O nas

O naszym przedszkolu

Przedszkole czynne jest w godzinach 6.00 - 17.00, przez cały rok szkolny z wyłączeniem przerwy wakacyjnej, dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy. Opieką całodzienną jest w stanie objąć 125 dzieci.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci o zbliżonym wieku. Zasady doboru dzieci mogą uwzględniać również: stopień rozwoju dziecka, potrzeby, zainteresowania, uzdolnienia czy wzajemne sympatie.

W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów. Z usług oddziałów jedenastogodzinnych korzysta 125 dzieci. Oddziały całodzienne funkcjonują w godzinach od 6.00 do 17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W oddziałach jedenastogodzinnych pracują dwie nauczycielki na zmianę. Do każdego oddziału przydzielona jest woźna oddziałowa. W grupie dzieci trzyletnich zatrudniona jest pomoc nauczyciela.

Przedszkolem zarządza dyrektor. Obsługę finansową przedszkola prowadzi Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty

Przedszkole zapewnia wyżywienie składające się z trzech posiłków, przygotowywanych we własnej kuchni. Blokiem żywieniowym kieruje referent do spraw zaopatrzenia.

Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora i radę pedagogiczną. Uwzględnia on wytyczne podstawy programowej oraz potrzeby i oczekiwania rodziców.

Dlaczego warto wybrać nasze przedszkole?

  • Wysoko wykwalifikowana i kreatywna kadra
  • Pracujemy systemem otwartym, opartym na metodach aktywizujących
  • Przestronne, przystosowane dla dzieci pomieszczenia
  • 3 posiłki dziennie