Przedszkole nr.9 © 2013

gr.5 Pszczoły

Aktualności

nauczycielki

w grupie Pszczoły

Konsultacje z nauczycielką:

środa 15.30-16.00

Konsultacje z nauczycielką:

środa 13.30-14.00

Małgorzata Bartnik

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Mirosława Matysiak

Nauczyciel mianowany. Wykształcenie licencjackie o kierunku pedagogika przedszkolna

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

 

 

KWIECIEŃ

 

1.Tematyka  : „Wiosna, wiosna ach to Ty”

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze :

- Zapoznanie dzieci ze zwiastunami  utworami wiosny  :

 Zmiany w pogodzie, pierwsze wiosenne kwiaty, przyloty ptaków

- Założenie wiosennego kącika przyrody

- Rozwijanie twórczego myślenia

- Wprowadzenie litery pisanej i drukowanej „r”, „R” oraz „f” i „F”

- Wprowadzanie znaków matematycznych więcej , mniej

 

2. Tematyka : „Na wsi”

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

- Zapoznanie ze zwierzętami mieszkającymi na wiejskim podwórku

- Omówienie i degustacja produktów wytwarzanych z mleka

- Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter

- Kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się znakami mniej oraz więcej

 

3. Tematyka : „Dobra kondycja i dobre zdrowie wszystko  Ci o nich przedszkolak opowie”

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

- Rozwijanie nawyku o codzienna higienę ciała i jamy ustnej

- Kształtowanie właściwych postaw i zachowania podczas wizyty u lekarza oraz w sytuacji choroby

- Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu i  dbania o kondycję

- Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem

Porównywanie liczebności zbiorów, utrwalanie pojęć mniej , więcej , tyle samo.

- Klasyfikacja przedmiotów c.d.