Przedszkole nr.9 © 2013

nauczycielki

w grupie Tygrysków

Barbara Szczepaniuk

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna

i wczesnoszkolna

 

konsultacje z nauczycielką: czwartek 15.30-16.00

 

Agnieszka Sarat

Nauczyciel mianowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia, nauczyciel języka angielskiego - certyfikat FCE.

 

Konsultacje z nauczycielką: wtorek 16.00-16.30

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

gr.5 Tygryski

 

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc listopad

 

 

1. Moja rodzina

• budzenie szacunku dla rodziców za to, co dają dzieciom

• podawanie cech rodziców

• uświadamianie, że zabawy dawne i obecne są bardzo podobne

• poznawanie właściwości magnetycznych magnesu

• budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną

• rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, słuchu fonematycznego

• poznawanie litery i: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej; utrwalanie poznanych liter

• utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur

• rozwijanie umiejętności liczenia

• rozwijanie szybkości i zwinności, rozwijanie sprawności fizycznej.

 

 

2. Mój dom

 

• rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania

• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

• określanie miejsca spółgłoski t w słowie, zapoznanie z literą t: małą i wielką, drukowaną i pisaną

• rozwijanie umiejętności klasyfikowania

• dostrzeganie i kontynuowanie rytmu

• utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb

• poznawanie wiadomości o wybranych urządzeniach elektrycznych

• poznawanie zwyczajów kotów i psów

 

 

3. Moje prawa i obowiązki

• rozwijanie mowy

• uświadamianie dzieciom ich praw

• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

• rozwijanie słuchu fonematycznego; utrwalanie poznanych liter

• poznawanie cech trójkąta, utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur

• wprowadzenie znaków: równości, mniejszości, większości

• rozwijanie umiejętności wokalnych

• utrwalenie kroku poloneza

• utrwalenie poznanych praw, zapoznanie z obchodami Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka

 

4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo

• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

• rozwijanie słuchu fonematycznego

• rozwijanie umiejętności liczenia

• zachęcanie do dbania o czystość

• utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb

• rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej

• rozwijanie aparatu głosowego

• zachęcanie do wykonywania prostych potraw

• przestrzeganie zasad higieny podczas wykonywania kanapek

 

 

 

 

 

 

Aktualności na miesiąc:  Luty

 

 

Tematyka:

Tydzień 1.Sztuka bycia dobrym człowiekiem.

Śmiech to zdrowie.

Koty i kociaki.

Sporty zimowe

 

 

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 

• zna stałe naturalnie powtarzające się następstwa czasu• zna pojęcia: rok, kalendarz

• nazywa miesiące, zachowując ich kolejność

• potrafi zilustrować ruchem i gestem treść wierszy, dialogów

•okazuje uczucie przywiązania do swojej rodzinyszacunek osobom starszym;•określa stosunki łączące dziadków z rodzicami;

•czerpie radość z przygotowywania i wręczania upominków bliskim osobom

• oglądaalbumy ze strojami karnawałowymi

• używa określeń: dom jednorodzinny, blok mieszkalny• zna etapy budowy domu

• zna niektóre gatunki zwierząt i umie nazwać ich domy

• ogląda albumy przedstawiające reprodukcje dzieł sztuki• rozumie pojęcie: dzieło sztuki

• odgaduje zagadki pantomimiczne• odgrywa scenki, wyrażając emocje i zdarzenia• podejmuje zabawy słowne – dobiera rymy do słów

• zna drukowane małe i wielkiee i E,g, G• potrafi odwzorowywać kształt liter e i E, g, G

• odczytuje globalnie wyrazy w powiązaniu z przedstawiającym je obrazkiem

• wyodrębnia głoski w prostych słowach• próbuje czytać wyrazy i proste zdania z poznanych liter

• liczy na miarę swoich możliwości i podaje poprawnie liczbę przedmiotów

• zna cyfry 1–7 jako znaki graficzne liczb• próbuje konstruować planszowe gry dydaktyczne

• stosuje różne techniki plastyczne• chętnie wykonuje prace plastyczne i konstrukcyjne

• tworzy techniką kolażu książki na temat balowej mody

• rozpoznaje i nazywa kolory, tworzy barwy pochodne, swobodnie ich używa

• samodzielnie wykonuje składanki z papieru według wzoru

• śpiewa piosenkę, rozwija pamięć, doskonali poczucie rytmu

•przełamuje własną nieśmiałość• umie współpracować w zespole• stosuje ustalone reguły gry• wykazuje się odpornością emocjonalną

• próbuje konstruować planszowe gry dydaktyczne

• doskonali sprawność narządów artykulacyjnych