Przedszkole nr.9 © 2013

Aktualności

nauczycielki

w grupie Kotki

 

 

Małgorzata Gustaw

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie licencjackie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Konsultacje: poniedziałek 15.00-15.30

 

 

Katarzyna Łukasik

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

Konsultacje: środa 15.00-15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

 

ZAMIERZENIA   DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE  CZERWIEC

 

Tydzień I : O CZYM MARZĘ?

Dziecko:

• wzbogaca słownictwo służące do opisywania wiatru i zjawisk z nim związanych

• dostrzega siłę wiatru oraz możliwości jej wykorzystania przez człowieka

• poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery d”

• rozumie, że silny wiatr może stanowić zagrożenie dla człowieka, i poznaje podstawowe zasady zachowania

• uczestniczy w zabawach badawczych, starając się szukać przyczyn obserwowanych zjawisk i wyciągać logiczne wnioski

• doskonali umiejętność określania kierunków w przestrzeni z punktu widzenia własnego i innej osoby

 

Tydzień II:  SZTUKA BYCIA MĄDRYM

Dziecko:

• wie, jakie cechy charakteru i działania sprzyjają pogłębianiu wiedzy

• dostrzega i odczytuje mądrość przysłów

• wskazuje różne źródła wiedzy i sposoby ich wykorzystywania

• poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery ,,w”

• dostrzega skutki przedstawionych sytuacji oraz rozumie konieczność przewidywania skutków swojego zachowania

• zna korzyści z zagrożenia wynikające z korzystania z telewizji i komputera

• dostrzega znaczenie planowania zakupów oraz kształtuje krytyczny stosunek do reklam

• uczy się wymiany żetonów na towar w sytuacji kupna – sprzedaży

 

Tydzień III: AKTYWNIE, RODZINNIE, ZDROWO

Dziecko:

• wzmacnia więź emocjonalną z rodzina oraz wskazuje role jej poszczególnych członków

• poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery ,,z”, doskonali analizę i syntezę głoskową

• wykazuje zainteresowanie pracą zawodową najbliższych członków rodziny

• dostrzega znaczenie wybranych zawodów oraz wzbogaca wiedzę dotyczącą narzędzi pracy, elementów ubioru, wykonywanych czynności

• odczuwa potrzebę celebrowania świąt i uroczystości rodzinnych oraz przyjemność przygotowywania niespodzianek dla najbliższych ,wie, jakie czynniki maja korzystny wpływ na nastrój i atmosferę w domu

• przestrzega zasad zdrowej rywalizacji oraz uczy się odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej

 

 

Tydzień III: DZIECI ŚWIATA

Dziecko:

 

• poznaje znaczenie pojęcia Unia Europejska oraz jej symbole

• wzbogaca wiedzę o wybranych krajach Unii Europejskiej

• dostrzega różnice między ludźmi dotyczące języka, kultury, zwyczajów, folkloru i warunków życia

• kształtuje uczucia tolerancji i otwartości wobec ludzi innych krajów i narodowości

• rozumie, że wszystkie dzieci maja podobne potrzeby, uczucia i powinny mieć równe prawa

gr.3 Kotki