wdrażanie do sprawnego posługiwania się ołówkiem, kredką, mazakiem oraz nożyczkami

• wdrażanie do rozwijania samodyscypliny (działanie zgodnie z zasadami i ustalonym rytmem np. dnia)

• dostrzeganie piękna przyrody w swojej okolicy

• uczestniczenie w prostych eksperymentach przyrodniczych