Zajączki

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień 2023

  1. Przygotowania do Świat Wielkanocnych
  2. Co słychać, Pani Wiosno?
  3. Pogoda w kratkę
  4. Małe odkrycia

UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:

- Poznaje tradycje i zwyczaje związane z obchodem Świąt Wielkanocnych,
- Wie, co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyku. Poznaje symbole świąteczne.
- Rozróżnia kraszankę i pisankę.
- Rozwiązuje zagadki dotyczące świąt.
- Rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki.
- Omawia życie ptaków wiosną (budowanie gniazd).
- Słucha z uwagą czytanego tekstu, odpowiada na pytania dotyczące opowiadania.
- Dobiera dwa obrazki, które do siebie pasują.
- Wyszukuje obrazki bociana wśród innych obrazków.
- Wykonuje proste obliczenia na podstawie obrazków.
- Określa zaobserwowaną pogodę i zjawiska atmosferyczne
- Zauważa zmiany pogodowe
- Odtwarza wiersz z pamięci
- Czyta symbole zjawisk pogodowych
- Wykonuje eksperymenty plastyczne, maluje farbami i ozdabia, rysuje
- Kształtuje szybką reakcję na bodźce
- Szybko reaguje na sygnał dźwiękowy
- Tworzy ozdoby świąteczne według własnego pomysłu.
- Wyrabia nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała
- Wodzi palcem po śladzie, lepi z masy solnej i plasteliny, uczy się wycinać, przewleka, rysuje po śladzie, ugniata, wałkuje, wykrawa
- Rozwiązuje zagadki słowne, dzieli wyrazy na sylaby, uczy się rymowanki, recytuje
- Rozpoznaje kolejność wykonywanych czynności i ich rozmieszczenie w czasie
- Dopasowuje elementy zgodnie z tematyką, czyta obrazy, rozwija logiczne myślenie
- Rozpoznaje i nazywa przedmioty za pomocą dotyku
- Przelicza elementy
- Uważnie słucha poleceń nauczyciela

Piosenka

niemiecka melodia ludowa sł.: J. Hilchen

1. Ku-ku, ku-ku, precz zimo zła!
Już bociek leci… Cieszą się dzieci.
Wiosna, wiosna idzie przez świat!

2. K u-ku, ku-ku, już kwitnie sad.
W gałęziach drzewa już ptaszek śpiewa.
Wiosna, wiosna idzie przez świat!

3. K u-ku, ku-ku, już ciepły wiatr…
Zatańczmy wkoło, bo nam wesoło.
Wiosna, wiosna idzie przez świat

*

Wiersz

"Idą święta"
D.Kossakowska

Idą święta wielkanocne wielkimi krokami.
A na niebie grzeje słońce swymi promieniami.
Będą babki wielkanocne i smaczne mazurki.
I pisanki kolorowe, z tych jajek od kurki.