Przedszkole nr.9 © 2013

Nauczycielki

w grupie Tygryski 

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Samolej

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Aktualności

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

gr.2 Tygryski

Barbara Szczepaniuk

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna

i wczesnoszkolna

 

Konsultacje: środa 15.30-16.00

 

Katarzyna Łukasik -

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna

i wczesnoszkolna

 

Konsultacje: środa 15.00-15.30

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC

 

MARZEC

 

temat: W krainie baniek mydlanych

• Wie, jak powstają bańki mydlane.

• Stopniuje przymiotniki określające wysokość.

• Rozumie znaczenie higieny w życiu człowieka.

• Samodzielnie i prawidłowo korzysta z przyborów higienicznych.

• Zna zasady bezpieczeństwa podczas korzystania ze środków chemicznych.

• Przelicza i ustala równoliczność zbiorów.

temat: Tęczowa wiosna

• Rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki przylatujące do Polski.

• Dokonuje analizy i syntezy sylabowej oraz wyróżnia głoski w nagłosie.

• Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną.

• Przeprowadza doświadczenia i wyciąga z nich wnioski.

• Poznaje pierwsze wiosenne kwiaty i wyróżnia części roślin.

• Ustala wynik dodawania i odejmowania na konkretach.

temat: Opowieści mórz i oceanów

• Wskazuje zbiorniki wodne na mapie i globusie.

• Poznaje zwierzęta wodne.

• Bada czystość wody.

• Wyciąga wnioski z przeprowadzonych doświadczeń.

• Klasyfikuje przedmioty według kształtu.

• Odróżnia poprawne liczenie od błędnego.

temat: Lany poniedziałek

• Wykonuje proste działania matematyczne na konkretach.

• Zakłada hodowlę roślin.

• Poznaje tradycje wielkanocne.

• Wypowiada się na temat rodziny i zwyczajów świątecznych.

• Rozpoznaje przedmioty różnymi zmysłami.

• Starannie i estetycznie wykonuje prace plastyczne.