Nauczanie

Wychowanie przedszkolne

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym

Wynikające z powyższego celu zadania nauczyciele realizują w ramach określonych obszarów edukacyjnych, które są wytyczone przez wiodące programy pracy z dziećmi - "Program wychowania przedszkolnego wspomagający rozwój aktywności twórczej dzieci. Jestem częścią świata"

 • Poznawanie i rozumienie siebie i świata.
 • Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie.
 • Nabywanie umiejętności poprzez działanie.
 • Budowanie systemu wartości.

realizowane programy

 • “Zbieram, poszukuję, badam”

  Program wychowania przedszkolnego. Autorzy: Dorota Dziamska i Marzena Buchnat. Jest to unikalny program wychowania przedszkolnego, skierowany do nauczycieli, którzy są otwarci na nowe wyzwania i…

 • “Dar zabawy”

  Program wychowania przedszkolnego  F. Froebel - Barbara Bilewicz-Kuźnia, Sylwia Kustosz i Katarzyna Małek Integracja treści, indywidualizacja pracy, uwzględnianie specjalnych potrzeb edukacyjnych, zabawa, kontakt z naturą,…

 • “Dziecięca matematyka”

  Program Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej w zakresie edukacji matematycznej; "Dziecięca Matematyka" łączy intensywny rozwój intelektualny z kształtowaniem odporności emocjonalnej oraz z ćwiczeniem umiejętności matematycznych.…

 • “Przedszkolaki – Krok Pierwszy / Drugi”

  "Przedszkolaki - Krok Pierwszy", "Przedszkolaki - Krok Drugi" - Polska Fundacja dzieci i Młodzieży Zdaniem wielu autorów na kształtowanie się sylwetki społeczno –moralnej dziecka w…

programy własne nauczycielek

Ja w świecie muzyki

autorstwa Beaty Bąk, Barbary Szczepaniuk i Ewy Kosackiej

Ściana pełna liter

autorstwa Małgorzaty Gustaw i Marty Szotowicz

Program edukacji zdrowotnej

autorstwa Beaty Bąk i Barbary Szczepaniuk

It’s so much fun

program do nauki języka angielskiego autorstwa Agnieszki Sarat

Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka w wieku przedszkolnym

program autorstwa Agnieszki Sarat

Polska – moja Ojczyzna

projekt patriotyczny autorstwa Małgorzaty Gustaw

Bon ton czyli Savoir-vivre dla dzieci

program kształtujący szeroko pojętą kulturę bycia autorstwa Agnieszki Sarat

Witajcie w przedszkolu

projekt adaptacyjny autorstwa Beaty Bąk i Barbary Szczepaniuk