Przedszkole nr.9 © 2013

 

Nauczycielki

w grupie Sówki

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

AKTUALNOŚCI

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

gr.2 Sówki

Małgorzata Krajewska

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika

 

 

Konsultacje z nauczycielką:

wtorek 16.00-16.30

                                                                                         

 

 

Małgorzata Bartnik

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Konsultacje z nauczycielką:

środa 15.30-16.00

                                                                                             

MARZEC

 

I.       Zwierzęta z dżungli i sawanny

• poznawanie przedstawicieli zwierząt egzotycznych.

• uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

• skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

• Przygotowanie do pisania - rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

• porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

• śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

• uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych, ze śpiewem, rytmicznych,ilustracyjnych.

II. Zwierzęta naszych pól i lasów

• obserwowanie okazów przyrodniczych za pośrednictwem filmów, książek, zdjęć.

• poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm).

• rozpoznawanie różnych odgłosów, dźwięków dochodzących z bliskiego otoczenia.

• określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie określeń: blisko, daleko, wysoko, nisko, dalej, bliżej, wyżej, niżej.

• porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

III. Marcowa pogoda

• dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną.

• nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.

• słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

• liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

• rozpoznawanie dźwięków poznanych instrumentów perkusyjnych

• rozpoznawanie dźwięków celowo wytworzonych

• rozpoznawanie odgłosów przyrody

• reagowanie na polecenia słowne.

IV.  Wiosenne przebudzenie

• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bocian), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)

• poznawanie oznak nadchodzącej wiosny.

• uczestniczenie w pracach dorosłych dbających o rośliny w ich otoczeniu (np. pomoc przy podlewaniu roślin doniczkowych).

• rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą dotyku, smaku, węchu.

• rozwiazywanie prostych zagadek.

• liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

• porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

• rozróżnianie i nazywanie barw – podstawowych i pochodnych

• nazywanie barw dostrzeganych wokół siebie (ubrania, zabawki, przyroda, zjawiska pogodowe).