Przedszkole nr.9 © 2013

nauczycielki

w grupie Tygrysków

Barbara Szczepaniuk

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna

i wczesnoszkolna.

 

konsultacje z nauczycielką: czwartek 15.30-16.00

 

Agnieszka Sarat

Nauczyciel mianowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia, nauczyciel języka angielskiego.

 

Konsultacje z nauczycielką: wtorek 16.00-16.30

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

gr.5 Tygryski

 Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

 

LUTY 2020

 

1. Projekt „Przyjaźń”

• zapoznanie z pojęciem przyjaźń,

• integrowanie grupy i rozwijanie pozytywnych relacji rówieśniczych,

• odpowiadanie na pytania i formułowanie własnych

• uświadamianie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka,

• uświadamianie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka

• rozwijanie mowy

• rozwijanie sprawności fizycznej.

 

2. Baśnie, bajki, bajeczki

• rozwijanie mowy,

• rozpoznawanie bohaterów znanych baśni,

• rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,

• poznawanie małych liter i wielkich liter,

• rozwijanie umiejętności liczenia,

• utrwalanie znajomości poznanych figur geometrycznych,

• określanie, dlaczego dany element należy do jednego zbioru i do drugiego zbioru,

• rozwijanie umiejętności posługiwania się instrukcją,

• przedstawianie słowami uczuć i nastroju,

• zapoznanie ze zjawiskiem topnienia,

• poznawanie substancji, które topnieją,

• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

 

3. Muzyka wokół nas

• dostrzeganie piękna muzyki,

• rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

• rozwijanie umiejętności liczenia,

• zapoznanie ze znakiem odejmowania,

• utrwalenie nazw wybranych instrumentów muzycznych,

• rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych,

• rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki,

• rozwijanie umiejętności/sprawności manualnych,

• rozwijanie sprawności manualnej,

• próby wyrażania nastroju utworu muzycznego barwną plamą,

• rozwijanie słuchu fonematycznego,

• rozwijanie aktywności twórczej.

 

4. Nie jesteśmy sami w kosmosie

• rozwijanie mowy,

• zapoznanie z nazwami planet Układu Słonecznego,

• rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,

• poznawanie zapisów cyfrowych liczb,

• rozwijanie sprawności fizycznej,

• rozwijanie umiejętności wokalnych,

• kształtowanie poczucia rytmu,

• korzystanie w pracy plastycznej z dwóch technik,

• rozwijanie sprawności manualnej,

• utrwalanie wiadomości na temat kosmosu, Układu Słonecznego,

• rozwijanie aktywności twórczej,

• przybliżenie postaci Mikołaja Kopernika.

 

 

 

 

Aktualności na miesiąc:  Luty

 

 

Tematyka:

Tydzień 1.Sztuka bycia dobrym człowiekiem.

Śmiech to zdrowie.

Koty i kociaki.

Sporty zimowe

 

 

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 

• zna stałe naturalnie powtarzające się następstwa czasu• zna pojęcia: rok, kalendarz

• nazywa miesiące, zachowując ich kolejność

• potrafi zilustrować ruchem i gestem treść wierszy, dialogów

•okazuje uczucie przywiązania do swojej rodzinyszacunek osobom starszym;•określa stosunki łączące dziadków z rodzicami;

•czerpie radość z przygotowywania i wręczania upominków bliskim osobom

• oglądaalbumy ze strojami karnawałowymi

• używa określeń: dom jednorodzinny, blok mieszkalny• zna etapy budowy domu

• zna niektóre gatunki zwierząt i umie nazwać ich domy

• ogląda albumy przedstawiające reprodukcje dzieł sztuki• rozumie pojęcie: dzieło sztuki

• odgaduje zagadki pantomimiczne• odgrywa scenki, wyrażając emocje i zdarzenia• podejmuje zabawy słowne – dobiera rymy do słów

• zna drukowane małe i wielkiee i E,g, G• potrafi odwzorowywać kształt liter e i E, g, G

• odczytuje globalnie wyrazy w powiązaniu z przedstawiającym je obrazkiem

• wyodrębnia głoski w prostych słowach• próbuje czytać wyrazy i proste zdania z poznanych liter

• liczy na miarę swoich możliwości i podaje poprawnie liczbę przedmiotów

• zna cyfry 1–7 jako znaki graficzne liczb• próbuje konstruować planszowe gry dydaktyczne

• stosuje różne techniki plastyczne• chętnie wykonuje prace plastyczne i konstrukcyjne

• tworzy techniką kolażu książki na temat balowej mody

• rozpoznaje i nazywa kolory, tworzy barwy pochodne, swobodnie ich używa

• samodzielnie wykonuje składanki z papieru według wzoru

• śpiewa piosenkę, rozwija pamięć, doskonali poczucie rytmu

•przełamuje własną nieśmiałość• umie współpracować w zespole• stosuje ustalone reguły gry• wykazuje się odpornością emocjonalną

• próbuje konstruować planszowe gry dydaktyczne

• doskonali sprawność narządów artykulacyjnych