Przedszkole nr.9 © 2013

Nauczycielki

w grupie Sówki

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

AKTUALNOŚCI - Październik

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

gr.2 Sówki

Małgorzata Krajewska

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika

 

 

Konsultacje z nauczycielką:

                                                                                         

 

 

Agnieszka Krzywicka

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe zawodowe o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.                                            

 

Konsultacje z nauczycielką:

                                                                                             

TEMATYKA :  Idzie jesień… przez las, park

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

DZIECKO:

-  Wie, że spożywanie owoców i warzyw jest zdrowe

- Rozróżnia owoce i warzywa krajowe i zagraniczne potrafi wskazać między innymi  patisona

-Potrafi rozpoznać wcześniej prezentowane owoce i warzywa za pomocą zmysłów wzroku ,smaku, dotyku i węchu

- Potrafi wskazać miejsce wzrostu  owoców i  warzyw

-Zna niektóre sposoby przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw.

- Przestrzega podstawowych zasad higieny.

-Uczestniczy w zabawach ruchowych: z elementami czworakowania, biegu, skłonów, celowania.

- Rozwija sprawność rąk poprzez rysowanie palcem po piasku.

-Syntezuje sylaby z nazw owoców i warzyw oraz wskazuje odpowiedni owoc lub odpowiednie warzywo

- Liczy w zakresie 4 w języku polskim i angielskim.

-Uważnie słucha dzieł literackich

-Chętnie  ogląda książki  o tematyce prezentowanej podczas zajęć 

TEMATYKA :  IDZIE JESIEŃ… PRZEZ LAS, PARK

-Wskazuje patisona wśród innych warzyw.

-Samodzielnie podaje nazwę patison i nazwy innych owoców i warzyw.

-Rozpoznaje wcześniej prezentowane owoce i warzywa za pomocą dotyku i węchu.

-Zna niektóre sposoby przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw.

-Rozwija sprawność rąk poprzez rysowanie palcem po piasku.

-Syntezuje sylaby z nazw owoców

• Zapoznanie się z dziećmi z nauczycielem oraz zaznajomienie  dzieci  w obrębie grupy oraz sali

• Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współdziałania w zabawie i współpracy z nauczycielem

• Poznanie Sali , zwrócenie uwagi na wydzielone kąciki zainteresowań , miejsca do zabawy , miejsce zabawek , kredek do rysowania , zajmowanie miejsc przy stolikach

• Nazywanie i rozpoznawanie swoich znaczków

• Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia w grupie

• Wzbudzanie zaufania do nauczyciela  oraz kolegów

TEMATYKA : DROGA DO PRZEDSZKOLA

• Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim

• Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego ( przechodzenie przez jezdnię , poruszanie się po chodniku , reagowanie na sygnał świetlny i dźwiękowy – stop)

• Poznanie ogrodu przedszkolnego i zasad tam obowiązujących

• Rozszerzanie słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego

• Doskonalenie analizatora słuchowego , wyodrębnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia

TEMATYKA :   IDZIE JESIEŃ   JESIEŃ …. PRZE Z LAS, PARK

• Obserwacja  zmian zachodzących w przyrodzie

• Nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania darów jesieni

• Rozwijanie umiejętności klasyfikowania

• Wzbogacanie słownictwa czynnego

• Liczenie do 4 kodowanie wyniku liczenia

• Porównywanie liczebności zbiorów

• Słucha z uwagą czytanego tekstu.

• Zapamiętuje fragment wiersza, recytuje go.

• Określa kolor, kształt, wielkość i nazwę wybranych skarbów jesieni.

• Rozpoznaje znane przedmioty za pomocą dotyku.

• Współtworzy kącik przyrodniczy w grupie.

• Konstruuje z naturalnych materiałów.

• Poznaje wybrane grzyby