Przedszkole nr.9 © 2013

Aktualności

nauczycielki

w grupie Kotki

 

 

Małgorzata Gustaw

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie licencjackie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Konsultacje: poniedziałek 15.00-15.30

 

 

Katarzyna Łukasik

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

Konsultacje: środa 15.00-15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

 

ZAMIERZENIA   DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE  MARZEC

 

Tydzień I :WODNE ODGŁOSY I EKSPERYMENTY  

Dziecko:

rozpoznaje i nazywa odgłosy wody, wzbogaca słownik czynny

• odmierza płyny i porównuje poziom wody w naczyniach

• pogłębia wiedzę przyrodnicza na temat przedwiośnia, przeprowadza doświadczenia

• poznaje obraz graficzny małej i dużej litery ,,p”, doskonali analizę i syntezę głoskową

• rozpoznaje i nazywa barwy podstawowe i pochodne

• poznaje stany skupienia wody i jej obieg w przyrodzie

• nazywa części roślin i zna ich funkcje

• rozumie znaczenie wody dla roślin

 

Tydzień II:WODA DLA ZDROWIA  

Dziecko:

• poznaje zasady zdrowego żywienia

• porównuje objętość naczyń, odmierza wspólna miarą

• poznaje obraz graficzny małej i dużej litery ,,j”

• przestrzega zasad higieny podczas przyrządzania i spożywania posiłków

• rozumie konieczność dbania o higienę ciała

• prawidłowo stosuje określenia dotyczące czasu: rano, po południu, wieczorem, przed, po

• odczuwa odpowiedzialność za własne zdrowie, zna zasad zdrowego trybu życia

• rozumie konieczność poddawania się leczeniu

 

Tydzień III: TAJEMNICE WODNEGO ŚWIATA

Dziecko:

• wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat zwierząt i roślin żyjących w różnych środowiskach wodnych

• wykorzystuje różne źródła wiedzy w celu zdobycia informacji

• rozumie konieczność chronienia przyrody i dbania o czystość wód

• potrafi wskazać na mapie Morze Bałtyckie

• poznaje obraz graficzny małej i dużej litery ,,s”, doskonali analizę i syntezę głoskową

• poznaje zapis graficzny cyfry ,,0”, porównuje liczebność zbiorów

• dostrzega podstawowe prawidłowości dotyczące sposobu życia i rozmnażania wybranych zwierząt środowisk wodnych związane z przynależnością do gatunku

• poznaje tradycje i zwyczaje ludowe związane z żegnaniem zimy

 

Tydzień IV: WIELKANOCNE TRADYCJE

Dziecko:

•      dostrzega korzyści z hodowli zwierząt gospodarczych

• poznaje wytwory sztuki ludowej, odtwarza elementy zdobnicze we własnych pracach plastycznych

• poznaje zapis liczby ,,10”, porównuje liczebność zbiorów

• zna nazwy kolejnych dni tygodnia

• potrafi nakryć do stołu zwracając uwagę na estetykę i właściwe ustawienie zastawy stołowej

• wie, jak należy się zachować przy stole podczas uroczystych poczęstunków, przestrzega zasad kultury

• potrafi poprawnie formułować życzenia wielkanocne

• poznaje wybrane zwyczaje i tradycje wielkanocne 

gr.3 Kotki