Przedszkole nr.9 © 2013

nauczycielki

w grupie Tygrysków

Barbara Szczepaniuk

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna

i wczesnoszkolna.

 

konsultacje z nauczycielką: czwartek 15.30-16.00

 

Agnieszka Sarat

Nauczyciel mianowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia, nauczyciel języka angielskiego.

 

Konsultacje z nauczycielką: wtorek 16.00-16.30

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

gr.5 Tygryski

 

 

 

 Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

 

Kwiecień 2020

 

 

Wiosenne powroty (tydzień 1)

 

• oglądanie filmów przyrodniczych, książek, albumów, tablic, korzystanie z internetu

• zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie,

• obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie)

• poznawanie życia ptaków wiosną – budowanie gniazd, składanie jaj, wylęganie się młodych, dbanie o nie,

• rozwiązywanie zagadek, rebusów,

• analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie,

• skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, treściach przedstawianych wierszy ect.

• dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.

 

 

 

Propozycje zajęć na środę 1 kwietnia 2020 r.:

 

 

Słuchanie wiersza pt. „Ptasie radio” – J. Tuwima w wykonaniu Ireny Kwiatkowskiej https://www.youtube.com/watch?v=9qTkJ6xJtuM 

Pytania do wiersza: Czy wiersz Ci się podobał? Czy pamiętasz nazwy jakichś ptaków? Czy potrafisz naśladować dźwięki wydawane podczas czytania wierszyka? (jeżeli nie powtórz z dzieckiem kilka fraz, będzie to świetne ćwiczenie logopedyczne)

 

Ćwiczenia poranne:

 Zabawa orientacyjno-porządkowa Obserwujemy powracające ptaki. Dziecko spaceruje po pokoju. Na hasło: Skowronek, zatrzymuje się, kładzie na brzuchu, podnosi łokcie nad podłogę, naśladuje obserwowanie ptaka przez lornetkę.

 Zabawa orientacyjno-porządkowa Oglądamy przebiśniegi. Dziecko spaceruje po pokoju. Na hasło: Przebiśnieg, wykonuje przysiad i patrzy na podłogę – przygląda się kępce przebiśniegów wyglądających spod śniegu.

 Zabawa ruchowa z elementem przeskoku – Uwaga! Kałuża. Dziecko spaceruje po pokoju rozłożonymi przez rodzica chusteczkami higienicznymi – kałużami. Na hasło: Kałuża, przeskakuje przez chusteczki – kałuże.

 Ćwiczenia ruchowo-graficzne – Krople deszczu. Dziecko kreśli kształt kropli deszczu w powietrzu raz prawą, raz lewą dłonią, a potem robi to samo na dywanie.

 Zabawa Uciekaj! Pada deszcz. Dziecko spaceruje po sali. Na hasło: Deszcz, ucieka w wyznaczone miejsce w pokoju.

 Zabawa bieżna z zastosowaniem przysłowia. Dziecko rytmizuje tekst przysłowia: „Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata”.

 

Karta pracy dla dzieci, które książki mają w domu: cz. 3, s. 64. Kolorowanie rysunku czajki według wzoru. Czytanie z rodzicem (lub samodzielnie) nazw części ciała czajki. Rysowanie jajek w każdym polu tak, żeby wszędzie było ich po dziesięć lub kolorowanka matematyczna do wydruku (piesek z kwiatkami, choć znajdziecie Państwo inne motywy o podobnej tematyce). Utrwalanie liczenia do 10. https://mala275.blogspot.com/2015/09/kolorowanki-matematyczne.html 

 

 

Aktualności na miesiąc:  Luty

 

 

Tematyka:

Tydzień 1.Sztuka bycia dobrym człowiekiem.

Śmiech to zdrowie.

Koty i kociaki.

Sporty zimowe

 

 

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 

• zna stałe naturalnie powtarzające się następstwa czasu• zna pojęcia: rok, kalendarz

• nazywa miesiące, zachowując ich kolejność

• potrafi zilustrować ruchem i gestem treść wierszy, dialogów

•okazuje uczucie przywiązania do swojej rodzinyszacunek osobom starszym;•określa stosunki łączące dziadków z rodzicami;

•czerpie radość z przygotowywania i wręczania upominków bliskim osobom

• oglądaalbumy ze strojami karnawałowymi

• używa określeń: dom jednorodzinny, blok mieszkalny• zna etapy budowy domu

• zna niektóre gatunki zwierząt i umie nazwać ich domy

• ogląda albumy przedstawiające reprodukcje dzieł sztuki• rozumie pojęcie: dzieło sztuki

• odgaduje zagadki pantomimiczne• odgrywa scenki, wyrażając emocje i zdarzenia• podejmuje zabawy słowne – dobiera rymy do słów

• zna drukowane małe i wielkiee i E,g, G• potrafi odwzorowywać kształt liter e i E, g, G

• odczytuje globalnie wyrazy w powiązaniu z przedstawiającym je obrazkiem

• wyodrębnia głoski w prostych słowach• próbuje czytać wyrazy i proste zdania z poznanych liter

• liczy na miarę swoich możliwości i podaje poprawnie liczbę przedmiotów

• zna cyfry 1–7 jako znaki graficzne liczb• próbuje konstruować planszowe gry dydaktyczne

• stosuje różne techniki plastyczne• chętnie wykonuje prace plastyczne i konstrukcyjne

• tworzy techniką kolażu książki na temat balowej mody

• rozpoznaje i nazywa kolory, tworzy barwy pochodne, swobodnie ich używa

• samodzielnie wykonuje składanki z papieru według wzoru

• śpiewa piosenkę, rozwija pamięć, doskonali poczucie rytmu

•przełamuje własną nieśmiałość• umie współpracować w zespole• stosuje ustalone reguły gry• wykazuje się odpornością emocjonalną

• próbuje konstruować planszowe gry dydaktyczne

• doskonali sprawność narządów artykulacyjnych