Przedszkole nr.9 © 2013

nasza kadra

Dyrektor - Dorota Pietryka - Stępniak

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Małgorzata Bartnik

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Beata Bąk

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna .Trener Systemu Edukacja Przez Ruch.

 

Małgorzata Gustaw

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie licencjackie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Małgorzata Krajewska

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika

 

Mirosława Matysiak

Nauczyciel mianowany. Wykształcenie licencjackie o kierunku pedagogika przedszkolna

 

Agnieszka Sarat

Nauczyciel mianowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia, nauczyciel języka angielskiego - certyfikat FCE.

 

Joanna Błaszczak

Nauczyciel kontraktowy. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika specjalna z pedagogiką wczesnoszkolą  

 

 

 

 

 

Barbara Szczepaniuk

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna. Trener Systemu Edukacja Przez Ruch, Animator Sztuki Origami.

 

Agnieszka Wagner

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Katarzyna Łukasik

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej

 

Jolanta Szpinda

Nauczyciel kontraktowy. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku filologia angielska

 

Agnieszka Krzywicka 

Nauczyciel stażysta Wykształcenie wyższe licencjackie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Kadra pedagogiczna to zespół ludzi wykształconych, kreatywnych, pracujących systemem otwartym, opartym na metodach aktywizujących  - działanie, przezywanie;  inicjujących proces wychowawczo-dydaktyczny zgodnie z obecnymi zmianami i trendami w edukacji.

 

W urzeczywistnieniu naszej wizji i misji zaangażowani  są również pracownicy niepedagogiczni, rodzice a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne i do którego przychodzą z radością.

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu