Przedszkole nr.9 © 2013

Nauczycielki

Agnieszka Sarat

 

Nauczyciel mianowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz psychologia. Nauczyciel języka angielskiego- certyfikat CEF.

 

Konsultacje: Środa 15.00- 15.30 

Agnieszka Samolej

 

Nauczyciel stażysta. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

Konsultacje: Poniedziałek 15.30- 16.00 

Gr 3. Sówki

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

 
 

Dzień dobry! Propozycjena poniedziałek 6.04.

„Tak czy nie?”

Zadawaj dzieciom pytania, na które mogą odpowiedzieć jedynie „tak” lub „nie”.

Zadawaj pytania łatwe i trudne, czasem też niech będą dowcipne. Np.:

Czy można jeść makaron?

Czy kot jest zwierzęciem?

Czy ocet ma słodki smak?

Czy banany są czerwone?

Czy chłopcy noszą spódnice?

Czy myszy noszą spodnie?

 

"Domowe akwarium"- praca plastyczna

Przygotuj:

- pudełko z kartonu

- klej, nożyczki

- muszelki, kamyki

- papier kolorowy

- kredki, mazaki

- bibułę

- plastelinę, sznurek, nici

Cel:

Poprzez udział w wyzwaniu stworzysz akwarium, które wykorzystasz do swobodnych zabaw w domu .

Co masz zrobić?:

Krok 1. Przygotuj i zgromadź materiały, które wykorzystasz do wykonania akwarium.

Krok 2. Oklej pudełko bibułą, papierem kolorowym lub innymi materiałami, które posiadasz w domu.

Krok 3. Narysuj na kartce mieszkańców akwarium i wytnij rybki z kolorowego papieru. Jeśli nie masz kolorowego papieru narysuj rybki na kartce i pokoloruj je kredkami, mazakami. Do zabawy możesz wykorzystać również pluszowe zabawki które masz w domu.

Krok 4. Do tworzenia akwarium wykorzystaj kamyki, muszelki lub inne materiały, które masz w domu. Powodzenia!

 
 
 
 
 

Propozycje nauczyciela katechety

 

Zadanie 1

Wspólnie z rodzicami znajdź w Piśmie św. swój ulubiony fragment. Może to być jedno zdanie, cytat, a może dłuższy fragment?

 

Zadanie 2.

Poproś rodziców aby napisali Ci wybrany tekst na kartce, a ty zrób samodzielnie wkoło niego jakąś piękną ramkę. Ozdób ją kwiatkami, kółeczkami, szlaczkami, czym tylko chcesz!!

 

*Dla chętnych dzieci propozycja, aby wybranego fragmentu nauczyły się na pamięć jak wierszyka.

 

* Dołączam również piosenkę pt. Czytaj biblię i módl się co dzień, zachęcam do nauczenia się śpiewać i pokazywać

 

Link do piosenki: https://m.youtube.com/watch?v=8L47qSecyYU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN PRACY NA MIESIĄC CZERWIEC

 

TEMATYKA

1.DZIEŃ DZIECKA

2.ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE

3.LATO

4.WAKACJE

 

Cele wychowawczo-dydaktyczne:

Poszerzenie słownika dzieci o pojęcia: prawa i obowiązki.

Przybliżenie dzieciom zasad życia w społeczności

Uświadamianie dzieciom różnorodności kulturowej na świecie.

Zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania jako gość i gospodarz

Kształtowanie umiejętności wypowiedzi o marzeniach i uważnego słuchania tego, co mówią inni.

Poszerzanie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce.

Rozwijanie umiejętności wskazywania cech różniących zwierzęta (większy – mniejszy) oraz cech wspólnych (wygląd, środowisko życia, pożywienie).

Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta.

Zapoznanie dzieci z podstawowymi cechami klasyfikacji zwierząt: ssaki, ptaki, gady, płazy, owady.

Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania bezpieczeństwa w lesie w stosunku do zwierząt: nie podchodź, nie dotykaj, nie uciekaj.

Zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich roli.

Wdrażanie dzieci do ostrożności w kontaktach z roślinami;  rozwijanie wiedzy o barwach, kontrastach.

Uświadamianie dzieciom sposobów bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach pogodowych.

Kształtowanie świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku, pory dnia.

Zachęcanie dziecka do świadomej obserwacji otaczającego je świata

Zapoznanie dzieci z pracą artystów: malarzem, rzeźbiarzem, poetą, muzykiem.

Rozwijanie wyobraźni i kreatywności przez układanie pejzaży górskich z figur geometrycznych.

Porządkowanie wiedzy dzieci na temat rzek, jezior, mórz.

Doskonalenie umiejętności koordynacji ruchowej i orientacji.

Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa –  postępowania w przypadku zgubienia się.

Rozwijanie u dzieci umiejętności bezpiecznego posługiwania się danymi identyfikacyjnymi: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres.

Kształtowanie umiejętności rozpoznawanie zapisu imion: własnego i innych.

Zapoznanie dzieci z funkcją pocztówek i zachęcenie do wysyłania kartek z wakacji do przedszkola.

Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.