Przedszkole nr.9 © 2013

 

gr.5 Kotki

Aktualności

nauczycielki

w grupie Kotki

 

Małgorzata Gustaw

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie licencjackie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Konsultacje z nauczycielką:

czwartek 16.00-16.30

Agnieszka Sarat

Nauczyciel mianowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia, nauczyciel języka angielskiego - certyfikat FCE.

 

Konsultacje z nauczycielką:

poniedziałek 15.00-15.30

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

 

Luty w grupie „Kotki”

 

Tematyka tygodniowa:

1. Gdzieś daleko za zaśnieżoną górą i zamarzniętą rzeką

2. To poważna sprawa - mamy swoje prawa

3. W świecie bajek i baśni

4. Gotowi do jazdy? - znamy różne pojazdy

 

Cele wychowawczo – dydaktyczne:

przybliżenie dzieciom warunków życia na biegunie północnym i południowym

• zapoznanie dzieci ze zwierzętami polarnymi

• kształtowanie u dzieci wrażliwości na dobro, piękno, prawdę

• kształtowanie u dzieci opiekuńczości i odwagi

• rozwijanie u dzieci intuicji geometrycznej

• prowadzenie litery drukowanej i pisanej s

• wdrażanie dzieci do poszanowania własności swojej, cudzej oraz do odpowiedzialności za realizację obowiązków

• kształcenie u dzieci umiejętności przewidywania następstw różnych działa

• uświadamianie dzieciom konieczności powiadamiania dorosłych o sytuacjach wywołujących poczucie zagrożenia

• kształtowanie poję związanych z miarą długi – krótki”, szeroki – wąski”

•wdrażanie do zachowa świadczących o tolerancji i akceptowaniu innych

• kształcenie umiejętności klasyfikowania obiektów

• wprowadzenie drukowanej i pisanej litery w

• zapoznanie dzieci z wybranymi utworami literackimi oraz ich adaptacjami filmową i rysunkową

• doskonalenie umiejętności odróżniania fikcji od zdarzeń rzeczywistych

• rozbudzanie u dzieci zainteresowania dziecięcymi czasopismami

• rozwijanie twórczego myślenia

• kształtowanie pojęcia liczby 1

• prowadzenie drukowanej i pisanej litery g

• wzbogacenie wiadomości dzieci o treści z zakresu transportu lądowego, powietrznego i wodnego.

• zapoznanie dzieci z samochodami o specjalnym przeznaczeniu.

• zachęcanie dzieci do dzielenia się doświadczeniami związanymi z podróżami krajowymi i zagranicznymi.

• zapoznanie dzieci ze sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach w podróży.

• uwrażliwianie dzieci na kulturę osobistą w miejscach publicznych oraz dbanie o czystość w miejscach tymczasowego pobytu.  

• kształtowanie u dzieci poję związanych z określeniem wagi ciężki”, cięższy”, najcięższy”.