Przedszkole nr.9 © 2013

Aktualności

nauczycielki

w grupie Misie

 

Beata Bąk

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna .Trener Systemu Edukacja Przez Ruch.

 

Konsultacje: Poniedziałek godz.16 -16.30

 

 

Mirosława Matysiak

Nauczyciel mianowany. Wykształcenie licencjackie o kierunku pedagogika przedszkolna

 

Konsultacje: Środa godz. 16-16.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

 

 

 

 

 

 

 

MARZEC

 

Krąg tematyczny:  Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się,  gdy patrzę

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych

z różnego rodzaju materiałów;

• Poszerzanie wiedzy dzieci o teatrze, szczególnie o teatrze lalkowym;

• Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role;

• Wyodrębnianie cech wspólnych lalek teatralnych i różnic między nimi.

 

Krąg tematyczny: Kuferek kreatywności małego misia

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Wdrażanie dzieci do podejmowania twórczych działań;

• Poszerzanie doświadczeń plastycznych przedszkolaków;

• Organizowanie sytuacji edukacyjnych opartych na radosnej aktywności zabawowej;

• Wspieranie samodzielności dzieci;

• Zachęcanie do muzykowania z wykorzystaniem prostych instrumentów;

• Stwarzanie dzieciom okazji do improwizacji: ruchowej, słownej i muzycznej;

 

Krąg tematyczny: Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin;

• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z obecną porą roku;

• Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa;

• Rozwijanie sprawności fizycznej i aparatu oddechowego.

 

Krąg tematyczny: Słychać śpiew wśród drzew i chmur, to artystów  ptasich  chór

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii;

• Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych;

• Utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych;

• Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich.

 

 

 

gr.3 Misie