Przedszkole nr.9 © 2013

Aktualności

nauczycielki

w grupie Kotki

 

 

Małgorzata Gustaw

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie licencjackie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Konsultacje: poniedziałek 15.00-15.30

 

 

Katarzyna Łukasik

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

Konsultacje: środa 15.00-15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

 

ZAMIERZENIA   DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE  KWIECIEŃ

 

Tydzień I : POWIETRZE – NIEWIDZIALNY ŻYWIOŁ

Dziecko:

wielozmysłowo poznaje właściwości powietrza oraz wzbogaca słownictwo służące ich określeniu

• podejmuje próby stawiania hipotez i wyciągania wniosków z badanych i obserwowanych zjawisk

• poznaje obraz graficzny wielkiej i małej litery ,,f”, doskonali analizę i syntezę głoskową

• poznaje znaczenie i sposoby wykorzystywania właściwości powietrza przez człowieka

• poznaje instrumenty muzyczne dęte oraz ich brzmienie

• wykonuje improwizacje ruchowo-  taneczne do muzyki, ilustrując jej treść, nastrój i tempo

 

 

Tydzień II:  LATAJĄCE WYNALAZKI

Dziecko:

• wzbogaca wiedzę na temat powietrznych środków transportu

• dostrzega wpływ rozwoju techniki  na możliwości i szybkość powietrznych podróży

• poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery ,,r”, doskonali analizę i syntezę głoskową

• stosuje określenia stopniujące odnoszące się do wysokości i szybkości

• poznaje metody łączenia ze sobą różnorodnych elementów podczas konstruowania  z materiałów wtórnych

• uważnie słucha dłuższych opowiadań, doskonaląc umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych

 

 

Tydzień III: SEKRETY LATAJĄCYCH ZWIERZĄT

Dziecko:

• wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat ptaków krajowych i zagranicznych

• dostrzega cechy charakterystyczne budowy umożliwiające wybranym zwierzętom latanie

• doskonali umiejętność klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria

• poznaje pożyteczne ptaki i owady oraz ich znaczenie w środowisku

• odczuwa empatyczny stosunek do istot żywych i wie, że nie można im sprawiać bólu i cierpienia

• poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery ,,b”, doskonali analizę i syntezę głoskową

 

 

 

gr.3 Kotki