Żabki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec 2023:

TEMATYKA:

  1. Piramida zdrowia.
  2. Świat się zmienia.
  3. Wiosno gdzie jesteś?
  4. Mieszkańcy domu i zagrody.

CELE:

- Poszerzanie wiadomości na temat zdrowego trybu życia,
- Nabywanie zdrowych nawyków żywieniowych,
- Rozwijanie sprawności ruchowej,
- Wykonywanie różnych prac zwiększających sprawność manualną,
- Zainteresowanie osiągnięciami w dziedzinie wynalazków,
- Dostrzeganie różnic przyczynowo- skutkowych,
- Zainteresowanie obserwowanymi zjawiskami przyrodniczymi,
- Dostrzeganie następstw:: pór roku, dni tygodnia, pór dnia,
- Utrwalanie i wzbogacanie słownictwa służącego do opisywania stosunków pogodowych,
- Doskonalenie umiejętności nazywania i rozpoznawania roślin na podstawie cech charakterystycznych,
- Zapoznanie z pierwszymi ptakami przylatującymi na wiosnę do Polski,
- Wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt żyjących na wsi,
- Wykonywanie prac plastycznych inspirowanych literaturą i zjawiskami przyrodniczymi,
- próby czytania prostych wyrazów z poznanych liter
- ustalanie równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary,
- Wyzwalanie aktywności i ekspresji poprzez rytm i melodię piosenki,
- Rozwijanie poczucia rytmu,

Piosenka

"Kiedy wiosna przyjdzie do nas"

I. Kiedy wiosna przyjdzie do nas
roześmiana i zielona.
Razem z wiosną wszystkie dzieci
zaśpiewają tak:

Ref:
Zielona trawa, zielony mech,
zielona żaba rechu, rechu, rech.
Zielona trawa, zielony mech,
zielona żaba rechu, rechu, rech.

II. Rośnie trawa, rosną liście,
rosną szybko dzieci wszystkie.
Przyleciały już bociany
i klekocą tak:

Ref:
Zielona trawa, zielony mech…

III. W lesie kwitnie już zawilec,
obudziły się motyle.
A wieczorem nad łąkami
słychać żabi śpiew.

Ref:
Zielona trawa, zielony mech…