dane adresowe + BIP

 • Przedszkole nr.9, ul. Pogodna 5, 20-321 Lublin;
 • tel.: 81 744 16 67;
 • e-mail: poczta@p9.lublin.eu;
 • Czynne: 6.00 - 17.00

Kaczuszki

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc czerwiec

1. Dzień Dziecka
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Kształtowanie sprawności manualnej.
• Rozwijanie sprawności ruchowej.
• Doskonalenie małej motoryki.
• Rozwijanie aparatu mowy.
• Rozwijanie życzliwości i szacunku wobec innych ludzi.
• Kształtowanie szacunku i życzliwości do dzieci z różnych stron świata.
• Rozwijanie poczucia akceptacji siebie i swoich kolegów.
• Poznanie praw dziecka.
• Określanie obowiązków dzieci względem siebie i innych.
• Wdrażanie do poczucia odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.
• Zacieśnianie więzi rówieśniczych.
• Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania.
• Ćwiczenie koncentracji podczas wykonywania zadania.
• Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i logicznego myślenia.
• Rozwijanie wyobraźni.
• Wzbudzanie ciekawości poznawczej.
• Kształtowanie twórczej postawy.
• Wdrażanie do swobodnego wypowiadania się na dany temat.
• Kształtowanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
• Poznanie obrazu graficznego litery G.
• Kształtowanie wyobraźni ruchowej.
• Rozwijanie pamięci rytmicznej.
• Nauka pląsu do melodii indiańskiej.
• Uwrażliwianie na zmiany głośności słuchanego utworu.
• Poszerzanie wiedzy o świecie.
• Zapoznanie z folklorem rdzennych Amerykanów.

2. Świat owadów
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Doskonalenie umiejętności manualnych.
• Rozwijanie sprawności ruchowej.
• Ćwiczenie słuchu fonemowego.
• Wydłużanie oddechu.
• Kształtowanie empatycznego stosunku do świata zwierząt.
• Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie.
• Rozwijanie aktywności twórczej.
• Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego.
• Kształtowanie umiejętności opisywania.
• Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
• Poznanie obrazu graficznego litery H.
• Uwrażliwianie na charakter słuchanej muzyki.
• Doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian głośności słuchanego utworu.
• Rozwijanie wyobraźni słuchowej.
• Kształtowanie wrażliwości estetycznej.
• Rozwijanie kompetencji matematycznych.
• Kształtowanie orientacji przestrzennej.
• Wdrażanie do opanowania pojęcia symetrii.
• Poznanie obrazu graficznego liczby 10.
• Kształtowanie pojęcia liczby 10.
• Poznanie pojęcia liczba dwucyfrowa.
• Doskonalenie umiejętności liczenia.
• Wdrażanie do używania liczebników porządkowych w zakresie 10.
• Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości o środowisku przyrodniczym.
• Poznanie różnych gatunków owadów.
• Poznanie cyklu rozwojowego motyla.
• Rozbudzanie ciekawości poznawczej.

3. Uroki lata
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Rozwijanie małej i dużej motoryki.
• Ćwiczenie sprawności ruchowej.
• Rozwijanie zdolności manualnych.
• Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na łonie natury.
• Rozwijanie aparatu mowy.
• Kształtowanie postawy szacunku wobec przyrody.
• Integracja grupy przedszkolnej.
• Sprawdzanie uwagi i zmysłu słuchu.
• Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania.
• Rozbudzanie wyobraźni.
• Rozwijanie inwencji twórczej.
• Pobudzanie procesów myślowych.
• Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego.
• Stwarzanie okazji do swobodnego wypowiadania się na dany temat.
• Utrwalanie znajomości liter.
• Powtórzenie i utrwalenie materiału muzycznego z całego roku.
• Oswajanie z zaprezentowaniem się przed publicznością.
• Wdrażanie do kulturalnego odbioru wydarzenia artystycznego.
• Doskonalenie umiejętności liczenia.
• Utrwalenie umiejętności rozróżniania stron: prawej i lewej.
• Rozwijanie logicznego myślenia poprzez klasyfikowanie.
• Poznanie daty rozpoczęcia lata (dzień i miesiąc).
• Rozpoznawanie pór roku.
• Rozpoznawanie pogody i warunków atmosferycznych charakterystycznych dla lata.
• Podsumowanie i utrwalenie wiadomości na temat lata.
• Utrwalenie wiedzy na temat mieszkańców łąki.
• Rozpoznawanie roślin rosnących się na łące.
• Utrwalenie wiedzy na temat warunków potrzebnych roślinom do rozwoju.
• Wzbogacanie wiedzy na temat owoców i warzyw.
• Poznanie zasad zachowania się podczas burzy.
• Poznanie zjawiska tęczy.

4. Wakacje tuż-tuż
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Rozwijanie zręczności.
• Rozwijanie małej motoryki poprzez lepienie.
• Rozwijanie motoryki poprzez udział w zabawach ruchowych.
• Rozwijanie dużych grup mięśniowych poprzez uczestnictwo w zabawach grupowych.
• Ćwiczenie zmysłu równowagi.
• Rozwijanie zmysłów wzroku i dotyku.
• Wdrażanie do ubierania się odpowiednio do warunków i pogody.
• Rozwijanie aparatu głosowego.
• Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
• Tworzenie atmosfery do wspólnej zabawy.
• Wzbudzanie ciekawości poznawczej.
• Ćwiczenie spostrzegawczości.
• Rozwijanie inwencji twórczej.
• Wzbudzanie poczucia estetyki i kreatywności.
• Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego.
• Utrwalanie umiejętności sylabizowania.
• Kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się.
• Kształtowanie wyobraźni ruchowej.
• Uwrażliwianie i reagowanie na zmiany tempa.
• Powtórzenie i utrwalenie poznanej piosenki.
• Ćwiczenie odpowiedniej reakcji na sygnał dźwiękowy.
• Rozwijanie zdolności matematycznych.
• Kształtowanie logicznego myślenia.
• Rozwijanie zdolności porównywania (dostrzeganie różnic i podobieństw) i klasyfikowania.
• Doskonalenie umiejętności określania kierunków (prawo i lewo).
• Sprawdzanie umiejętności przeliczania.
• Poznawanie i wskazywanie miejsc na mapie.
• Rozpoznawanie Polski na mapie świata.
• Zdobycie informacji dotyczących położenia Morza Bałtyckiego i jego oznaczenia na mapie.
• Poznawanie i utrwalenie nazw różnych środków transportu.
• Zdobycie informacji na temat bezpieczeństwa podczas wakacji.
• Utrwalenie numerów alarmowych.

Wiersz do nauki:

"Lato"
Agata Dziechciarczyk

Przyszło dzisiaj lato usiadło na ławce
Patrzyło jak w górze fruwają latawce
Rozgrzało słoneczko aż do czerwoności
Nadchodzą wakacje masz od teraz gościć
Zawołało wietrzyk powiewaj nam raźnie
Ale nie za mocno tylko chłódź przyjaźnie
Potem poszło dróżką wprost przed siebie lato
Pomachało ręką wszystkim polnym kwiatom
Zawołało dzieci chodźcie do mnie proszę
Wspaniałe przygody dla Was wszystkich niosę
Pierwszy dzień lata wędrówki po górach
Pływanie w jeziorach
Budowanie zamków z piasku
Szukanie potwora
Przez okres wakacji Jestem dzieci z wami Pobawię się chętnie w berka kolorami
Zagram z Wami w piłkę wesoło poskaczę
Niech wesołe buzie u wszystkich zobaczę

Piosenka do nauki

"Po łąkach chodzi lato"
sł. i muz. Joanna Bernat

Po łąkach chodzi lato.
Maluje buzie kwiatom
na żółto i różowo,
by było kolorowo.

Już ciepły wietrzyk wieje.
Już cały świat się śmieje.
Już krótsze noce, dłuższe dnie.
Ach, lato, kochamy Cię!

Słoneczko pięknie świeci.
Na łąkę biegną dzieci
i bawią się, i skaczą,
bo wreszcie przyszło lato.

Już ciepły wietrzyk wieje.
Już cały świat się śmieje.
Już krótsze noce, dłuższe dnie.
Ach, lato, kochamy Cię!

Artykuł dla rodziców

Słowa, które dają moc.

"Kocham Cię", "Wierzę w Ciebie", "Uda Ci się": słowa, które dają dziecku moc są bardzo proste, ale rodzice czasem o nich zapominają lub trudno im je wypowiadać.

Słowa dają moc!

Pochwały i zachęty pomagają dziecku w kształtowaniu samooceny, dodają wiary we własne możliwości, pomagają lepiej radzić sobie z problemami, dają poczucie bezpieczeństwa. Koniecznie chwalmy nasze dzieci! Wszyscy lubimy, kiedy ukochane, najbliższe osoby zwracają na nas uwagę. Uwielbiamy czuć się docenieni, zauważeni, kochani. Podobnie dzieci - bardzo potrzebują uwagi swoich rodziców i domagają się jej różnymi sposobami. Zdarza się, że kiedy dziecko zachowuje się poprawnie, prawie nie zwracamy na nie uwagi. Myślimy "tak grzecznie się bawi, nie będę mu przeszkadzać". Zajmujemy się swoimi sprawami, a dopiero kiedy dziecko zaczyna "marudzić" albo staje się niegrzeczne, kierujemy na nie swoją uwagę. W ten sposób, zupełnie wbrew naszym intencjom, utrwalamy złe zachowanie dziecka! Dzieci reagują bowiem według zasady: "lepiej być skrzyczanym i pouczonym, niż ignorowanym". Dla dziecka taka sytuacja jest często niezrozumiała - rodzice poświęcają mu swoją uwagę tylko wtedy, kiedy "nabroi" lub zachowuje się nie tak, jak tego oczekiwano. Aby odnosić sukcesy wychowawcze warto zatem nauczyć się dostrzegania pozytywnych zachowań u swojego dziecka. Wymaga to większego skupienia uwagi na jego zachowaniu i włożenia nieco wysiłku w zmianę dotychczasowego sposobu reagowania. Wbrew powszechnym opiniom, dziecko często nagradzane i chwalone stara się być jeszcze lepsze! Z drugiej strony - dziecko stale krytykowane dochodzi do wniosku, że jego wysiłki i tak nie mają sensu, skoro rodzice okazują jedynie niezadowolenie.

Jak skutecznie chwalić dziecko?

Aby chwalenie było skuteczne:

 1. Pochwały muszą być skierowane na konkretne zachowania, nie stosuj pochwał ogólnych,
 2. Nagradzaj dziecko za dobre zachowanie,
 3. Chwal każdy mały kroczek dziecka ku pożądanemu zachowaniu,
 4. Próbuj "wyłapać" dobre zachowanie u dziecka i chwal je,
 5. Pochwal dziecko kiedy zaprzestało negatywnego zachowania.

Chwaląc, pamiętaj:

 1. Opisz, co widzisz - np. "Widzę misie poukładane na półce i klocki w pudełkach",
 2. Opisz, co czujesz - np. "Przyjemnie jest wejść do twojego pokoju i zobaczyć porządek",
 3. Podsumuj godne pochwały zachowanie dziecka - np. "Cieszę się, że potrafisz sam uporządkować swoje zabawki".

Pułapki i szanse dobrej pochwały:

 • Gdy oceniamy zachowanie lub twórczość dziecka mówiąc "ładnie, ślicznie, pięknie" dziecko nie wie co tak naprawdę nam się podoba. Ważne, żeby nasza pochwała była opisowa i szczegółowa, a nie ogólna. Dzięki temu dziecko zobaczy, że jesteśmy naprawdę nim zainteresowani.
 • Unikaj takiej pochwały, w której ukryte jest przypomnienie wcześniejszego niepowodzenia dziecka - np. "No widzisz - jak chcesz, to potrafisz",
 • Rujnuje naszą pochwałę wyraz "ale" - np. "Cieszę się, że posprzątałeś swój pokój, ale szkoda, że ubrania nadal leżą na krześle",
 • Lepiej unikać komunikatów "Jestem z ciebie taka dumna", powiedzmy raczej: "Możesz być z siebie dumny" - dziecko wtedy nabiera pewności siebie.

Literatura:
Faber A., Mazlish E. (2001), "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły", Media Rodzina.
Gordon T. (1991), "Wychowanie bez porażek", Instytut Wydawniczy PAX.
Sakowska J. (1999), "Szkoła dla rodziców i wychowawców", Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.