Przedszkole nr.9 © 2013

 

gr.3 Misie

 

Kącik rodzica

 

Pomóż dziecku uwierzyć w siebie

Poczucia własnej wartości nie da się odziedziczyć. Dziecko buduje je przez wiele

lat, ale my, rodzice, możemy mu w tym bardzo pomóc.

 

Po pierwsze, akceptacja

W naszej kulturze zwykło się źle myśleć i mówić o akceptowaniu samego siebie.

Z jednej strony wiemy, że należy „miłować siebie samego”, z drugiej jednak

uważamy, że ten, kto siebie lubi, to sobek i egoista. Powstrzymujemy się więc

przed chwaleniem dzieci i niechętnie słuchamy, kiedy one siebie chwalą.

Tymczasem akceptacja siebie to fundament, na którym mały człowiek może

budować swój charakter, sposób myślenia i kontakty z innymi rówieśnikami.

Dziecko, które akceptuje siebie, potrafi o siebie dbać i dobrze o sobie myśli,

nie porównuje się z innymi i nie zadręcza się tym, że inni są w różnych rzeczach

lepsi. Ale skąd się to bierze? Otóż dzieci akceptują siebie, jeśli czują, że są

kochane przez najbliższych.

 

Po drugie, zrozumienie

Dzieci pewne siebie rozumieją, co się z nimi dzieje. Nie przerażają ich gwałtowne emocje, jakie mogą je ogarnąć (np. złość). Wiedzą, że każde uczucie jest czymś naturalnym,

choć nie każde musi natychmiast znaleźć swój wyraz.Rozumienie siebie

kształtuje się wtedy, kiedy dziecko jest rozumiane przez najbliższych, którzy

potrafią odczytać jego zachowanie jako pewne komunikaty. Kiedy na przykład

dwuletni chłopczyk po trzygodzinnym spacerze rzuca się w parku na ziemię

i zaczyna krzyczeć do mamy, że jej nienawidzi, to ona wie, że jest po prostu

skrajnie zmęczony. Uczymy też dzieci poznawać i rozumieć siebie, jeśli

rozmawiamy z nimi o tym, co się z nimi dzieje.

 

Po trzecie, praktyka

Poczucie wartości buduje się dzięki codziennemu doświadczeniu. Dziecko widzi,

że wczoraj jeszcze czegoś nie umiało, a dziś już potrafi. Możemy mu pomóc,

stawiając w sytuacjach, w których poczuje, że zrobiło coś samo, że dokonało

czegoś konkretnego. Nic, żadna pochwała nie zastąpi satysfakcji, jaką daje

samodzielnie zrobione śniadanie, ludek ulepiony własnoręcznie z modeliny czy

rozwiązane bez niczyjej pomocy zadanie.Poczucie wartości buduje się przez lata, w miarę jak dziecko rośnie, staje się coraz silniejsze fizycznie i psychicznie i dojrzewa do

zdobywania coraz to nowych umiejętności, które sprzyjają jego samodzielności.

 

Po czwarte, optymizm

Dzieci, które są pewne siebie, widzą przyszłość raczej w jasnych barwach.

Dzięki temu mają wokół siebie wielu kompanów – miło jest przebywać

w towarzystwie kogoś, kto jest zadowolony z życia. Optymizmu można się

nauczyć – sporo zależy od atmosfery w rodzinnym domu. Jeśli dziecko na co

dzień słyszy wyłącznie narzekania i utyskiwania, może mu być trudno

pielęgnować pogodę ducha.

gr.3 Misie

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu