Kaczuszki

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień 2022

 1. Ziemia krąży w kosmosie.
 2. Wielkanocne zwyczaje.
 3. Dbamy o naszą planetę.
 4. Nasza ojczyzna.

Cele:

- Jest zainteresowane czytaniem, czyta różne teksty
- Udziela dłuższych odpowiedzi na pytania, buduje coraz dłuższe zdania, wypowiada
się logicznie i na temat
- Poznaje nowe wyrazy i wykorzystuje ich w prawidłowym kontekście
- Podejmuje aktywność poznawczą, poszukuje informacji w różnych źródłach
- Rozwija myślenie przyczynowo–skutkowe
- Rozpoznaje głoski i litery: O, A, M, T, E, L, I, D, U, P, B, Y, W, Ł, Z, K, S, N, C, J ,
R, G, F, H
- Doskonali sprawność manualną, grafomotoryczną
- Doskonali słuch, mówi wyraźnie
- Rozpoznaje cyfrę: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 i liczbę dwucyfrową 10
- Przelicza elementy, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
- Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacjach użytkowych
- Rozpoznaje znaki i symbole matematyczne: +, –, =, <, >
- Rozpoznaje, nazywa figury geometryczne
- Rozpoznaje nominały monet jednozłotowych, dwuzłotowych i pięciozłotowych
- Określa położenie przedmiotów, operuje pojęciami związanymi z tym zagadnieniem
- Wzbogaca słownictwo o nazwy instrumentów, rozpoznaje instrumenty na ilustracjach
- Uczy się piosenek, rozpoznaje niektóre popularne instrumenty muzyczne
- Rozróżnia cechy wysłuchanej muzyki
- Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych i innego rodzaju ekspresji
twórczych
- Rozróżnia emocje i radzi sobie z ich przeżywaniem
- Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
- Inicjuje zabawy konstrukcyjne z użyciem różnych materiałów
- Koduje i dekoduje informacje
- Poznaje wielkanocne zwyczaje świąteczne
- Ma świadomość zagrożeń ekologicznych, zdaje sobie sprawę, że trzeba dbać o
środowisko
- Jest zainteresowane zagadnieniami związanymi z kosmosem, planetami, gwiazdami
- Poszerza słownictwo związane z kosmosem: satelita, teleskop, luneta, rakieta, prom
kosmiczny, Układ Słoneczny
- Poznanie stolicy Polski i terminu stolica,
- Utrwala symbole narodowe flagę i godło oraz hymn

Piosenki

"Małe ciała niebieskie"

Jestem kometa, przybywam z daleka
Pojawiam się tu rzadko, lecz warto na mnie czekać
Dźwigam na sobie bardzo dużo lodu
I od czasu do czasu lubię wygrzać się na Słońcu
A Słońce mnie przyciąga i mocno promieniuje
I od tego gorąca, topnieję i paruję
Wznoszą się pyły, ulatniają gazy
I z taką otoczką bardzo mi do twarzy
Na mojej głowie, są dwa warkocze
W jednym są gazy, w drugim pył się ciągnie
Lecę do Słońca i je okrążam
A jak okrążę to, zawracam do siebie
Ref. Małe ciała niebieskie
Lecą przez kosmiczną przestrzeń
Z Ziemi widać je świetnie
Gdy się zbliżą dostatecznie
Małe ciała niebieskie
Lecą przez kosmiczną przestrzeń
Z Ziemi widać je świetnie
Gdy się zbliżą dostatecznie
Gdzieś pomiędzy Marsem i Jowiszem
Odbywa się wyścig małych ciał skalistych
Na tej autostradzie, w tym kosmicznym pasie
Roi się od asteroid!
Tak! To o nas mowa!
Witamy pięknie
Są nas tu miliony!
Jedne mniejsze
Drugie większe
Każda z nas jest inna
Bo mamy różne kształty
A jak się zagapimy
To dochodzi do kraksy…
Oderwałem się! Kosmos niesie mnie!
Takich skał jak ja, cała chmara jest
Meteor, mówią mi
Ode mnie mniejszy jest tylko pył
Jestem skalnym kawałkiem, drobnym odłamkiem

Kosmicznym okruszkiem
Ref. Małe ciała niebieskie
Lecą przez kosmiczną przestrzeń
Z Ziemi widać je świetnie
Gdy się zbliżą dostatecznie
Małe ciała niebieskie
Lecą przez kosmiczną przestrzeń
Z Ziemi widać je świetnie
Gdy się zbliżą dostatecznie
Czasem małe ciała niebieskie
Odwiedzają naszą Ziemie
Przecinając atmosferę
Rozgrzewają się potężnie
Patrzcie jak pędzę, jestem meteorem
Jak będę miał szczęście to cały nie spłonę
A jeśli cokolwiek po mnie zostanie
To zaliczy na Ziemi twarde lądowanie
Tak to już jest z meteorami
Obsypują Ziemię swoimi resztkami
A resztki te nazywają się – meteorytami!
Ref. Małe ciała niebieskie
Lecą przez kosmiczną przestrzeń
Z Ziemi widać je świetnie
Gdy się zbliżą dostatecznie
Małe ciała niebieskie
Lecą przez, lecą przez
Małe ciała niebieskie
"Świat w naszych rękach”
Ci co lubią segregację
Otóż oni mają rację
Gdy w osobne pojemniki
Lecą papier szkło plastiki
Cały świat jest w naszych rękach
Właśnie o tym ta piosenka
Możesz dbać o cały świat
Chociaż masz niewiele lat
Cały świat jest w naszych rękach
Właśnie o tym ta piosenka
Możesz dbać o cały świat
Chociaż masz niewiele lat
A recykling trudne słowo
Chodzi o to by na nowo
Z naszych śmieci zrobić coś
Papier plastik albo szkło

Cały świat jest w naszych rękach
Właśnie o tym ta piosenka
Możesz dbać o cały świat
Chociaż masz niewiele lat
Cały świat jest w naszych rękach
Właśnie o tym ta piosenka
Możesz dbać o cały świat
Chociaż masz niewiele lat
Więc dorośli oraz dzieci
Posłuchajcie
Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś
Żeby jutro dobrze żyć
Cały świat jest w naszych rękach
Właśnie o tym ta piosenka
Możesz dbać o cały świat
Chociaż masz niewiele lat
Cały świat jest w naszych rękach
Właśnie o tym ta piosenka
Możesz dbać o cały świat
Chociaż masz niewiele lat
Cały świat jest w naszych rękach
Właśnie o tym ta piosenka
Możesz dbać o cały świat
Chociaż masz niewiele lat

Dla rodziców

Jak wspierać koncentrację u dziecka

W dzisiejszych czasach coraz więcej dzieci ma problem z koncentracją uwagi. Jest ona niezwykle ważna , gdyż jest przecież potrzebna przy wszystkich świadomych działaniach. Koncentracja to umiejętność skupienia się na tym, co robimy. Umiejętność koncentracji uwagi jest potrzebna do prawidłowego procesu uczenia się. Umożliwia ludziom zapamiętywanie ważnych informacji, kojarzenie faktów, rozumienie złożonych wypowiedzi.

W wieku przedszkolnym wzrasta zdolność dzieci do koncentracji uwagi na zadaniu. 3-4-latki potrafią być skoncentrowane przez 5-10 minut, a 5-6-latki 15- 20. O zaburzeniach uwagi u dziecka możemy mówić wówczas, gdy stopień koncentracji jest nieadekwatny w stosunku do wieku. Po ukończeniu 5 roku, dziecko powinno posiadać już zdolność podzielności uwagi, tzn. że jest w stanie wykonywać dwie czynności jednocześnie np. słuchać rodzica i bawić się.

Powinno również potrafić skupić się na czymś dłużej bez rozpraszania.

Zaburzenia koncentracji przybierają różną formę i są to między innymi:
Problemy z rozpoczęciem pracy - ociąganie się przed rozpoczęciem zadania, przedłużanie tego momentu, szukanie wymówek, by zadania nie wykonać;
Problemy z utrzymaniem uwagi na zadaniu - odrywanie się od zadania, nie wykonywanie zadań do końca;
Nieefektywny styl pracy - dziecko pracuje szybko, ale niedokładnie czyta polecenia, co powoduje popełnianie wielu błędów;
Wolne tempo pracy - dziecko pracuje bardzo powoli, często przerywa pracę;
Zniechęcenie - dziecko bardzo szybko się męczy, zniechęca, bywa rozdrażnione;
Zapominanie, gubienie rzeczy;
Rozkojarzenie - dziecko jest zamyślone, "buja w obłokach", sprawia wrażenie, jakby nie słuchało, co się do niego mówi.

Co wpływa na koncentrację?

 • Dystraktory – to wszelkiego rodzaju bodźce, które odciągają naszą uwagę od tego, na czym chcemy być skupieni np. hałas, jaskrawe kolory w pokoju, włączony telewizor lub radio.
  Starajmy się ich unikać.
 • Motywacja i pozytywne nastawienie – warunek konieczny do włożenia wysiłku w realizację (szczególnie trudnego) zadania.
 • Przerwy – nawet krótki odpoczynek pozwoli na efektywniejszy powrót do zadania.
 • Dieta – należy pamiętać o zdrowym odżywianiu i piciu odpowiedniej ilości wody.
 • Sen – kiedy jesteśmy wyspani i wypoczęci, osiągamy lepsze efekty.
 • Ćwiczenia – koncentrację można usprawniać dzięki odpowiednim ćwiczeniom.

Dlaczego warto ćwiczyć i rozwijać koncentrację?
Ponieważ koncentracja jest kluczem do lepszej pamięci, efektywnej nauki, pracy, osiągania sukcesów życiowych a nawet zdrowia zarówno psychicznego jak i fizycznego. Koncentracja mobilizuje do twórczego myślenia, pozwala na zrozumienie związków przyczynowo – skutkowych.
Dlatego warto chociaż 2-3 razy w ciągu tygodnia poświęcić czas na gry i zabawy rodzinne.
Większość gier rozwija u dzieci różne umiejętności np. czekania na swoją kolej, planowania, przywidywania, stosowania się do umów i obowiązujących reguł, wytrwania do końca gry, radzenia sobie z przegraną. A oto kilka propozycji zabaw oraz przykłady pozycji umiejętność koncentracji uwagi u dzieci.

Propozycje ćwiczeń i zabaw usprawniających koncentrację uwagi:

 • Układanie puzzli
 • Gry planszowe np. chińczyk, warcaby
 • Labirynty
 • Rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zadań typu: znajdź różnice, którymi różnią się obrazki
 • "Głuchy telefon"
 • Memory - gra polega na łączeniu w pary i zapamiętywaniu, gdzie ukryte są takie same obrazki.
 • Sekwencje
 • Rysowane wzory - dziecko siedzi na podłodze. Zamyka oczy. Druga osoba (rodzic) rysuje mu na plecach np. domek, słońce, kwiat itp. Następnie pytamy je, co zostało narysowane. Jeśli dziecko nie potrafi odpowiedzieć na pytanie - czynność powtarzamy.
 • Pytania do ilustracji – pokazujemy dziecku obrazek i prosimy, aby mu się uważnie przyglądało. Następnie zakrywamy obrazek i zadajemy dziecku różne pytania
 • Czytanie bajki – rodzic czyta opowiadanie lub bajkę, a dziecko ma za zadanie reagować na sygnały (np. umówione słowo "drzewo") np. klaśnięciem lub podniesieniem ręki
 • Rytm – wyklaskujemy lub wytypujemy rytm, a dziecko po nas powtarza. W tym ćwiczeniu dodatkowo rozwijamy u dziecka pamięć słuchową.
 • Czego brakuje? Rozkładamy przed dzieckiem, w jednej linii, kilka przedmiotów (np. piłka, książka ,klocek, auto). Dziecko przygląda się i zapamiętuje kolejność ułożenia. Następnie zasłaniamy mu oczy i zabieramy jakiś przedmiot. Zadaniem dziecka jest zauważenie, co się zmieniło, czego brakuje.
 • Ćwiczenia z zakresu kinezjologii edukacyjnej metodą Paula Dennisona (są to proste ćwiczenia fizyczne wymagające skupienia i doskonalące pracę mózgu).

Nie potrzebujemy specjalistycznych materiałów, aby wspierać koncentrację uwagi naszego dziecka, jednak jeśli mamy trudności z dostosowaniem pomocy to możemy zamówić gotowe materiały, które pomogą nam pracować i osiągać zamierzone efekty. Podczas naszej pracy w przedszkolu oraz w domu z naszymi dziećmi zdarza nam się korzystać z gotowych pomocy.