“Zbieram, poszukuję, badam”

Program wychowania przedszkolnego.

Autorzy: Dorota Dziamska i Marzena Buchnat.

Jest to unikalny program wychowania przedszkolnego, skierowany do nauczycieli, którzy są otwarci na nowe wyzwania i są gotowi rozwijać się równie dynamicznie jak ich podopieczni. Autorki traktują rozwój holistycznie, czyli jako proces przebiegający harmonijnie we wszystkich czterech obszarach rozwojowych. Rolą nauczyciela w tym procesie jest wykorzystywanie spontanicznego zaangażowania dziecka i elastyczne kształtowanie optymalnego pola doświadczeń.

Autorki porządkują wszystkie cztery obszary rozwojowe: poznawczy, fizyczny (fizjologia, mała i duża motoryka), społeczny (dziecko, dziecko–dorosły, dziecko–grupa) i emocjonalny (emocje, uczucia, duchowość), ujmując je w koło holizmu.

Comments are closed.