Przedszkole nr.9 © 2013

programy

własne nauczycielek

wychowanie

przedszkolne

realizowane

programy

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Wynikające z powyższego celu zadania nauczyciele realizują w ramach określonych obszarów edukacyjnych, które są wytyczone przez wiodące programy pracy z dziećmi - "Program wychowania przedszkolnego wspomagający rozwój aktywności twórczej dzieci. Jestem częścią świata"

Do metodyki wychowania przedszkolnego wnosimy  elementy programów:

 

Marii Kielar-Turskiej w zakresie stymulowania rozwoju mowy i myślenia dzieci;

 

Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej w zakresie edukacji matematycznej; "Przedszkolaki - Krok Pierwszy", "Przedszkolaki - Krok Drugi"

 

Programy te na pierwszym miejscu stawiają podmiotowość małego człowieka, w których dorosły, traktując dziecko jako partnera, pomaga mu w rozwijaniu silnej, otwartej na twórcze poszukiwania osobowości.

 

Obok rozwiązań programowych i metodycznych proponowanych przez współczesnych polskich pedagogów przenosimy na grunt przedszkolny elementy znanych, zagranicznych koncepcji pedagogicznych - Marii Montessori, technik pracy Celestyna Freineta, Metody Dobrego Startu w opracowaniu Marty Bogdanowicz oraz gimnastykę twórczą Carla Orffa, Marii i Alfreda Kniessów i Rudolfa Labana spopularyzowaną przez Wacława Gniewkowskiego.

zajęcia

dodatkowe

Posiadamy szeroką gamę zajęć dodatkowych, takich jak: religię, logopedię, naukę języka angielskiego, gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna, warsztaty origamii. Przedszkole objęte jest również programem rozwoju talentów w ramach, którego Fundacja Misja Dzieciom prowadzi cykl bezpłatnych zajęć artystycznych na zasadach wolontariatu dla wychowanków przedszkola.

 

Zapraszamy dzieci na zajęcia realizowane w ramach programu

"Rozwój Talentów"

Zajęcia odbywają się na terenie przedszkola w godzinach pobytu dziecka

 

Celem programu jest rozwijanie predyspozycji muzycznych i tanecznych a także wczesne odkrywanie szczególnych uzdolnień dziecka.

 

Prosimy o wspieranie Fundacji darowizną, przekazywaną na wskazane poniżej konto

 

Fundacja Misja Dzieciom

Nordea Bank Polska

39144012730000000016676349

 

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu