Żabki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc styczeń 2022:

TEMATYKA:

 1. Nowy Rok.
 2. Bale w karnawale.
 3. Święto babci i dziadka.
 4. Zimowa olimpiada.

CELE:

 • kształtowanie zainteresowania czytaniem, wspieranie podejmowania prób czytania.
 • doskonalenie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • wzbogacenie wiedzy dotyczącej mierzenia czasu,
 • doskonalenie umiejętności poprawnego chwytu pisarskiego podczas wykonywania ćwiczeń graficznych,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad zabawy,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania rytmu i stałego następstwa dni i nocy,
 • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych,
 • utrwalenie charakterystycznych cech pór roku,
 • rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej poprzez aktywny udział w grach i zabawach,
 • poznanie zwyczajów związanych z karnawałem,
 • rozwijanie umiejętności integracyjnych,
 • kształtowanie nawyku uważnego słuchania tekstów literackich,
 • kształtowanie świadomości własnego ciała oraz orientacji przestrzennej,
 • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się pojęciami: mniej lub więcej,
 • wzbudzanie uczuć przywiązania i szacunku do osób starszych,
 • kształtowanie rozumienia aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 5 i 6
 • kształtowanie rozumienia stosunków przestrzennych i pojęć prawa–lewa strona.
 • umacnianie więzi rodzinnych,
 • ćwiczenie spostrzegawczości i logicznego myślenia,
 • doskonalenie umiejętności liczenia, posługiwanie się liczebnikami głównymi,
 • rozwijanie inwencji twórczej,
 • poszerzanie doświadczeń konstrukcyjno-plastycznych,
 • kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do starszych,
 • rozwijanie umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi na określony temat,
 • orientowanie się, jakie pokrewieństwo istnieje w najbliższej rodzinie,
 • rozwijanie zainteresowań sportowych dzieci,
 • wzbogacenie wiedzy na temat igrzysk olimpijskich i sportów zimowych,
 • utrwalenie kształtów i nazw figur geometrycznych,
 • poznanie wybranych regionów Polski,
 • budzenie przywiązania i wrażliwości na piękno ojczystego kraju,
 • utrwalenie charakterystycznych cech aktualnej pory roku,

Wiersz

Karnawałowa zabawa
autor: B. Forma

Karnawał w przedszkolu -
stroimy więc sale.
Ma być w nich bajkowo,
przytulnie, wspaniale.

Są zwoje serpentyn,
wieszamy lampiony,
gwiazdeczki błyszczące
i barwne balony.

Pląsamy po sali,
to świetna zabawa.
Są stroje bajkowe,
niech żyje karnawał.

Zabawne konkursy,
występy artystów,
zagadki i nowych
tysiące pomysłów.

Wesołą zabawę
wodzirej prowadzi.
Jak tańczyć każdemu
na pewno doradzi.

Zabawa w przedszkolu,
wesoła zabawa.
Niech trwa jak najdłużej
wspaniały karnawał

*

Piosenka

Dziadku nasz kochany
sł. A. M. Grabowski muz. M. Melnicka-Sypko

Dziś mamy Dzień Dziadka, wspaniała to gratka
dla wszystkich dzieciaków: dziewczynek, chłopaków!
Ref. Dziadku, dziadku, dziadku, dziadku nasz kochany
tyle pięknych kwiatów dzisiaj Tobie damy!
Dla łysych, wąsatych dla chudych, brzuchatych,
dla wszystkich dziadziusiów – buziaki od wnusiów!!!
Ref. Dziadku, dziadku, dziadku, dziadku nasz kochany
tyle pięknych kwiatów dzisiaj Tobie damy!