Żabki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc kwiecień 2022:

TEMATYKA:

 1. Jedziemy na wieś.
 2. Wielkanoc.
 3. Ziemia krąży w kosmosie.
 4. Nasza Ojczyzna.

CELE:

 • Poznawanie pierwszych zwiastunów wiosny.
 • Zapoznanie z wyglądem i nazwami pierwszych wiosennych kwiatów.
 • Dostrzeganie zmian w przyrodzie wiosną.
 • Zapoznanie z wyglądem i nazwami wybranych ptaków: bociana, kukułki, jaskółki, szpaka.
 • Nazywanie części rośliny: łodygi, liści, kwiatu.
 • Wyzwalanie aktywności poznawczej poprzez zadawanie pytań i dzielenie się swoimi obserwacjami.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
 • Poszerzenie wiadomości na temat prac wykonywanych wiosną w ogrodzie oraz narzędzi ogrodniczych.
 • Utrwalenie nazw pór roku.
 • Wdrażanie do dbania o Ziemię na co dzień poprzez: oszczędzanie wody, papieru, prądu, segregację śmieci, używanie toreb wielokrotnego użytku.
 • Utrwalenie kolorów pojemników na śmieci i ich przeznaczenia zgodnie z kolorem
 • Doskonalenie umiejętności segregowania śmieci.
 • Poznanie znaczenia wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt.
 • Wdrażanie postaw proekologicznych – oszczędne gospodarowanie wodą
 • Utrwalenie zasad obowiązujących podczas wyjścia poza teren przedszkola – rozumienie konieczności przestrzegania umów.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
 • Kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach.
 • Rozumienie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym
 • Używanie pojęć: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”.
 • Poznanie wszystkich instrumentów wchodzących w skład orkiestry symfonicznej.
 • Wzbogacenie słownika dzieci o słowo dyrygent oraz zrozumienie jego roli podczas koncertu.
 • Przypomnienie zasad kulturalnego zachowania się podczas koncertu
 • Zapoznanie z wybranymi postaciami wielkich kompozytorów, w tym Fryderyka Chopina.
 • Uwrażliwienie na piękno muzyki.
 • Bogacenie słownictwa dzieci o wyrazy związane z pracownikami teatru.
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania się w teatrze.
 • Poznanie różnych form teatru i rodzajów lalek teatralnych.
 • Kształtowanie pamięci, rozwijanie poczucia rytmu.
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego poprzez dzielenie wyrazów na sylaby.
 • Wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami .

Piosenki

"Maszeruje wiosna"

Tam daleko gdzie wysoka sosna maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki i jeden warkoczyk krótki.

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat gdy go w górę wznosi zielenieje świat!

Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, na ramieniu małą torebeczkę,
chętnie żuje gumę i robi balony a z nich każdy jest zielony.

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło lecą…

Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas każda trawka chce być już zielona,
gdybyś zapomniała inną drogą poszła zima by została mroźna.

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło lecą…

*

"Wiosenny rock"

1.
Kto lubi kolor zielony, kto z wiosną w zielone gra
Ten nigdy nie jest zmartwiony, ten uśmiech wesoły ma.

Ref: Wiosną można iść na spacer i nie zmarznie się na kość.
Wiosną całkiem jest inaczej, wiosna to jest miły gość.

2.
Kto lubi kwiaty i łąkę, kto lubi słońce i wiatr,
Kto chciałby spotkać biedronkę niech idzie wraz ze mną w świat.
Ref: Wiosną można iść na spacer i nie zmarznie się na kość.
Wiosną całkiem jest inaczej, wiosna to jest miły gość!