Przedszkole nr.9 © 2013

 

nasza kadra

Dyrektor - Dorota Pietryka - Stępniak

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Małgorzata Bartnik

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Beata Bąk

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna .Trener Systemu Edukacja Przez Ruch.

 

Małgorzata Gustaw

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe zawodowe o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Małgorzata Krajewska

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika

 

Mirosława Matysiak

Nauczyciel mianowany. Wykształcenie wyższe zawodowe o kierunku pedagogika przedszkolna

 

Agnieszka Sarat

Nauczyciel mianowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia, certyfikat FCE.

 

 

Barbara Szczepaniuk

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna. Trener Systemu Edukacja Przez Ruch, Animator Sztuki Origami.

 

Agnieszka Wagner

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna . Studia podyplomowe: Zarządzanie oświatą

 

Anna Zawiślak

Nauczyciel kontraktowy. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, nauczyciel języka angielskiego - certyfikat FCE

 

Beata Gryta

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku wychowanie przedszkolne - nauczyciel religii.

 

Katarzyna Jędrusiak

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku filologia polska i logopedia - logopeda.

 

Marta Maciejczak

Nauczyciel kontraktowy. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, magister filologii angielskiej

Kadra pedagogiczna to zespół ludzi wykształconych, kreatywnych, pracujących systemem otwartym, opartym na metodach aktywizujących  - działanie, przezywanie;  inicjujących proces wychowawczo-dydaktyczny zgodnie z obecnymi zmianami i trendami w edukacji.

 

W urzeczywistnieniu naszej wizji i misji zaangażowani  są również pracownicy niepedagogiczni, rodzice a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne i do którego przychodzą z radością.

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu