Przedszkole nr.9 © 2013

Aktualności

nauczycielki

w grupie Misie

 

Beata Bąk

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna .Trener Systemu Edukacja Przez Ruch.

 

Konsultacje: Poniedziałek godz.16 -16.30

 

 

Mirosława Matysiak

Nauczyciel mianowany. Wykształcenie licencjackie o kierunku pedagogika przedszkolna

 

Konsultacje: Środa godz. 16-16.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

 

 

 

STYCZEŃ

 

Krąg tematyczny: Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali  rycerze

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej;

• Organizowanie zabaw sprzyjających rozwinięciu się pożądanych cech charakteru: cierpliwości, godzenia się z niepowodzeniem;

• Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;

• Ćwiczenie właściwego ustawiania się w pary.

Krąg tematyczny: Nowy rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Dostrzeganie powtarzalności pór roku, miesięcy;

• Spostrzeganie sekwencji czasowych: krótszych i dłuższych (godzin, dni, miesięcy);

• Zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia;

• Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych.

 

Krąg tematyczny: Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Poznawanie miejsc użyteczności publicznej oraz ich znaczenia w życiu;

• Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych;

• Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola;

• Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy;

• Rozbudzanie intuicji matematycznej w obszarach: ciężar i długość/szerokość.

 

Krąg tematyczny: Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie umiejętności mówienia o uczuciach;

• Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych;

• Umożliwienie własnoręcznego wykonania prezentów;

• Kształcenie umiejętności planowania i realizacji działań związanych z przygotowaniem uroczystości;

• Kształcenie odporności emocjonalnej w sytuacjach wystąpień przed widownią;

• Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

 

Krąg tematyczny: Co marzenia, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych myśli i życzeń;

• Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;

• Doskonalenie umiejętności liczenia przedmiotów, dokładania, zabierania, ustalania, ile pozostało;

• Uwrażliwienie na potrzeby i marzenia innych ludzi.

 

 

 

gr.3 Misie