Liski

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE - luty 2024

Tydzień I: BAJKI, BAŚNIE, BAJECZKI

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie umiejętności odróżniania informacji prawdziwych od nieprawdziwych
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 3
 • rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych
 • ilustrowanie piosenki ruchem
 • kształcenie percepcji słuchowo – ruchowej
 • kształcenie odruchu prawidłowej postawy
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy

Tydzień II: WSPANIAŁE ZABAWY NA ŚNIEGU

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie zainteresowań zabawami zimowymi
 • rozwijanie umiejętności segregowania
 • rozwijanie umiejętności uczestnictwa we wspólnej zabawie
 • kształcenie percepcji słuchowo – ruchowej
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy

Tydzień III: TAJEMNICE KOSMOSU

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie zainteresowań tematyką dotyczącą kosmosu
 • rozwijanie umiejętności matematycznych
 • zaspokojenie podstawowych potrzeb rozwojowych związanych z aktywnością poznawczą
 • rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej
 • rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • kształtowanie odruchu prawidłowej postawy
 • rozwijanie umiejętności plastycznych
 • nauka operowania narzędziami i dostępnym materiałem

Tydzień IV: W DZIECIĘCYM LABORATORIUM

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie ciekawości poznawczych dzieci
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów
 • rozwijanie pamięci i koncentracji uwagi
 • wyrabianie umiejętności reagowania ruchem na dźwięki muzyczne
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • kształtowanie odruchu prawidłowej postawy
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • dbanie o estetykę wykonywanej pracy plastycznej

Piosenka

"ŚNIEG JEST ŚMIESZNY"

1. Śnieg zasypał drogi, pola
jak tu dotrzeć do przedszkola
Białe płatki sypią wkoło
a nam jest wesoło

Ref.: Śnieg jest śmieszny, ha, ha, ha
razem z dziećmi sanki pcha
razem bawi się śnieżkami
coś tam szpacze z bałwanami
sypnie czasem w buzię i
pęka ze śmiechu: hi, hi, hi

2. Place zabaw zasypane
domy w śniegu zakopane
Biały puch wciąż z nieba leci
cieszą się więc dzieci

Ref.: Śnieg jest śmieszny ...

*

Wiersz

"UFOLUDKI Z KOSMOSU"

Ufoludki, ufoludki
to są takie małe ludki
Pierwszy ufoludek uwielbia balony
jego kapelusz jest czerwony
Drugi ufoludek lubi dużo jeść
jego kapelusz jak słońce żółty jest
Trzeci ufoludek lubi małe piski
jego kapelusz jest niebieski