“Dziecięca matematyka”

Program Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej w zakresie edukacji matematycznej;

"Dziecięca Matematyka" łączy intensywny rozwój intelektualny z kształtowaniem odporności emocjonalnej oraz z ćwiczeniem umiejętności matematycznych. Najważniejsze w tej edukacji są osobiste doświadczenia dziecka. To one stanowią budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności. Program jest w taki sposób opracowany aby umożliwić dziecku sukces w nauce szkolnej minimalizując niepowodzenia podczas procesu uczeniu się matematyki.

Celem "Dziecięcej Matematyki" jest:

 • stworzenie dziecku pozytywnych warunków do harmonijnego rozwoju intelektualnego,
 • wspieranie rozwoju wszystkich dzieci, czyli tych zdolnych jaki i tych które rozwijają się wolniej,
 • kształtowanie u dzieci przyjaznego nastawienia do uczenia się, w tym zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego,
 • konstruowanie wiedzy w taki sposób, aby przedszkolak mógł osiągnąć swoim umysłem wiedzę matematyczną oraz ją wykorzystać,
 • wychowywanie dzieci w pozytywnym nastawieniu do dorosłych i dzieci, aby dobrze wiodło im się wśród innych.

W przedszkolu edukacja matematyczna metodą E. Gruszczyk- Kolczyńskiej odbywa się poprzez zabawę, atrakcyjne zajęcia oraz w sytuacjach codziennych. Zajęcia są wypełnione zabawami, ciekawymi zadaniami i grami. Ważna jest rozmowa z dzieckiem, gdyż sprzyja to rozwojowi jego myślenia.

Program "Dziecięca Matematyka" opiera się na realizacji poniższych obszarów:

 1. Orientacja przestrzenna i umiejętności społeczne;
 2. Rytm i rytmiczna organizacja czasu;
 3. Kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania;
 4. Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania;
 5. Rozwijanie umiejętności mierzenia długości;
 6. Klasyfikacja;
 7. Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych jako dalsze doskonalenie umiejętności rachunkowych dzieci;
 8. Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia;
 9. Mierzenie płynów i sens mierzenia;
 10. Intuicja geometryczna, czyli kształtowania pojęć geometrycznych;
 11. Konstruowanie gier przez dzieci;
 12. Zapisywanie czynności matematycznych znakami (<,>, =,+,-).

Wymienione obszary należy realizować w podanej kolejności, ponieważ uwzględniają stopnie trudności. Wpływają stymulująco na rozwój intelektualny dziecka, rozwijają zdolności matematyczne i przygotowują do nauki szkolnej.

Comments are closed.