dane adresowe + BIP

  • Przedszkole nr.9, ul. Pogodna 5, 20-321 Lublin;
  • tel.: 81 744 16 67;
  • e-mail: poczta@p9.lublin.eu;
  • Czynne: 6.00 - 17.00

Sówki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc czerwiec

DZIECI Z CAŁEGO ŚWIATA
Budowanie zainteresowania własnym świętem; Wzbudzanie zainteresowania życiem dzieci;Porównanie warunków życia na różnych kontynentach; Wprowadzanie dzieci w świat wartości. Doskonalenie umiejętności liczenia; rozwijanie umiejętności wokalnych, rozwijanie sprawności fizycznej.

MOJE PODWÓRKO
Rozwijanie mowy; doskonalenie sprawności manualnej. Rozwijanie mowy; rozwijanie sprawności fizycznej. Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania; wyrabianie u dzieci umiejętności właściwego zachowania się względem innych osób. Kształtowanie poczucia rytmu; zapoznanie z etapami rozwojowymi pszczoły.

WKRÓTCE WAKACJE
Zachęcanie do czynnego wypoczynku podczas wakacji; Uświadamianie zagrożeń związanych z wakacyjnym odpoczynkiem; kształtowanie poczucia rytmu. Rozwijanie mowy; rozwijanie sprawności fizycznej. Zwracanie uwagi na przedmioty potrzebne podczas wakacyjnych wędrówek; rozwijanie sprawności manualnych. Prezentowanie własnych umiejętności.

WIERSZ DO NAUKI

"WARTOŚCI" /fragment/

Prawo ma każdy do zdania własnego
i nic nikomu nigdy do tego.
Ważne by z szacunkiem do ludzi podchodzić,
nawet gdy trudno nam się z nimi zgodzić.
Empatia to jest też rzecz ważna
i jak szacunek jest równie poważna.
Dzięki niej wiemy jak inny się czuje,
nawet gdy tego nie okazuje.
Lepiej rozumieć wtedy możemy
drugiego człowieka – jeśli tylko chcemy.

Piosenka do nauki

Piosenka o honorze i odwadze
słowa i muzyka: Jerzy Kobyliński

Do błędu się przyznać, za niego przeprosić
Honor i odwagę w swoim sercu nosić
Tchórz tylko kłamie, ciągle, bo się boi
Mądrym dzieciom kłamstwo nigdy nie przystoi.
    Ref:  Honor i odwaga w życiu nam pomaga.
            Warto być przy tym zawsze  przyzwoitym.
Ty silny jesteś bo znasz swe słabości
Prawo masz się mylić, mieć wątpliwości
Odwaga to pewność, a nie wywyższanie
Stanąć przed światem, bronić własne zdanie.
       Ref: Honor i odwaga….
Odwaga jest wtedy, gdy umiesz odmówić
Gdy ktoś cię do złego próbuje namówić.
Honor i odwaga są jak powietrze
Bez nich jesteś tylko jak piórko na wietrze