Przedszkole nr.9 © 2013

Aktualności

nauczycielki

w grupie Misie

 

Beata Bąk

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna .Trener Systemu Edukacja Przez Ruch.

 

Konsultacje: Poniedziałek godz.16 -16.30

 

 

Mirosława Matysiak

Nauczyciel mianowany. Wykształcenie licencjackie o kierunku pedagogika przedszkolna

 

Konsultacje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

 

 

 

 

LISTOPAD

 

Krąg tematyczny : Czy jesteś dużym, czy małym przedszkolakiem-bądź dumny z tego ,że jesteś Polakiem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

•Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat własnego kraju, miejscowości, najbliższego otoczenia

•Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi oraz uświado¬mienie konieczności odnoszenia się do nich z szacunkiem;

•Utrwalanie umiejętności przedstawiania się pełnym imieniem i nazwiskiem oraz podawania nazwy własnej miejscowości;

•Stwarzanie warunków do nauki prostych wierszy i piosenek o tematyce patriotycznej;

•Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania różnych form literackich (wierszy, opowiadań, legend);

•Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony te¬mat (próby formułowania odpowiedzi na zadane pytania);

•rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni;

•zapoznanie z instrumentem perkusyjnym (bębenek) i nauka

 

Krąg tematyczny: Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

• Stwarzanie okazji do dobrych uczynków;

• Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności uprzejmości;

• Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania;

• Tworzenie miłej i ciepłej atmosfery sprzyjającej przyjaznym relacjom wśród dzieci;

• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;

• Doskonalenie świadomości schematu własnego ciała oraz umiejętności porównywania obiektów pod względem wielkości.

 

Krąg tematyczny: Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

• Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej;

• Budowanie prostych konstrukcji latających;

• Rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych;

• Tworzenie instrumentów dętych z nietypowych przedmiotów;

• Wzbogacanie czynnego słownika dzieci.

 

Krąg tematyczny: Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

• Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych i dbania o zdrowie;

• Rozbudzanie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych;

• Wzbogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych dzieci;

• Rozbudzanie intuicji geometrycznej, dostrzeganie kształtu trójkąta wśród innych figur.

 

gr.3 Misie