Przedszkole nr.9 © 2013

 

Beata Bąk

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Dorota Pietryka-Stępniak - wicedyrektor

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkona i wczesnoszkolna

 

Ewa Leń - dyrektor

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

nauczycielki

w grupie Biedronek 

gr.1Kaczuszki

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

Wartość dziecka

 

"Są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć własne dzieci: pierwszą są korzenie, a  drugą – skrzydła".

 

Im bardziej przejrzyste są zasady, stanowiące o stylu życia rodziców i nauczycieli oraz im jaśniejsze są ustalone przez nich reguły i wyraźne granice tego, co wolno robić, tym bardziej wzrasta poczucie własnej wartości u dzieci. Im więcej swobody ma dziecko, tym bardziej czuje się zagubione i niższa staje się jego samoocena. Tak twierdzi S. Coopersmith, psycholog z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis.

 

Zdanie powyższe potwierdza intuicję o dobroczynnym wpływie dyscypliny wewnętrznej rodziców i nauczycieli na poczucie własnej wartości wychowywanych dzieci. W refleksji o wychowaniu jednak przesadnie zaczęto wiązać poczucie własnej wartości z dobrym samopoczuciem.

 

Pokonywanie własnych ograniczeń, frustracji, znużenia, zwyciężanie samego siebie, trwanie w obliczu targających i niewygodnych uczuć - to jedyny i wspaniały budulec głębokiego poczucia własnej wartości. Ono nigdy nie będzie prawdziwe, dopóki nie "zderzy się" z powszechnie obowiązującymi zasadami. Z Dekalogiem, którego ważnym sformułowaniem jest: "Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego".

 

Tak więc jeżeli jako rodzice i nauczyciele będziemy potrafili urzeczywistniać własną postawą, skuteczne i z miłością wykonywanie zadań, poprawimy własne samopoczucie i tym samym, samopoczucie wychowywanych przez nas dzieci. Tego, czego dzieci i my potrzebujemy najbardziej, to budowanie wytrwałości, gotowości do nieustannego uczenia się dobrej roboty. Uczmy się, jak się uczyć i róbmy to z gracją!

 

Społeczeństwo uznające za najwyższą wartość dobre samopoczucie napotyka na podstawową trudność, jaką jest znalezienie sensu życia. Im większa jest wartość nadrzędna, z którą łączymy swoje życie, tym większy ma ono dla nas sens.

We współczesnej psychologii funkcjonuje termin "uskrzydlenie". Doświadczamy uskrzydlenia, kiedy podejmujemy wyzwanie, któremu z trudem możemy sprostać. Jeśli zadanie jest zbyt łatwe, wywołuje nudę. Jeśli jest zbyt trudne albo jeśli nasze umiejętności są zbyt małe, abyśmy mogli je wykonać, ogarnia nas bezradność i depresja. Nie można jednak doznać uskrzydlenia bez frustracji, zawodu i rozczarowania.

 

 

 

Zadanie dla Rodziców:

 

Staram się nie wyręczać dziecka przy czynnościach samoobsługowych, jeżeli wiem, że potrafi je wykonać samodzielnie.

 

 

Źródło: Lokomotywa Akademia Przedszkolaka