Przedszkole nr.9 © 2013

Nauczycielki

w grupie Tygryski 

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

AKTUALNOŚCI

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

gr.2 Tygryski

Barbara Szczepaniuk

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna

i wczesnoszkolna

 

Konsultacje: środa 15.30-16.00

 

Katarzyna Łukasik -

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna

i wczesnoszkolna

 

Konsultacje: środa 15.00-15.30

                                                                                          

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE        

MIESIĄC CZERWIEC 

 

Tydzień I: Spotkanie z dziećmi świata  

Dziecko:

 Zna prawa dziecka i wie że powinno oczekiwać ich przestrzegania.

 Wie że wszyscy ludzie mają równe, takie same prawa.

 Poznaje wybrane kontynenty i kraje i ich mieszkańców , zwyczaje oraz faunę i florę.

 Doskonali percepcję wzrokową i sprawność grafomotoryczną.

 Wykonuję prace plastyczna-techniczne inspirowane kulturą innych krajów.                                                                                              

 

Tydzień II: Podróże podniebne i nie tylko

Dziecko:

 Rozpoznaje i nazywa pojazdy lądowe wodne i powietrzne.

 Przelicza i porównuje liczebność elementów.

 Wykonuje doświadczenia związane z unoszeniem się i lataniem.

 Poznaje maszyny latające.

 Zdobywa podstawową wiedzę o wybranych krajach Unii Europejskiej.

 Zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas podróżowania.

 

Tydzień III: Polska z lotu ptaka  

Dziecko:

 Gromadzi informacje na temat swojej okolicy.

 Wie, że mieszka w Polsce, zna nazwę stolicy i symbole narodowe.

 Poznaje legendy Lublina, Warszawy, Krakowa.

 Uczy się zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku.

 Poprawnie wskazuje i nazywa strony ciała.

 Zgodnie współpracuje z całą grupą podczas wspólnych zadań.

 

Tydzień IV: Podróż przez cztery żywioły

Dziecko:

 Utrwala wiedzę o poznanych żywiołach i związanych z nimi zjawiskach.

 Prawidłowo formułuje wypowiedzi na podany temat, potrafi podzielić się swoją wiedzą.

 Przeprowadza doświadczenia i formułuje wnioski.

 Tworzy muzykę na instrumentach perkusyjnych.

 Zgodnie współpracuje z grupą tworząc prace plastyczno-techniczne