Pszczółki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc kwiecień 2022

TEMATYKA:

  1. Wielkanoc
  2. Wiosna na wsi
  3. Dbamy o przyrodę

 

CELE:

- Zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi, zachęcanie do wypowiadania się w grupie.
- Zapoznanie z tradycją malowania pisanek, rozbudzanie ciekawości poznawczej.
- Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, reagowanie na ustalone sygnały: słowne i muzyczne.
- Rozwijanie sprawności ruchowej, utrwalanie umiejętności ustawiania się w parach, w rzędzie. Wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów wielkanocnych, rozwijanie mowy.
- Zachęcanie do podejmowania działalności plastycznej, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
- Utrwalanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka, zapoznanie z pracą rolnika.
- Utrwalanie nazw i wyglądu zwierząt wiejskich – dorosłych i młodych, zwracanie uwagi na różnice w wyglądzie osobników – dorosłego i młodego.
- Rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewania piosenki, rozwijanie poczucia rytmu. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania, rozwijanie umiejętności liczenia.
- Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, kształtowanie postawy proekologicznej.
- Rozwijanie umiejętności samodzielnego wypowiadania się, zachęcanie do
obserwowania przyrody.
- Rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce, rozwijanie zdolności skupienia uwagi.
- Rozwijanie koncentracji i spostrzegawczości wzrokowej, rozwijanie umiejętności matematycznych.
- Rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej, rozwijanie sprawności ruchowej.
Zachęcanie do dbania o środowisko, poznawanie właściwości fizycznych wybranych odpadów.
- Kształtowanie nawyków ekologicznych, rozwijanie umiejętności klasyfikowania i sprawności manualnej.
- Utrwalanie wiadomości na temat sposobów ochrony przyrody, rozwijanie
umiejętności rachunkowych.

Piosenka

"Pisanki"

Pisanki, pisanki jajka malowane.
Nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek.
Pisanki, pisanki jajka kolorowe. Na nich malowane bajki pisankowe.
Na jednej kogucik, a na drugiej słońce.
Śmieją się na trzeciej laleczki tańczące.
Na czwartej kwiatuszki, a na piątej gwiazdki.
Na każdej pisance piękne opowiastki.

*

Wiersz

"Przyjaciel przyrody"
A. Widzowska

My, przedszkolaki na ziemskiej kuli,
wiemy, że Ziemię trzeba przytulić,
zadbać o lasy, powietrze, wodę,
kwiaty, zwierzęta – całą przyrodę!
To źle marnować wodę w kąpieli
od poniedziałku aż do niedzieli.
Po co bez przerwy nurkować w wannie?
Lepiej z prysznica zrobić fontannę!
Torba foliowa szczerzy zębiska.
– Jestem z plastiku, sztuczna i śliska.
Gdy będę plackiem leżeć na wodzie,
fokom i żółwiom chętnie zaszkodzę!
– Ja także! – wrzeszczy ze szkła butelka.
– W lesie się smażę niczym iskierka,
a gdy rozgrzeję się jak ognisko,
pożar wywołam i spalę wszystko!
– Czy wy nie wiecie, okropne śmieci,
że na planecie mieszkają dzieci?
Szust! Posprzątamy bałagan wielki,
osobno papier, plastik, butelki!
Pstryk! Pamiętamy, by gasić światło,
wiemy, że pożar wywołać łatwo,
a gdy widzimy sarenkę w lesie,
to nie wrzeszczymy, aż echo niesie!
Ten, kto przyrodę niszczy i truje,
niech się kolcami jeża pokłuje!