Żabki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc kwiecień 2023:

TEMATYKA:

  1. Ekologia na co dzień.
  2. Książka skarbnicą wiedzy.
  3. Doznawanie uczuć jest ważne.
  4. Matematyka na co dzień.

CELE:

- Kształtowanie prawidłowych reakcji na negatywne zmiany w otoczeniu
przyrodniczym poprzez aktywny udział w oszczędzaniu naturalnych zasobów,
- Nabywanie wiedzy na temat potrzeby segregacji śmieci oraz sposobu segregacji odpadów,
- Kształtowanie empatycznego stosunku do zwierząt i wykazywanie wrażliwości na ich los ,
- Wykonywanie różnych prac zwiększających sprawność manualną,
- Poznawanie procesu powstawania książki oraz dzielenie książek na poszczególne kategorie,
- Rozwijanie pozytywnego stosunku do książki, potrzeby jej szanowania i odkładania na miejsce,
- Utrwalanie wiedzy na temat zasad zachowania się w bibliotece,
- Doskonalenie umiejętności klasyfikowania i segregowania wg podanej cechy,
- Budzenie zainteresowań matematycznych,
- Utrwalanie wyglądu cyfr,
- Doskonalenie umiejętności liczenia i tworzenia zbiorów równolicznych,
- Pobudzanie i rozwijanie twórczego myślenia, wyciszanie negatywnych napięć i emocji,
- Rozwijanie inteligencji emocjonalnej,
- Wzbogacanie słownika dzieci o pojęcia związane z emocjami,
- Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci,
- Wyzwalanie aktywności i ekspresji poprzez rytm i melodię piosenki,
- Rozwijanie aktywności ruchowej,

Piosenka

"Świat w naszych rękach"

1.  Ci co lubią segregację
Otóż oni mają rację
Gdy w osobne pojemniki
Lecą papier szkło plastiki

Ref. Cały świat jest w naszych rękach
Właśnie o tym ta piosenka
Możesz dbać o cały świat
Chociaż masz niewiele lat
… Cały świat jest w naszych rękach
Właśnie o tym ta piosenka
Możesz dbać o cały świat
Chociaż masz niewiele lat

2.  A recykling trudne słowo
Chodzi o to by na nowo
Z naszych śmieci zrobić coś
Papier plastik albo szkło

Ref.

3.  Więc dorośli oraz dzieci
Posłuchajcie
Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś
Żeby jutro dobrze żyć

Ref.