Skrzaty

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc kwiecień 2022:

TEMATYKA:

  1. Wiosenne powroty
  2. Wielkanoc
  3. Wiosna na wsi
  4. Dbamy o przyrodę

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

- Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bocian), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)
- Omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd).
- Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Wielkanocy
- Poznawanie wybranych zwierząt hodowanych na wsi (dorosłych i młodych).
- Poznawanie sposobów ochrony środowiska
- Uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
- Rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek
- Rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.
- Poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…)
- Określanie swoich mocnych stron.
- Obserwowanie najbliższego otoczenia (sala, plac zabaw, widok z okna…), wymienianie jego elementów
- Układanie figur, patyczków, klocków według podanego wzoru.
- Wyszukiwanie takich samych obrazków, zabawek
- Układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela
- Rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
- Dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu.
- Liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
- Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
- Wykorzystanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.

Piosenka

"Zielona wiosna"
sł. i muz. D. i K. Jagiełło

Nad brzegiem rzeki żabki siedziały
i coś do ucha sobie szeptały.
Kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum,
kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum.
Przyleciał bociek, usiadł na płocie
i do drugiego boćka klekoce.
Kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle,
kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle.
Wszystko usłyszał mały wróbelek
i przetłumaczył na ptasie trele.
Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir,
ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir.
Wiosna, wiosna, znów przyszła wiosna,
wiosna, wiosna jest już wśród nas.

*

Wiersz

"Wiosenne powroty"
B. Szelągowska

Przyszła wiosna, a tuż za nią ptaki przyleciały.
Teraz będą jak co roku gniazda zakładały.
Bocian lubi patrzeć z góry – dom ma na topoli.
Za to żuraw wśród mokradeł raczej mieszkać woli.
A jaskółka gdzieś pod dachem gniazdko swe zakłada.
Zaś kukułka swoje jajka niesie do sąsiada.
Tyle ptaków powróciło do nas razem z wiosną!
W dużych gniazdach, małych gniazdkach niech pisklęta rosną!