Pszczółki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc listopad

 

1. Mój dom

• Zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania, zwracanie uwagi na architekturę, dostrzeganie różnic w wyglądzie domów.
• Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, opanowanie tekstu i melodii nowej piosenki.
• Rozwijanie umiejętności matematycznych, zgodne współdziałanie z innymi dla osiągnięcia wybranego celu.
• Rozwijanie reakcji na sygnał, rozwijanie sprawności ruchowej.
• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat, rozwijanie sprawności manualnej.

2. Bohaterowie polskich legend

• Zapoznanie z legendą o powstaniu Warszawy.
• Doskonalenie sprawności manualnej.
• Rozwijanie wyobraźni i pamięci.
• Przyzwyczajanie do uważnego słuchania innych.
• Kształtowanie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi pod względem logicznym i gramatycznym. Rozwijanie wyobraźni.
• Zapoznanie z legendą o powstaniu państwa polskiego.
• Zapoznanie z symbolami narodowymi: flagą i godłem Polski.
• Wzbogacenie zasobu słownictwa o wyrazy: gród, plemię, godło.
• Kształtowanie umiejętności ustalania wyniku dodawania i odejmowania w zakresie dostępnym dzieciom z zastosowaniem liczmanów. Rozwijanie samodzielności i wytrwałości w wykonywaniu zadania.
• Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

3. Moje prawa i obowiązki

• Poznawanie obowiązków poszczególnych członków rodziny; zachęcanie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków.
• Rozwijanie reakcji na ustalone sygnały; rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.
• Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość; rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na przedmiotach i treściach przekazywanych przez nauczyciela
• Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętania poleceń; nabywanie sprawności fizycznej.
• Utrwalanie wiadomości na temat praw i obowiązków dziecka; rozwijanie sprawności manualnej.

4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo

• Zrozumienie konieczności zażywania lekarstw i spokojnego zachowania się podczas ich brania; poznawanie zasad bezpieczeństwa związanych z zażywaniem lekarstw.
• Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej; rozwijanie umiejętności wokalnych.
• Zapoznawanie z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania; rozwijanie sprawności rachunkowych.
• Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętywania poleceń; nabywanie sprawności fizycznej.
• Kształtowanie nawyków higienicznych; rozwijanie sprawności manualnej.

Piosenka do nauki

"Porządki"
sł. i muz. J. Kucharczyk

1. Lubię czystość, więc porządek
w swym pokoju zawsze mam;
książki, misie, samochody,
każda rzecz swe miejsce ma.

Ref.: Co dzień rano łóżko ścielę
i podlewam kwiatki,
pozamiatam, poodkurzam,
posprzątam zabawki.

2. Jak to miło, gdy mój pokój
od rana czystością lśni;
nie potrzeba dużo pracy,
by porządek zawsze był.

Ref.: Co dzień rano łóżko ścielę
i podlewam kwiatki,
pozamiatam, poodkurzam,
posprzątam zabawki

 

"Grozik"

Poszło dziewczę po ziele, po ziele, po ziele,
Nazbierało niewiele, niewiele hej!
Przyszedł do niej braciszek, połamał jej koszyczek.
Oj ty, ty, oj, ty, ty! Za koszyczek zapłać mi!
Oj ty, ty, oj, ty, ty! Za koszyczek zapłać mi!