Jeżyki

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE - marzec 2023

TEMATYKA:

  1. Jak wygląda nasza planeta?
  2. W świecie roślin i zwierząt
  3. Tam, gdzie Słońce, Księżyc i gwiazdy
  4. Kiedy Ziemia źle się czuje?

UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:

- Poszerza wiedzę na temat Ziemi, kosmosu, następstwa czasu.
- Wzbogaca słownictwo czynne o nazwy związane z kosmosem, utrwala znajomości znaczenia pojęć kosmos, Układ Słoneczny, planety
- Umie rozpoznawać koło spośród figur geometrycznych
- Słucha z uwagą czytanego tekstu, odpowiada na pytania.
- Wyrabia nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała
- Wyzwala aktywność ruchową poprzez zabawy oparte na naturalnej potrzebie ruchu
- Doskonali umiejętność wypowiadania się
- Wyraża ekspresję twórczą podczas zabaw konstrukcyjnych swobodnie liczy
- Klasyfikuje przedmioty ze względu na podaną cechę
- Nazywa zwierzęta przedstawione na obrazkach, łączy zwierzęta z miejscami, w których żyją
- Dostrzega potrzebę dbania o środowisko
- Doskonali umiejętność wypowiadania się, ocenia zachowanie ludzi oraz bohatera historyjki obrazkowej
- Poprawnie reaguje na sygnał
- Bierze udział w zabawie ruchowej
- Uczestniczy w spacerach po najbliższej okolicy przedszkola.

Piosenka

m.: P.Zajkowska, sł: R. Szczypior

1. Ziemia jest okrągła i wciąż się obraca;
to właśnie dlatego dzień po nocy wraca.

Ref.: Zapraszamy wszystkie dzieci
do naszego koła, do zabawy przy piosence
o czterech żywiołach.

2. Ogień zagotuje wodę na herbatę
i ogrzeje zimą małą, górską chatę.

Ref.: Zapraszamy wszystkie dzieci…

3. Płynie woda w rzece, i w leśnych strumieniach.
Jesienią jest deszczem, zimą w śnieg się zmienia.

Ref.: Zapraszamy wszystkie dzieci…

4. Wietrzyk to powietrze: co rozgania chmury.
Jak wieje za mocno, szaleją wichury.

*

Wiersz

Planety
Tomasz Plebański

To zabawa znakomita!
W ganianego! Po orbitach!
Trzeba tylko być planetą,
lub księżycem, lub kometą!
Chcesz się bawić? Nie ma sprawy!
To reguły tej zabawy:
Możesz pędzić, lecz niestety
musisz patrzeć na rakiety.
Możesz gonić gdzieś bez końca,
poprzez Wszechświat, wokół Słońca.
Lecz z Układu Słonecznego
nie uciekaj mój kolego!