Przedszkole nr.9 © 2013

gr.5 Pszczoły

Aktualności

nauczycielki

w grupie Pszczoły

Konsultacje z nauczycielką:

środa 15.30-16.00

Konsultacje z nauczycielką:

środa 13.30-14.00

Agnieszka Krzywicka

Nauczyciel stażysta Wykształcenie wyższe licencjackie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Mirosława Matysiak

Nauczyciel mianowany. Wykształcenie licencjackie o kierunku pedagogika przedszkolna

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

 

CZERWIEC

 

 

1.Tematyka : „ Szukamy lata na drzewach i kwiatach”

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze :

- kształtowanie umiejętności kulturalnego prowadzenia rozmów

Włączanie się w dyskusję i uważne słuchanie

- Dostrzeganie zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym w lecie

-Rozwijanie postawy poszanowania środowiska rozmowa na temat ochrony lasów i korzyści jakie człowiek czerpie z lasu – tworzenie „kodeksu lasu”

- Doskonalenie trudności czytania w zakresie poznanych liter

 

2. Tematyka : „Wakacje tuż tuż”

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

- zapoznanie z różnymi regionami Polski /góry, morze jeziora/ jako miejscami letniego wypoczynku

- Przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy w czasie wakacji

- Kształtowanie umiejętności rozwiązywanie i rozwiązywania zadań tekstowych

- Utrwalanie poznanych cyfr i znaków matematycznych

 

3. Tematyka : „Żegnamy przedszkole po wakacjach spotkamy się w szkole” – 2 tygodnie

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

- Wdrażanie d przestrzegania przez dzieci zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych

- Kształtowanie postaw odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo i zdrowie podczas planowania zabaw

- Przygotowanie do podjęcia roli ucznia , kształtowanie u dzieci pozytywnego nastawienia do szkoły. Wdrażanie do przygotowywania sie na zajęcia lekcyjne i odrabianie prac domowych