Pszczółki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec 2023

TEMATYKA:

  1. Dlaczego w marcu jest jak w garncu?
  2. Po czym można poznać, że nadchodzi wiosna?
  3. Z czego to jest zrobione?
  4. Czego potrzebują zwierzęta?

 

CELE:

- Zwrócenie uwagi na nagłe zmiany pogody charakterystyczne dla wczesnej wiosny.
- Określanie pogody i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia.
- Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadań.
- Rozwijanie spostrzegawczości i percepcji wzrokowej.
- Wyrabianie umiejętności reagowania na dźwięki poprzez ruch.
- Zapoznanie z pierwszymi ptakami przylatującymi na wiosnę do Polski.
- Kształtowanie poprawności gramatycznej wypowiedzi ustnej.
- Poznawanie właściwości wody. Wdrażanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania.
- Zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami.
- Budzenie zainteresowań dotyczących gliny i produkcji przedmiotów ceramicznych.
- Rozwijanie wrażliwości dotykowej oraz sprawności manualnej.
- Zapoznanie z etapami produkcji chleba i różnymi rodzajami pieczywa.
- Zdobywanie informacji na temat pochodzenia i zastosowania mleka.
- Poznawanie właściwości fizycznych wełny, pobudzanie zmysłów.
- Utrwalenie wiadomości na temat wybranych zawodów i pochodzenia wybranych produktów
- Uwrażliwianie dzieci na potrzeby zwierząt.
- Wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt żyjących na wsi.
- Wyzwalanie aktywności i ekspresji poprzez rytm i melodię piosenki.
- Doskonalenie artykulacji i dykcji.
- Zapoznanie z nazwami i wyglądem wybranych roślin oraz zwierząt, których środowiskiem życia jest pole.
- Rozpoznawanie zwierząt charakterystycznych dla środowiska leśnego.
- Wzbogacenie wiadomości na temat psa.
- Rozwijanie umiejętności matematycznych.
- Rozwijanie aktywności twórczej.
- Rozwijanie umiejętności manualnych.
- Rozwijanie myślenia logicznego.
- Rozwijanie sprawności ruchowej. Ćwiczenie szybkiej reakcji na hasło.
- Rozwijanie poczucia rytmu.

Piosenka

"Maszeruje wiosna"
sł. i muz. Krystyna Bożek-Gowik

1.Tam daleko gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.
Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.

Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi zielenieje świat !

2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, na ramieniu
małą torebeczkę. Chętnie żuje gumę i robi
balony a z nich każdy jest zielony.

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło...

3. Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas
każda trawka chce być już zielona.
gdybyś zapomniała inną drogą poszła
zima by została mroźna.

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło...

*

WIERSZ:

"Wiosna"
D. Wawiłow

Idzie wiosna po świecie,
piszą o niej w gazecie.
Ma zziębnięte paluszki
i we włosach kwiatuszki.
Biega boso po trawie, trzyma ptaki w rękawie.