dane adresowe + BIP

 • Przedszkole nr.9, ul. Pogodna 5, 20-321 Lublin;
 • tel.: 81 744 16 67;
 • e-mail: poczta@p9.lublin.eu;
 • Czynne: 6.00 - 17.00

Kaczuszki

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień

Dbamy o naszą planetę
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Rozwijanie zdolności manualnych.
• Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami.
• Ćwiczenie małej motoryki poprzez wycinanie i przyklejanie.
• Rozwijanie małej motoryki.
• Rozwijanie dużej motoryki poprzez zabawy ruchowe.
• Ćwiczenie skoczności.
• Rozwijanie zmysłu dotyku poprzez rozpoznawanie różnych tworzyw.
• Wzbudzanie poczucia sprawstwa.
• Wdrażanie do współdziałania w sytuacjach zadaniowych.
• Ćwiczenie umiejętności współpracy w grupie.
• Doskonalenie umiejętności współdziałania w parach.
• Tworzenie warunków do wspólnej zabawy.
• Rozwijanie pomysłowości i kreatywnej oceny otoczenia.
• Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej.
• Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania.
• Rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się.
• Rozwijanie poczucia rytmu.
• Utrwalanie podstawowych informacji o instrumentach.
• Utrwalenie poznanych piosenek.
• Doskonalenie zdolności klasyfikowania.
• Poznawanie prostych sposobów pomiaru.
• Poznanie obrazu graficznego cyfry 8.
• Kształtowanie pojęcia liczby 8.
• Kształtowanie umiejętności określania i porównywania liczebności zbiorów.
• Doskonalenie umiejętności liczenia.
• Wzbudzanie szacunku do otaczającego świata przyrody.
• Uwrażliwianie na konieczność dbania o otaczające nas środowisko.
• Poznawanie sposobów oszczędzania wody i energii elektrycznej.
• Poszerzanie wiedzy na temat owadów.
• Zdobywanie informacji dotyczących kosmosu.
• Utrwalenie nazw planet Układu Słonecznego.

Dzień i noc
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Rozwijanie sprawności motorycznej.
• Rozwijanie zdolności manualnych.
• Usprawnianie dużej motoryki poprzez zabawę ruchową.
• Doskonalenie małej motoryki poprzez wycinanie elementów.
• Wdrażanie do aktywności ruchowej.
• Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
• Rozwijanie aparatu mowy.
• Wzbudzanie poczucia radości poprzez wspólną zabawę.
• Tworzenie atmosfery do wspólnej zabawy.
• Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania.
• Kształtowanie kreatywnego myślenia.
• Poznanie obrazu graficznego litery N.
• Doskonalenie umiejętności analizy sylabowej wyrazów.
• Nabywanie umiejętności czytania poprzez składanie liter w sylaby w prostych wyrazach.
• Rozwijanie wyobraźni i umiejętności wypowiadania się .
• Rozwijanie pamięci słuchowej i muzycznej oraz wyobraźni słuchowej.
• Doskonalenie umiejętności określania elementów muzyki: cicho – głośno.
• Uwrażliwianie na charakter słuchanej muzyki.
• Nauka kołysanki i utrwalenie poznanej piosenki.
• Umuzykalnianie poprzez utrwalenie słów i melodii poznanej kołysanki.
• Wspieranie indywidualności poprzez swobodne wyrażanie ruchu.
• Rozwijanie orientacji w przestrzeni.
• Poznanie następstwa dnia i nocy.
• Utrwalenie kolejności pór roku.
• Utrwalenie nazw miesięcy.
• Poznawanie zwierząt i ich trybu życia.
• Utrwalenie wiedzy na temat tego, że Ziemia krąży wokół Słońca.

W zdrowym ciele zdrowy duch
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Zdobycie informacji na temat właściwego pielęgnowania zębów.
• Poznanie układu uzębienia w jamie ustnej.
• Nauka właściwego szczotkowania zębów.
• Zbadanie i ocenienie stanu zębów.
• Rozwijanie zdolności manualnych.
• Rozwijanie sprawności ruchowej.
• Budzenie chęci do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
• Tworzenie atmosfery do wspólnej zabawy.
• Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.
• Integrowanie się dzieci.
• Wzbudzanie poczucia sprawstwa poprzez samodzielne wykonywanie zadań.
• Kształtowanie postaw prospołecznych.
• Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania.
• Rozwijanie kreatywnego myślenia.
• Budzenie ciekawości świata.
• Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów.
• Poznanie obrazu graficznego litery C.
• Usprawnianie narządów mowy.
• Wprowadzenie do nauki czytania.
• Rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek.
• Rozwijanie wyobraźni ruchowej.
• Uwrażliwianie na zmiany dźwięku.
• Nauka zabawy ze śpiewem.
• Doskonalenie umiejętności liczenia.
• Zdobywanie informacji na temat roślin i ich środowiska naturalnego.
• Utrwalenie nazw owoców i warzyw.
• Zdobycie informacji na temat właściwości odżywczych owoców i warzyw.
• Promowanie zdrowego stylu życia.
• Pobudzanie zmysłu smaku i zapachu.
• Wdrażanie zasad dbałości o własne zdrowie.
• Powtórzenie i utrwalenie nazw części ciała.
• Poznanie powitania w języku migowym.
• Utrwalenie specyfiki zawodów służby zdrowia.
• Poszerzanie wiedzy na temat zasad bezpiecznego zażywania lekarstw.

Mieszkam w Polsce
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Rozwijanie motoryki małej.
• Rozwijanie zdolności manualnych.
• Rozwijanie aparatu mowy.
• Nabywanie poczucia przynależności narodowej.
• Kształtowanie uważnego słuchania.
• Kształtowanie i rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
• Kształtowanie twórczej postawy.
• Rozwijanie ekspresji twórczej.
• Rozwijanie ekspresji ruchowej.
• Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego.
• Utrwalenie symboli narodowych.
• Poznanie pojęcia stolica.
• Utrwalenie legend warszawskich.
• Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania.
• Kształtowanie poczucia rytmu.
• Rozwijanie pamięci słuchowej.
• Powtórzenie i utrwalenie poznanych piosenek i tańców.
• Utrwalenie tańców polskich.
• Utrwalanie schematu własnego ciała.
• Poznanie obrazu graficznego liczby 9.
• Kształtowanie pojęcia liczby 9.
• Wdrażanie do używania liczebników porządkowych.
• Doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności.
• Utrwalenie wiedzy związanej z folklorem narodowym.

Piosenka do nauki:

ZoZi - "Świat w naszych rękach"

Ci co lubią segregację Otóż oni mają rację
Gdy w osobne pojemniki Lecą papier, szkło, plastiki
Cały świat jest w naszych rękach Właśnie o tym ta piosenka
Możesz dbać o cały świat Chociaż masz niewiele lat

A recykling trudne słowo Chodzi o to by na nowo
Z naszych śmieci zrobić coś Papier, plastik albo szkło

Cały świat …
Więc dorośli oraz dzieci Posłuchajcie Sprawą śmieci
trzeba zająć się już dziś Żeby jutro dobrze żyć

Cały świat …

Wiersz do nauki

"Czy woda jest potrzebna?"
D.Gellner

Wiedzą o tym przedszkolaki:
woda bardzo jest potrzebna,
w życiu ludzi, także zwierząt
oraz roślin jest niezbędna .

Z wody robimy herbatki,
kompoty lub samą pijemy .
I często używamy,
gdy obiady gotujemy .

Dzięki wodzie swe ubrania
w pralce szybko wypierzemy .
Umyjemy też naczynia,
kiedy obiadek pyszny zjemy .

Woda służy też do mycia,
do pływania na basenie .
W życiu naszym jest niezbędna!
Bardzo sobie więc ją cenię.

Drodzy Rodzice!

Sprawna percepcja słuchowa stanowi bezcenną wartość, zwłaszcza wśród najmłodszych przedszkolaków, pozwalając im na opanowanie mowy, doskonalenie koncentracji i uwagi, a w późniejszym czasie opanowanie umiejętności czytania i pisania.

Poprzez stymulację postrzegania słuchowego możemy poprawić rozumienie i koncentrację dziecka, a także zapobiegać problemom artykulacyjnym. Dlatego też percepcja słuchowa powinna stanowić szczególny obszar działań, nie tylko nauczycieli, ale i rodziców.

Dokonując corocznej obserwacji dzieci, można stwierdzić, że niestety to właśnie percepcja słuchowa jest u większości z nich słabo rozwiniętym obszarem, który wymaga ciągłego doskonalenia.

W jaki więc sposób możemy przy pomocy zabaw stymulować słuch dziecka?

Świetnie sprawdzą się wszelkie ćwiczenia wrażliwości słuchowej (zwracanie uwagi na sam dźwięk lub jego określoną cechę), zabawy z rytmem czy z językiem/słowem czytanym.

Przykłady ćwiczeń i zabaw:
 • "Słuchanie ciszy" – dziecko kładzie się na dywanie i zamyka oczy, a następnie przez minutę próbuje "posłuchać ciszy" (dla ułatwienia można nastawić stoper – dźwięk dzwonka kończy ćwiczenie). Po tym czasie rodzic rozmawia z dzieckiem czy podczas wsłuchiwania się w ciszę udało mu się jednak coś usłyszeć i co to było (np. kroki, szczekanie psa, tykanie zegara, kapanie wody, szum samochodów za oknem itp.).
 • "Muzykowanie" – zabawa z wykorzystaniem instrumentów lub różnych przedmiotów (np. klucze, dwie metalowe łyżeczki, butelka z wodą itp.). Na początku zapoznajemy dziecko z wybranymi przedmiotami/instrumentami oraz dźwiękiem jaki wydają. Następnie dziecko odwraca się tyłem, a rodzic wybiera jeden przedmiot/instrument i gra. Zadaniem dziecka jest odgadnąć jaki to instrument/przedmiot.
 • "Głośno/cicho" – dziecko gra na danym instrumencie bądź uderzając łyżeczką w szklankę (garnek itp.) w określony przez rodzica sposób – głośno lub cicho.
 • "Pokaż, jak powiedziałem" – dziecko otrzymuje dwie kartki – na jednej rysuje buźkę uśmiechniętą, a na drugiej smutną. Następnie rodzic wypowiada jakieś zdanie np. "Dzisiaj pada deszcz". Zadaniem dziecka jest odgadnąć czy zostało ono powiedziane w sposób smutny czy wesoły i podniesienie do góry kartki z odpowiednią buźką.
 • "Powiedz..." (wesoło/smutno/ze złością/spokojnie/ cicho/ głośno) – rodzic prosi dziecko by powiedziało słowo, wyrażenie lub zdanie
  w odpowiedni sposób. W ćwiczeniu można się posłużyć zabawkami lub obrazkami z ilustracjami. Na początku rodzic powinien pokazać dziecku na czym polega zadanie, trzymając w ręce np. samochód
  i mówiąc: "Zobacz, mam samochód. Powiem teraz wesoło: Mam samochód!, a teraz powiem smutno.. itd.
 • "Ułóż tak jak słyszysz" – rodzic wystukuje rytm np. ręką o stół. Dziecko układa tyle klocków, ile usłyszało uderzeń.
 • "Zagraj swój rytm" – dziecko wymyśla swój rytm, układając dowolną ilość przedmiotów, np. autek, kasztanów itp., a następnie wystukuje go na instrumencie/przedmiocie (np.opakowaniu po serku).
 • "Zagraj tak jak ja" – rodzic wystukuje na bębenku (może nim być też blat stołu, spód garnka) prosty rytm. Dziecko powtarza po nim.
 • "Wiersze z pułapką" – rodzic czyta dziecku bardzo dobrze znaną przez niego bajkę/wiersz, przekształcając podczas czytania oryginalny tekst (zmienia słowa, wprowadza nowe). Przed rozpoczęciem zabawy zwraca dziecku uwagę, że w wierszu/bajce pojawią się pewne "pułapki", a jego zadaniem jest usłyszeć, co takiego jest inaczej.
 • "Szukamy dźwięku" – dziecko szuka ukrytego przedmiotu, który wydaje dźwięk (np. budzik, telefon).
 • "Zagadki"
  - czytanie rymowanych zagadek - włączanie różnych głosów zwierząt/ dźwięków z otoczenia/ odgłosów,
  - zagadki sylabowe – rodzic wypowiada słowa sylabami np. MA- LI- NA. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie co powiedział. Zaczynamy od prostych wyrazów, stopniowo zwiększając stopień trudności wypowiadając zdania np. O-LA JE KO-TLE-TY.
 • "Podział wyrazów na sylaby" – rodzic mówi dany wyraz, a dziecko go wyklaskuje (wyrazy dwusylabowe, wyrazy trzysylabowe, wyrazy wielosylabowe).
 • "Gdzie tak gra?" – rodzic wybiera jeden instrument/przedmiot na którym będzie grał. Dziecko siada na środku pokoju i zasłania oczy. Rodzic przemieszcza się jak najciszej po pokoju. Następnie staje
  w jednym miejscu i gra. Zadaniem dziecka jest odwrócenie się twarzą w tę stronę z której dobiega dźwięk.
 • "Poszukiwanie słów" – zabawa polega na poszukiwaniu przedmiotów, które nazwy zaczynają się od danej sylaby np. "sza" - szalik, szafa itp., "ma" – maska, mapa itd.
 • "Słowa-pary" – rodzic układa przed dzieckiem pary obrazków (mogą być narysowane lub wycięte z gazet) o podobnym brzmieniu np.
  "mak-rak", "czapka – żabka". Następnie wypowiada jakieś słowo. zadaniem dziecka jest wskazać odpowiedni obrazek.
 • "Wyrazowe domino" – rodzic prezentuje dziecku ciąg wyrazów (np.zabawek): lalka – samochód – miś. Zadaniem dziecka jest je zapamiętać, a następnie powtórzyć/ zaśpiewać w kolejności podanej przez rodzica. Na początku podajemy trzy, cztery elementy, stopniowo zwiększając ich liczbę.
 • Wspólne uczenie się wierszyków/ rymowanek.

Materiał powstał na podstawie artykułu Hanny M. Górnej "Jaka to pora roku, gdy kwitnie wszystko wokół? – czyli przedszkolak uczy się słuchać" z miesięcznika Bliżej Przedszkola.