Przedszkole nr.9 © 2013

Nauczycielki

w grupie Tygryski 

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Aktualności

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

gr.2 Tygryski

Barbara Szczepaniuk

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna

i wczesnoszkolna

 

Konsultacje: środa 15.30-16.00

 

Katarzyna Łukasik -

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna

i wczesnoszkolna

 

Konsultacje: środa 15.00-15.30

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

 

Temat: Nie tylko pod żaglami

Dziecko:

• przeprowadza zabawy badawcze, prowadzi obserwacje,

• grupuje obiekty ze względu na ciężar,

• Poznaje środki transportu wodnego,

• wskazuje zbiorniki wodne na mapie,

• poznaje sporty wodne

• zapoznaje się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą

 

Temat: Spotkanie na łące

Dziecko

• obserwuje wiosenną przyrodę,

• poznaje wybrane zwierzęta i rośliny łąkowe,

• przelicza w zakresie 1-6,

• nazywa zwierzęta gospodarskie i ich młode,

• określa położenie przedmiotów w przestrzeni,

• rozumie znaczenie spożywania produktów mlecznych dla zdrowia

 

Temat: Powietrze wokół nas

Dziecko:

• interpretuje treść utworu literackiego,

• przeprowadza zabawy badawcze i doświadczenia związane z powietrzem,

• poznaje urządzenia wykorzystujące powietrze,

• kształtuje postawę proekologiczną,

• określa pogodę i dokonuje pomiarów temperatury,

• poznaje zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas korzystania z ognia,

 

Temat: A ja rosne i rosnę

Dziecko:

• poznaje zasady zachowania się i postępowania w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych,

• klasyfikuje elementy według dwóch i więcej cech

• wskazuje na obrazkach zachowania aprobowane społecznie,

• dokonuje prostych pomiarów za pomocą narzędzi i przedmiotów,

• zna swoje umiejętności i potrafi je zaprezentować,

• wypowiada się zgodnie z tematem, poprawnie językowo,