Kaczuszki

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń 2022

 1. Nowy rok
 2. Dbamy o swoje zdrowie.
 3. Święto babci i dziadka
 4. Zimowa olimpiada

UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:

 •  rozpoznaje i nazywa wartości związane z zachowaniami społecznymi
 • skutecznie się komunikuje, współpracuje z dziećmi w działaniach twórczych i użytkowych
 • formułuje i wyraża sądy na podstawie własnej wiedzy i doświadczeń
 • opowiada o zdarzeniach i czynnościach na podstawie ilustracji
 • wie jak należy dbać o własne zdrowie
 • słucha ze zrozumieniem tekstów literackich i wypowiada się swobodnie na ich temat
 • odróżnia rzeczywistość od fikcji, prawdę od fałszu, kłamstwo od fantazjowania
 • rozumie żarty językowe, dostrzega żarty sytuacyjne
 • wykonuje eksperymenty językowe, tworzy rymy
 • recytuje wiersz, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie
 • rozpoznaje litery: o, O, a, A, m, M, t, T, e, E, l, L, i, I, d, D, u, U, p, P, b, B, y, Y
 • w, W, ł, Ł, z, Z, k, K
 • liczy sylaby w usłyszanych słowach, wyróżnia głoski w wyrazach
 • interesuje się czytaniem, czyta samodzielnie proste wyrazy
 • wykonuje własne eksperymenty graficzne, doskonali umiejętności grafomotoryczne
 • rozpoznaje cyfry: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • przelicza elementy, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej
 • segreguje przedmioty i klasyfikuje je według różnych kryteriów, dzieli elementy na zbiory
 • koduje i dekoduje znaki oraz symbole, wykonuje różne ćwiczenia związane z kodowaniem
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach umuzykalniających, wykazuje poczucie rytmu
 • śpiewa piosenki i gra na instrumentach
 • wyraża swoje rozumienie świata za pomocą intencjonalnego ruchu, gestu, mimiki
 • wypowiada się za pomocą różnych technik plastyczno-technicznych
 • przetwarza tekst na obraz graficzny i odwrotnie
 • konstruuje modele przestrzenne, buduje z materiału naturalnego
 • podejmuje samodzielną aktywność poznawczą – badanie, obserwacja; wyciąga wnioski
 • interesuje się przyrodą wysokogórską, rozpoznaje krajobrazy i zwierzęta w Tatrach
 • troszczy się o środowisko przyrodnicze; wie, jak segregować śmieci
 • przyporządkowuje zmiany zachodzące w przyrodzie do odpowiednich pór roku
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu, w tym nazwami tygodni i miesięcy
 • odczytuje pełne godziny na zegarze, poznaje różne urządzenia do pomiaru czasu
 • odczuwa przynależność do rodziny, zna wartość więzi rodzinnych
 • uczestniczy w zajęciach ruchowych i utrzymuje prawidłową postawę ciała

Piosenka

"Piosenka dla babci i dziadka"
(słowa: Maciejka Mazan, muzyka: Izabela Puk)

1. Opowiadasz mi historie,
uczysz mnie wszystkiego,
robisz mi kanapki z serem,
no, a oprócz tego
zamki z piasku właśnie z tobą
fajnie się buduje.
Droga babciu, drogi dziadku –
za to, za to ci dziękuję
Ref. Choć się trochę tego wstydzę,
powiem to, co czuję:
bez was byłoby mi
smutno, nudno, źle.
Droga babciu, drogi dziadku,
bardzo wam dziękuję
za to, że jesteście
zawsze blisko mnie!

2. Lubisz ze mną spacerować,
chodzić na huśtawki,
znajdziesz wszystko to, co zgubię,
naprawiasz zabawki.
Zawsze umiesz mnie pocieszyć,
kiedy coś się psuje.
Droga babciu, drogi dziadku –
za to, za to ci dziękuję!

Ref. Choć się trochę tego wstydzę…

*

Wiersz

"Po co są babcia i dziadek?"
(Maciejka Mazan)

Po co są babcia i dziadek?
To bardzo łatwe pytanie.
Babcia na przykład jest po to,
by mówić do mnie „kochanie”.
Dziadek na pewno jest po to,
by ze mną śpiewać piosenki
i mnie zabierać do kina
lub czasem do cukierenki.
Co lubią babcia i dziadek?
Lubią się ze mną spotykać,
brać mnie na spacer do parku
i różne książki mi czytać.
I to się świetnie złożyło.
A czemu świetnie? Czy wiecie?
Bo ja też babcię i dziadka
lubię najbardziej na świecie!

Dla rodziców

Jak wspierać koncentrację u dziecka

W dzisiejszych czasach coraz więcej dzieci ma problem z koncentracją uwagi. Jest ona niezwykle ważna , gdyż jest przecież potrzebna przy wszystkich świadomych działaniach. Koncentracja to umiejętność skupienia się na tym, co robimy. Umiejętność koncentracji uwagi jest potrzebna do prawidłowego procesu uczenia się. Umożliwia ludziom zapamiętywanie ważnych informacji, kojarzenie faktów, rozumienie złożonych wypowiedzi.

W wieku przedszkolnym wzrasta zdolność dzieci do koncentracji uwagi na zadaniu. 3-4-latki potrafią być skoncentrowane przez 5-10 minut, a 5-6-latki 15- 20. O zaburzeniach uwagi u dziecka możemy mówić wówczas, gdy stopień koncentracji jest nieadekwatny w stosunku do wieku. Po ukończeniu 5 roku, dziecko powinno posiadać już zdolność podzielności uwagi, tzn. że jest w stanie wykonywać dwie czynności jednocześnie np. słuchać rodzica i bawić się.

Powinno również potrafić skupić się na czymś dłużej bez rozpraszania.

Zaburzenia koncentracji przybierają różną formę i są to między innymi:
Problemy z rozpoczęciem pracy - ociąganie się przed rozpoczęciem zadania, przedłużanie tego momentu, szukanie wymówek, by zadania nie wykonać;
Problemy z utrzymaniem uwagi na zadaniu - odrywanie się od zadania, nie wykonywanie zadań do końca;
Nieefektywny styl pracy - dziecko pracuje szybko, ale niedokładnie czyta polecenia, co powoduje popełnianie wielu błędów;
Wolne tempo pracy - dziecko pracuje bardzo powoli, często przerywa pracę;
Zniechęcenie - dziecko bardzo szybko się męczy, zniechęca, bywa rozdrażnione;
Zapominanie, gubienie rzeczy;
Rozkojarzenie - dziecko jest zamyślone, "buja w obłokach", sprawia wrażenie, jakby nie słuchało, co się do niego mówi.

Co wpływa na koncentrację?

 • Dystraktory – to wszelkiego rodzaju bodźce, które odciągają naszą uwagę od tego, na czym chcemy być skupieni np. hałas, jaskrawe kolory w pokoju, włączony telewizor lub radio.
  Starajmy się ich unikać.
 • Motywacja i pozytywne nastawienie – warunek konieczny do włożenia wysiłku w realizację (szczególnie trudnego) zadania.
 • Przerwy – nawet krótki odpoczynek pozwoli na efektywniejszy powrót do zadania.
 • Dieta – należy pamiętać o zdrowym odżywianiu i piciu odpowiedniej ilości wody.
 • Sen – kiedy jesteśmy wyspani i wypoczęci, osiągamy lepsze efekty.
 • Ćwiczenia – koncentrację można usprawniać dzięki odpowiednim ćwiczeniom.

Dlaczego warto ćwiczyć i rozwijać koncentrację?
Ponieważ koncentracja jest kluczem do lepszej pamięci, efektywnej nauki, pracy, osiągania sukcesów życiowych a nawet zdrowia zarówno psychicznego jak i fizycznego. Koncentracja mobilizuje do twórczego myślenia, pozwala na zrozumienie związków przyczynowo – skutkowych.
Dlatego warto chociaż 2-3 razy w ciągu tygodnia poświęcić czas na gry i zabawy rodzinne.
Większość gier rozwija u dzieci różne umiejętności np. czekania na swoją kolej, planowania, przywidywania, stosowania się do umów i obowiązujących reguł, wytrwania do końca gry, radzenia sobie z przegraną. A oto kilka propozycji zabaw oraz przykłady pozycji umiejętność koncentracji uwagi u dzieci.

Propozycje ćwiczeń i zabaw usprawniających koncentrację uwagi:

 • Układanie puzzli
 • Gry planszowe np. chińczyk, warcaby
 • Labirynty
 • Rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zadań typu: znajdź różnice, którymi różnią się obrazki
 • "Głuchy telefon"
 • Memory - gra polega na łączeniu w pary i zapamiętywaniu, gdzie ukryte są takie same obrazki.
 • Sekwencje
 • Rysowane wzory - dziecko siedzi na podłodze. Zamyka oczy. Druga osoba (rodzic) rysuje mu na plecach np. domek, słońce, kwiat itp. Następnie pytamy je, co zostało narysowane. Jeśli dziecko nie potrafi odpowiedzieć na pytanie - czynność powtarzamy.
 • Pytania do ilustracji – pokazujemy dziecku obrazek i prosimy, aby mu się uważnie przyglądało. Następnie zakrywamy obrazek i zadajemy dziecku różne pytania
 • Czytanie bajki – rodzic czyta opowiadanie lub bajkę, a dziecko ma za zadanie reagować na sygnały (np. umówione słowo "drzewo") np. klaśnięciem lub podniesieniem ręki
 • Rytm – wyklaskujemy lub wytypujemy rytm, a dziecko po nas powtarza. W tym ćwiczeniu dodatkowo rozwijamy u dziecka pamięć słuchową.
 • Czego brakuje? Rozkładamy przed dzieckiem, w jednej linii, kilka przedmiotów (np. piłka, książka ,klocek, auto). Dziecko przygląda się i zapamiętuje kolejność ułożenia. Następnie zasłaniamy mu oczy i zabieramy jakiś przedmiot. Zadaniem dziecka jest zauważenie, co się zmieniło, czego brakuje.
 • Ćwiczenia z zakresu kinezjologii edukacyjnej metodą Paula Dennisona (są to proste ćwiczenia fizyczne wymagające skupienia i doskonalące pracę mózgu).

Nie potrzebujemy specjalistycznych materiałów, aby wspierać koncentrację uwagi naszego dziecka, jednak jeśli mamy trudności z dostosowaniem pomocy to możemy zamówić gotowe materiały, które pomogą nam pracować i osiągać zamierzone efekty. Podczas naszej pracy w przedszkolu oraz w domu z naszymi dziećmi zdarza nam się korzystać z gotowych pomocy.