Przedszkole nr.9 © 2013

gr.5 Pszczoły

Aktualności

nauczycielki

w grupie Pszczoły

Konsultacje z nauczycielką:

środa 15.30-16.00

Konsultacje z nauczycielką:

środa 13.30-14.00

Małgorzata Bartnik

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Mirosława Matysiak

Nauczyciel mianowany. Wykształcenie licencjackie o kierunku pedagogika przedszkolna

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

                                  Marzec  

1.Tematyka  : „ Lubię książki”

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze :

- Zapoznanie dzieci z wybranymi utworami literackimi oraz ich  adaptacjami: filmową i rysunkową

- Zapoznanie z etapami powstawania książki

- Rozwijanie twórczego myślenia

- Wprowadzenie litery pisanej i drukowanej „s”, „S”

- Dodawanie i odejmowanie na kartkach w zakresie 10

 

2. Tematyka : „Świat oczami artysty”

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

- Uwrażliwianie dziecko na piękno dzieł sławnych artystów

- Zachęcanie dzieci do samodzielnego tworzenia

- Wprowadzenie litery pisanej i drukowanej „z”„Z”

- klasyfikowanie przedmiotów

 

3. Tematyka : „Woda źródłem życia”

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

- Tworzenie warunków do powstawania ekosystemu wodnego oraz znaczenia wody dla rozwoju życia na Ziemi

- Poznanie niektórych przyczyn zanieczyszczenia wód oraz kształtowanie nawyku oszczędzania wody

- Wprowadzenie litery pisanej i drukowanej „w” „W”

- Klasyfikacja przedmiotów c.d.

 

4. Tematyka : „O wiosennych świętach każdy z Nas pamięta”

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

- Prezentacja zwyczajów i obrzędów ludowych związanych ze Świętami Wielkanocnymi

- Wdrożenie do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniu do świąt

- Prezentacja sztuki ludowej: muzyki ,rękodzieła ,rozwijanie wrażliwości na   jej piękno

- Kształtowanie umiejętności redagowania życzeń wielkanocnych

- Wprowadzenie litery pisanej i drukowanej „j”„J”

- Klasyfikacja przedmiotów c.d.

 

Piosenka do nauki

1. „Maszeruje Wiosna”

2. „Śmigus – dyngus wodą chlapie”

 

Wiersz do nauki:

Dorota Gellner pt. „Pisanki”