“Dar zabawy”

Program wychowania przedszkolnego  F. Froebel - Barbara Bilewicz-Kuźnia, Sylwia Kustosz i Katarzyna Małek

Integracja treści, indywidualizacja pracy, uwzględnianie specjalnych potrzeb edukacyjnych, zabawa, kontakt z naturą, realizacja Podstawy Programowej oraz treści wykraczających – niemożliwe? A jednak... Program Dar Zabawy to twórcze rozwiązania i inspiracje do codziennej pracy zamknięte w 11 interesujących obszarach tematycznych.

Program skierowany jest do nauczycieli pracujących w przedszkolach, w klasach zerowych oraz rodziców zainteresowanych pracą z programem DAR ZABAWY.

 • Uwzględnia założenia teoretyczne koncepcji F. Froebla,
 • Zawiera opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017,
 • Przedstawia prawidłowy sposób organizacji pracy według programu DAR ZABAWY,
 • Wskazuje sposoby osiągania celów oraz metody diagnozy osiągnięć rozwojowych.
 • Podpowiada jak rozwijać potencjał matematyczny dziecka,
 • Wskazuje jak rozwijać kreatywność językową,
 • Waloryzuje zabawę swobodną i nauczanie przez zabawę,
 • Promuje szacunek i samodzielność dziecka,
 • Wprowadza organizację pracy opartej na współdziałaniu dzieci w zespołach zabawowo-zadaniowych,
 • Jest oparty na teorii konstruktywizmu i uczenia się w różnych przestrzeniach społecznych i kulturowych,
 • Uznaje komfort psychiczny i aktywność twórczą za kluczowe czynniki rozwoju dziecka

Comments are closed.