Skrzaty

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc listopad 2021:

TEMATYKA:

  1. Rodzina- największy skarb
  2. Mój dom
  3. Moje prawa i obowiązki
  4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

• podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry
• nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia
• podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego /wiedza o rodzinie/
• dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób; dzielenie się z innymi własnymi radościami
i smutkami oraz przejawianie empatii.
• przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych/ wartości społeczno-moralne/
• uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
mówienie o własnych potrzebach; odpowiadanie na zadane pytania; dzielenie się swoimi
przeżyciami/ komunikowanie się w grupie/
• słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań/ ćwiczenia artykulacyjne/
• rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt hodowanych w domu.
• nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp./ słownictwo/
• rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek./ słuch fonematyczny/
• obserwowanie: - tego, co znajduje się najbliżej dziecka; czynności wykonywanych przez różne osoby; próby ich naśladowania/ spostrzeganie wzrokowe/
• wyszukiwanie takich samych obrazków, zabawek / percepcja wzrokowa/
• skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela/ uwaga/
• wskazywanie i nazywanie u siebie części ciała wymienionych przez nauczyciela/ orientacja przestrzenna/
• porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek); dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi);
• dopasowywanie i dobieranie przedmiotów tak, aby tworzyły pewną całość (np. to są klocki do budowania wieży, a te – do ułożenia domku) /klasyfikowanie/
• posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym/ liczenie/
• dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach; układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych / intuicja geometryczna/
• słuchanie piosenek śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
• uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych; poznawanie kołatki, tamburynu; odpowiednie reagowanie na różne sygnały dźwiękowe/ muzyka, śpiew, instrumenty/
• poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego/technika/

Piosenka

"Moja rodzina"
sł. i muzyka B. Forma

1. Kiedy jest mi smutno,
mama mnie pocieszy,
mocno mnie przytuli
nigdzie się nie spieszy.

Ref.: Mama, tata, siostra, brat,
to jest mój rodzinny świat.
Teraz chcę powiedzieć wam
Dobrze, że rodzinę mam

2. Z siostrą albo z bratem
często się bawimy,
rower, piłka, rolki –
bardzo to lubimy.

Ref.: Mama, tata..

3. Z tatą porozmawiać
mogę dnia każdego,
jest mym przyjacielem
i dobrym kolegą.

Ref.: Mama, tata..

*

Wiersz

"Owoce i warzywa"
(sł. i muz. B. Forma)

1. Gruszki, śliwki, jabłka,
ludzie je zjadają,
słodkie i witamin
wiele w sobie mają.

Ref.: Witamina A, witamina C
są w owocach i warzywach.
Każdy o tym wie.

2. Groszek, pomidory
i inne warzywa
zdrowe i dlatego
często je spożywaj.

Ref.: Witamina A...

3. Zupa jarzynowa,
przecier ogórkowy.
Jedz warzywa i owoce,
będziesz zawsze zdrowy.