Kaczuszki

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik

 1. Bezpiecznie na drodze
 2. Nasze zwierzaki
 3. Jesienny las
 4. Przygotowania do zimy

UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:

 • Współtworzy i respektuje zasady zabawy w grupie, współdziała z innymi dziećmi
 • Rozróżnia emocje przyjemne i nieprzyjemne
 • Słucha uważnie tekstów literackich i wypowiada się chętnie na ich temat
 • Udziela odpowiedzi na pytania
 • Podejmuje próby definiowania zjawisk i rzeczy
 • Rozwiązuje zagadki
 • Recytuje wiersze
 • Układa obrazki z części
 • Dzieli proste wyrazy na sylaby, wyróżnia głoski w wyrazach
 • Rozpoznaje litery: o, O, a, A, m, M, t, T, e, E
 • Używa chwytu pisarskiego podczas kreślenia i rysowania
 • Rozpoznaje cyfry: 1, 2, 3
 • Szacuje liczebność zbiorów, a także przelicza elementy, posługując się liczebnikami
 • Klasyfikuje przedmioty według określonej cechy
 • Rozróżnia figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt
 • Zagospodarowuje przestrzeń, określa kierunki, rozróżnia lewą i prawą stronę
 • Układa przedmioty zgodnie z podanym rytmem, wykonuje ćwiczenia związane z kodowaniem
 • Doskonali pamięć wzrokową i spostrzegawczość
 • Bawi się przy muzyce
 • Wyraża dźwięki ruchem, reaguje na sygnały
 • Słucha piosenek i uczy się ich na pamięć
 • Gra na instrumentach
 • Eksperymentuje z różnymi materiałami plastycznymi
 • Inicjuje zabawy konstrukcyjne, wykorzystując materiał naturalny
 • Doskonali sprawność manualną, odrysowuje i wycina kształty
 • Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą – obserwuje, bada węchem i dotykiem
 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi życia zwierząt, wyraża wrażliwość na los zwierząt
 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi czasu oraz zjawisk przyrodniczych (echo, odbicie)
 • Czyta i rozumie elementy mapy
 • Wie, czym zajmują się osoby wykonujące zawód policjanta, lekarza, strażaka, weterynarza, leśniczego
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, wykonuje różne form

Wiersz do nauki:

"Droga do przedszkola"

Zawsze chodzę do przedszkola z dziadkiem lub rodzicem,
więc już wiem, co trzeba zrobić, by przejść przez ulicę.
Stań i popatrz: najpierw w jedną potem w drugą stronę.
Gdy czerwone światło – stoisz, idziesz – gdy zielone.

Co tak wyje? To karetka jedzie na sygnale.
Wtedy na zielonym świetle nie przechodzisz wcale.
Wszyscy robią drogę, gdy ten sygnał słyszą z dala,
Bo to znaczy, że toś chory jedzie do szpitala.

 *

Piosenka do nauki

"Zwierzaki i ja"

1. Czy ja mogę mieć zwierzaka?
Ptaka, jeża lub robaka?
Bardzo chcę, więc czy rodzice
Mi pozwolą mieć dżdżownicę?

Ref: Ze zwierzakiem,
ze zwierzakiem
życie jest nie byle jakie!
On ma mnie,
a ja go mam!
I już nikt nie będzie sam!

2. Będę zawsze dbać o niego,
Tak na co dzień, nie od święta.
Taki zwierzak to jest kumpel,
A o kumplu się pamięta!

Dla rodziców

Jak wspierać koncentrację u dziecka

W dzisiejszych czasach coraz więcej dzieci ma problem z koncentracją uwagi. Jest ona niezwykle ważna , gdyż jest przecież potrzebna przy wszystkich świadomych działaniach. Koncentracja to umiejętność skupienia się na tym, co robimy. Umiejętność koncentracji uwagi jest potrzebna do prawidłowego procesu uczenia się. Umożliwia ludziom zapamiętywanie ważnych informacji, kojarzenie faktów, rozumienie złożonych wypowiedzi.

W wieku przedszkolnym wzrasta zdolność dzieci do koncentracji uwagi na zadaniu. 3-4-latki potrafią być skoncentrowane przez 5-10 minut, a 5-6-latki 15- 20. O zaburzeniach uwagi u dziecka możemy mówić wówczas, gdy stopień koncentracji jest nieadekwatny w stosunku do wieku. Po ukończeniu 5 roku, dziecko powinno posiadać już zdolność podzielności uwagi, tzn. że jest w stanie wykonywać dwie czynności jednocześnie np. słuchać rodzica i bawić się.

Powinno również potrafić skupić się na czymś dłużej bez rozpraszania.

Zaburzenia koncentracji przybierają różną formę i są to między innymi:
Problemy z rozpoczęciem pracy - ociąganie się przed rozpoczęciem zadania, przedłużanie tego momentu, szukanie wymówek, by zadania nie wykonać;
Problemy z utrzymaniem uwagi na zadaniu - odrywanie się od zadania, nie wykonywanie zadań do końca;
Nieefektywny styl pracy - dziecko pracuje szybko, ale niedokładnie czyta polecenia, co powoduje popełnianie wielu błędów;
Wolne tempo pracy - dziecko pracuje bardzo powoli, często przerywa pracę;
Zniechęcenie - dziecko bardzo szybko się męczy, zniechęca, bywa rozdrażnione;
Zapominanie, gubienie rzeczy;
Rozkojarzenie - dziecko jest zamyślone, "buja w obłokach", sprawia wrażenie, jakby nie słuchało, co się do niego mówi.

Co wpływa na koncentrację?

 • Dystraktory – to wszelkiego rodzaju bodźce, które odciągają naszą uwagę od tego, na czym chcemy być skupieni np. hałas, jaskrawe kolory w pokoju, włączony telewizor lub radio.
  Starajmy się ich unikać.
 • Motywacja i pozytywne nastawienie – warunek konieczny do włożenia wysiłku w realizację (szczególnie trudnego) zadania.
 • Przerwy – nawet krótki odpoczynek pozwoli na efektywniejszy powrót do zadania.
 • Dieta – należy pamiętać o zdrowym odżywianiu i piciu odpowiedniej ilości wody.
 • Sen – kiedy jesteśmy wyspani i wypoczęci, osiągamy lepsze efekty.
 • Ćwiczenia – koncentrację można usprawniać dzięki odpowiednim ćwiczeniom.

Dlaczego warto ćwiczyć i rozwijać koncentrację?
Ponieważ koncentracja jest kluczem do lepszej pamięci, efektywnej nauki, pracy, osiągania sukcesów życiowych a nawet zdrowia zarówno psychicznego jak i fizycznego. Koncentracja mobilizuje do twórczego myślenia, pozwala na zrozumienie związków przyczynowo – skutkowych.
Dlatego warto chociaż 2-3 razy w ciągu tygodnia poświęcić czas na gry i zabawy rodzinne.
Większość gier rozwija u dzieci różne umiejętności np. czekania na swoją kolej, planowania, przywidywania, stosowania się do umów i obowiązujących reguł, wytrwania do końca gry, radzenia sobie z przegraną. A oto kilka propozycji zabaw oraz przykłady pozycji umiejętność koncentracji uwagi u dzieci.

Propozycje ćwiczeń i zabaw usprawniających koncentrację uwagi:

 • Układanie puzzli
 • Gry planszowe np. chińczyk, warcaby
 • Labirynty
 • Rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zadań typu: znajdź różnice, którymi różnią się obrazki
 • "Głuchy telefon"
 • Memory - gra polega na łączeniu w pary i zapamiętywaniu, gdzie ukryte są takie same obrazki.
 • Sekwencje
 • Rysowane wzory - dziecko siedzi na podłodze. Zamyka oczy. Druga osoba (rodzic) rysuje mu na plecach np. domek, słońce, kwiat itp. Następnie pytamy je, co zostało narysowane. Jeśli dziecko nie potrafi odpowiedzieć na pytanie - czynność powtarzamy.
 • Pytania do ilustracji – pokazujemy dziecku obrazek i prosimy, aby mu się uważnie przyglądało. Następnie zakrywamy obrazek i zadajemy dziecku różne pytania
 • Czytanie bajki – rodzic czyta opowiadanie lub bajkę, a dziecko ma za zadanie reagować na sygnały (np. umówione słowo "drzewo") np. klaśnięciem lub podniesieniem ręki
 • Rytm – wyklaskujemy lub wytypujemy rytm, a dziecko po nas powtarza. W tym ćwiczeniu dodatkowo rozwijamy u dziecka pamięć słuchową.
 • Czego brakuje? Rozkładamy przed dzieckiem, w jednej linii, kilka przedmiotów (np. piłka, książka ,klocek, auto). Dziecko przygląda się i zapamiętuje kolejność ułożenia. Następnie zasłaniamy mu oczy i zabieramy jakiś przedmiot. Zadaniem dziecka jest zauważenie, co się zmieniło, czego brakuje.
 • Ćwiczenia z zakresu kinezjologii edukacyjnej metodą Paula Dennisona (są to proste ćwiczenia fizyczne wymagające skupienia i doskonalące pracę mózgu).

Nie potrzebujemy specjalistycznych materiałów, aby wspierać koncentrację uwagi naszego dziecka, jednak jeśli mamy trudności z dostosowaniem pomocy to możemy zamówić gotowe materiały, które pomogą nam pracować i osiągać zamierzone efekty. Podczas naszej pracy w przedszkolu oraz w domu z naszymi dziećmi zdarza nam się korzystać z gotowych pomocy.