Przedszkole nr.9 © 2013

informacje

dla poszczególnych grup

aktualności

przedszkolne

jadłospis

 

rekrutacja  

na rok szkolny 2019/2020

http://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

 

Rekrutacja do przedszkola

 

będzie trwała od 4 do 15 marca 2019 r.

 

04.03 od godz. 8.00 - 15.03 2019 do godz. 15.00 - rejestracja kandydatów przystępujących do naboru - wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców (dzieci 3,4 letnie – rocznik 2016, 2015):

 

 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/lublin

 

 

08.04.2019 godz. 12.00 - publikacja  listy kandydatów zakwalifikowanych

(otwarcie strony dla rodziców)

 

08.04.2019 godz.8.00 - 12.04.2019 godz. 15.00 - potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców

w placówce zakwalifikowania

 

15.04.2019 godz. 13.00 - publikacja listy kandydatów przyjętych

(otwarcie strony dla rodziców)

Zasady rekrutacji:

 

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców.

Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych

na terenie Miasta Lublin (warunek: kryterium zamieszkania

na terenie gminy).

Wniosek dziecka będzie możliwy do uzupełnienia

i wydrukowania ze strony internetowej od dnia 4 marca br. Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

Po wypełnieniu wniosku w formie elektronicznej, należy go wydrukować, podpisać i złożyć w placówce wskazanej  

jako pierwsza wraz z załącznikami..

Wniosek można także pobrać w formie papierowej

z przedszkola/oddziału przedszkolnego, a po wypełnieniu

i podpisaniu złożyć w placówce pierwszego wyboru.

 

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszenia.